fbpx Sąd nie umorzył postępowania w sprawie zdeptania przez „Nergala” obrazu Matki Boskiej | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd nie umorzył postępowania w sprawie zdeptania przez „Nergala” obrazu Matki Boskiej

Data publikacji: 07.03.2023

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa nie zdecydował się na umorzenie postępowania w sprawie zdeptania przez Adama D. „Nergala” obrazu Matki Boskiej.

· Kolejna rozprawa została wyznaczona na 29 maja, kiedy to muzyk ma być przesłuchany.

· Postępowanie toczy się w przedmiocie obrazy uczuć religijnych, co stanowi przestępstwo z art. 196 Kodeksu karnego.

· Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte po zawiadomieniach ze strony Instytutu Ordo Iuris i Towarzystwa Patriotycznego.

· W grudniu 2021 r. Instytut złożył zażalenie na wcześniejsze umorzenie postępowania.

 

„Nergal” opublikował we wrześniu 2020 r. zdjęcie, na którym depcze on obraz Maryi z napisem „O Matko Miłosierdzia, módl się za nami”. Prawnicy Ordo Iuris złożyli zawiadomienie w tej sprawie po tym jak do Instytutu zgłosił się mężczyzna, który poczuł się urażony wpisem Adama D. Zawiadomienie dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa publicznego znieważenia przedmiotu kultu, co stanowiło obrazę uczuć religijnych.

 

Początkowo Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia. W opinii prokuratorów, nie można było rozpoznać wizerunku Matki Bożej na obrazie, gdyż jej twarz była zasłonięta butem. Ponadto, osoby wchodzące na profil piosenkarza miały być świadome charakteru zamieszczanych tam treści. Instytut Ordo Iuris złożył zażalenie w tej sprawie, które zostało uwzględnione przez prokuraturę.

 

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa. W lutym 2021 r. „Nergal” został skazany na 15 tys. zł grzywny i 3,5 tys. zł kosztów sądowych. Prokurator i obrońca muzyka złożyli zażalenie na to orzeczenie. W sierpniu 2018 r. sąd w innym składzie orzekającym umorzył postępowanie. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu złożył Instytut Ordo Iuris. Zostało ono uwzględnione przez sąd w grudniu 2021 r. Obecnie sąd zdecydował się na wyznaczenie kolejnego terminu rozprawy na 29 maja. Ma być wtedy przesłuchany sam oskarżony.

Wspieram

Czworo dzieci odebranych rodzicom. Ordo Iuris interweniuje

· W Sądzie Rejonowym w Kielcach miała miejsce rozprawa w sprawie rodziców, którym odebrano czwórkę dzieci.

Czytaj Więcej

Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał ojcu chorej dziewczynki prawo do zasiłku odebranego przez ZUS

· Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał prawo do zasiłku opiekuńczego ojcu dziewczynki, która od urodzenia cierpiała na poważną chorobę układu oddechowego i wymagała całodobowej opieki dwojga rodziców.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.03.2023

Justyna Wydrzyńska skazana za pomocnictwo w aborcji farmakologicznej

· Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uznał Justynę Wydrzyńską winną przekazania środków poronnych kobiecie, która zamierzała dokonać aborcji i skazał ją na 8 miesięcy ograniczenia wolności poprzez prace społeczne.

Czytaj Więcej

Pięcioro dzieci wraca do matki, dzięki interwencji Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe zdecydował, że pięcioro dzieci odebranych matce może powrócić do domu z placówek opiekuńczych.

Czytaj Więcej