Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Europejska unia bankowa a interes Polski

Data publikacji: 07.06.2024

Adobe Stock

Czy Polska powinna dołączyć do europejskiej unii bankowej? W najnowszym tekście Konrad Bonisławski analizuje, jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą uczestnictwo w tym systemie. Czy zewnętrzny nadzór nad polskim sektorem bankowym jest w naszym interesie? Jakie konsekwencje może to mieć dla naszej gospodarki i bezpieczeństwa finansowego?

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Unia bankowa, zapoczątkowana w 2014 roku, to koncepcja rozszerzenia unii walutowej i gospodarczej o wspólny nadzór nad rynkiem bankowym, jednolity mechanizm upadłości banków oraz jednolity system gwarantowania depozytów bankowych. Choć idea ta miała na celu zwiększenie stabilności finansowej w UE, do dziś nie została w pełni zrealizowana, a jej poszczególne elementy budzą wiele wątpliwości.

Obecnie do unii bankowej należą państwa strefy euro, ale mogą do niej dołączyć również inne kraje UE. Polska, mimo formalnego zobowiązania do przyjęcia euro, nadal pozostaje poza strefą euro. Niemniej jednak, polski system bankowy jest ściśle powiązany z bankami kontrolowanymi przez wspólny nadzór europejski, ponieważ wiele z tych banków działa na polskim rynku. Dodatkowo, regulacje dotyczące uporządkowanej upadłości banków, obowiązują w Polsce od niemal 10 lat.

Według autora naszej analizy Polska nie ma szczególnego interesu w poddawaniu swojego sektora bankowego zewnętrznej kontroli. Nasz kraj, mający wciąż niedobory kapitału i niski poziom inwestycji, może stracić narzędzia do wspierania swojego rozwoju poprzez polityczne wykorzystanie sektora bankowego. Własne organy regulacyjne, takie jak bank centralny i organy nadzoru makroostrożnościowego, są wystarczająco niezależne, by reagować na lokalne kryzysy, które mogą przebiegać inaczej w różnych krajach UE.

Jednolity nadzór bankowy, w obliczu napięć, może stać się narzędziem kontroli nad peryferyjnymi krajami UE, co nie jest w interesie Polski. Polska powinna więc z ostrożnością podejść do uczestnictwa w europejskiej unii bankowej, biorąc pod uwagę zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia.

Autorem publikacji jest Konrad Bonisławski, radca prawny i audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, specjalista prawa gospodarczego i finansowego oraz publicysta. Jest ekspertem Centrum Myśli Gospodarczej i komentatorem portalu Nowy Ład. Autor licznych publikacji, raportów i analiz z zakresu myśli politycznej i ekonomicznej, prawa administracyjnego, gospodarczego i europejskiego.

Wspieram

Cios w solidarnościowe fundamenty ustroju – projekt Ryszarda Petru o ograniczeniu wolnych niedziel

· Dogmatyczni liberałowie chcieliby cofnięcia debaty publicznej o całą dekadę.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenia rozporządzenie mogące wymusić uznawanie homoadopcji. Jutro debata w Radzie UE

· Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będzie jutro debatować na temat rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa. 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

07.06.2024

W niedzielę zdecydujemy o przyszłości Unii. Przypominamy najnowsze działania Ordo Iuris w obronie suwerenności

· W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

· Głosowanie może mieć decydujące znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej, szczególnie wobec planów reformy unijnych traktatów.

· W ostatnich miesiącach Instytut Ordo Iuris publikował wiele materiałów dotyczących sytuacji w UE oraz skutków obecnych procesów dla suwerenności Polski.

Czytaj Więcej