Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd przyznał rację prawnikom Ordo Iuris i uniewinnił protestującego przeciwko klubom „Cocomo”

Data publikacji: 08.08.2014

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Maciej Maleszyk został uniewinniony od zarzutu „złośliwego i bezzasadnego wezwania policji”. Chodzi o interwencję podjętą w styczniu br. w sprawie nagabywania przechodniów przez pracownice klubu nocnego „Cocomo” w Warszawie. 

 

Warszawski klub ze striptizem „Cocomo” otworzył działalność w historycznej części Warszawy. Wywołało to ostry sprzeciw opinii publicznej. Parę miesięcy temu lokal wywołujący liczne kontrowersje został zamknięty.  

 

Maciej Maleszyk w styczniu br. zawiadomił Policję o fakcie zaczepiania przechodniów przez pracownice klubu „Cocomo”, które zmuszały przechodniów do przyjmowania ulotek z treściami uznanymi przez niego za obsceniczne. Niestety, funkcjonariusze Policji zamiast upomnieć kobiety niepokojące młodego mężczyznę, obwinili go o „złośliwe i bezzasadne wezwanie funkcjonariuszy”. Zdaniem oskarżyciela publicznego nie było podstaw do zawiadomienia policji. Obrońcy Maciej Maleszyka – współpracujący z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris – wskazali, że powiadomienie Policji w takiej sytuacji nie może uchodzić za czyn karalny, bowiem był on przekonany o tym, że pracownice klubu „Cocomo” oferują mu usługi seksualne, a zatem że popełniają wybryk nieobyczajny.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie podzielił to stanowisko i uniewinnił obwinionego od stawianego mu zarzutu. W uzasadnieniu stwierdził, że w sytuacji, gdy pracownice klubu nocnego wydają się zachęcać do skorzystania z usług seksualnych, wezwanie policji w celu interwencji nie może być oceniane za czyn złośliwy i bezcelowy.

 

Więcej: http://www.pch24.pl/wezwal-policje--sad-uniewinnil-od-zlosliwego-czynu,24546,i.html

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.05.2023

Działacz pro life uniewinniony. Korzystał z wolności wyrażania poglądów

· Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił działacza Fundacji Pro – prawo do życia od zarzutu rzekomego naruszenia zakazu urządzeń nagłaśniających podczas pikiety obrońców życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

04.05.2023

Warszawska Strefa Czystego Transportu ograniczy szereg wolności obywatelskich – stanowisko Ordo Iuris w ramach konsultacji publicznych

· Instytut Ordo Iuris złożył w ramach konsultacji społecznych stanowisko w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Warszawie.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.04.2023

WSA uchylił rozstrzygnięcie odwołujące Monikę Strzępkę. Ordo Iuris złoży skargę kasacyjną

· Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność powołania Moniki Strzępki na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie.

· Przyczyną wcześniejszego odwołania Moniki Strzępki były zapowiedziane przez nią radykalne zmiany w działalności teatru, który miał się stać „feministyczną instytucją kultury” i podejmować tematykę m.in. „nieheteronormatywności”, „niebinarności” czy „zmiany płci”.

Czytaj Więcej

Czworo dzieci odebranych rodzicom. Ordo Iuris interweniuje

· W Sądzie Rejonowym w Kielcach miała miejsce rozprawa w sprawie rodziców, którym odebrano czwórkę dzieci.

Czytaj Więcej