fbpx Sąd, który wcześniej skazał „Nergala” za znieważenie wizerunku Matki Boskiej, umarza postępowanie w jego sprawie | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd, który wcześniej skazał „Nergala” za znieważenie wizerunku Matki Boskiej, umarza postępowanie w jego sprawie

Data publikacji: 18.08.2021

Adobe Stock

• Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie umorzył postępowanie w sprawie Adama D. „Nergala” nie dopatrując się w jego zachowaniu znamion czynu zabronionego.

• Sprawa dotyczy obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne zdeptanie wizerunku Matki Boskiej.

• W lutym 2021 r. muzyk został skazany wyrokiem nakazowym na grzywnę w wysokości 15 tys. zł i zapłatę kosztów sądowych. „Nergal” oraz prokurator złożyli sprzeciw od wyroku. Sprawa trafiła do rozpoznania przez innego sędziego.

• Prawnicy Instytutu Ordo Iuris, którzy występowali w charakterze pełnomocników dwóch z czterech pokrzywdzonych, zapowiadają złożenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego.

 

- Rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w ocenie pokrzywdzonych jest absolutnie niesłuszne. Adam D. doskonale wiedział, że publikuje fotografię obraźliwą dla chrześcijan i uczynił to za pośrednictwem mediów społecznościowych, służących do publicznego przekazywania określonych komunikatów nieograniczonej liczbie osób. Oskarżony doskonale zdawał sobie sprawię, że jego post będzie szeroko komentowany w mediach. Pokrzywdzeni, wbrew prezentowanej linii obrony oskarżonego, zostali narażeni na zapoznanie się z krzywdzącym dla nich zdjęciem bez własnej woli – wskazuje adw. dr Bartosz Lewandowski – Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris, pełnomocnik pokrzywdzonych.

Adam D. ps. „Nergal” 25 września 2020 r. opublikował za pośrednictwem swojego publicznego profilu na portalu społecznościowym Facebook zdjęcie, na którym depcze butem obraz Maryi z napisem „O, Matko Miłosierdzia, módl się za nami”. Po publikacji fotografii, do Ordo Iuris zgłosił się mężczyzna, który poczuł się pokrzywdzony tym wpisem. Instytut złożył w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 196, czyli obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu kultu. Stosowne zawiadomienia złożyły również inne osoby.

Początkowo, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia. Jej zdaniem, rozpoznanie wizerunku Maryi nie było możliwe, skoro został on przygnieciony butem. Ponadto, w opinii prokuratury, osoby odwiedzające profil Adama D. powinny być świadome, jakiego rodzaju treści się tam pojawiają. Instytut Ordo Iuris złożył zażalenie na to postanowienie, które zostało uwzględnione, a postępowanie przygotowawcze zostało w tej sprawie przeprowadzone w całości.

Ostatecznie, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Adamowi D. „Nergalowi”, zarzucając mu popełnienie przestępstwa z art. 196 KK. Podstawą skierowania aktu oskarżenia był obszernie zebrany materiał dowodowy, w tym specjalistyczna opinia biegłego. Sąd Rejonowy, uznając, że sprawstwo i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, 15 lutego 2021 r. wydał wyrok nakazowy, w którym skazał muzyka na 15 tys. zł grzywny i prawie 3,5 tys. zł kosztów sądowych.

Prokurator oraz obrońca oskarżonego złożyli od wyroku sprzeciw, a sprawa trafiła do rozpoznania przez sąd w innym składzie. 18 sierpnia Sąd Rejonowy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania karnego, nie dopatrując się w zachowaniu Adama D. znamion przestępstwa. Uczynił to bez przeprowadzenia rozprawy i bezpośredniego przeprowadzenia dowodów, w tym przesłuchania świadków.

- To jest kolejne zachowanie Adama D., który dokonuje publicznego znieważenia obiektu kultu religijnego nie w celu prezentowania własnej kreacji artystycznej, ale wyłącznie w celu dotknięcia osób wierzących. To rażąco wykracza poza granice wolności wyrażania poglądów gwarantowanej w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, jak również szeregu aktów prawa międzynarodowego – dodaje adw. dr Lewandowski.

 

Postanowienie nie jest prawomocne. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris zapowiadają złożenie zażalenia na tę decyzję.

Wspieram
Wolność Sumienia

06.12.2022

Sąd podtrzymuje uniewinnienie kierowniczki z IKEA. Trwa drugie postępowanie

· Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego uniewinniające kierowniczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci IKEA. Kobiecie zarzucano dyskryminację ze względu na wyznanie.

Czytaj Więcej

Nietrafione zarzuty szkoły. Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej nad chłopcem

· Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa stwierdził brak podstaw do ograniczania władzy rodzicielskiej rodziców 10-letniego chłopca.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

29.11.2022

Sąd oddala powództwo Ordo Iuris wobec Radosława Sikorskiego. Instytut złoży apelację

· Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Instytutu Ordo Iuris w sprawie przeciwko Radosławowi Sikorskiemu.

· Europoseł zarzucił Instytutowi wspieranie, nieistniejących w rzeczywistości, „stref wolnych od LGBT” oraz nazwał Ordo Iuris „fundamentalistyczną sektą”.

· W uzasadnieniu wyroku sąd nie odniósł się do istoty zarzutów formułowanych przez Radosława Sikorskiego, jedynie w sposób ogólny powołał się na poszanowanie dla wolności słowa.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

25.11.2022

Dyrektor Teatru Dramatycznego odwołana. Wojewoda uwzględnił argumentację Ordo Iuris

· Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił powołanie Moniki Strzępki na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie.

Czytaj Więcej