fbpx Co prawo mówi o ograniczaniu debaty publicznej pod pozorem ochrony dóbr osobistych? Analiza Ordo Iuris | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Co prawo mówi o ograniczaniu debaty publicznej pod pozorem ochrony dóbr osobistych? Analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 28.09.2022

Adobe Stock

· Nie ma podstaw do wykorzystywania powództw o ochronę dóbr osobistych do zwalczania wypowiedzi z którymi ktoś się nie zgadza.

· Ochrona dóbr osobistych przysługuje tylko gdy naruszone zostały dobra osobiste jako dobra indywidualne.

· Wypowiedzi abstrakcyjne, niemające adresata, nawet jeśli ich forma jest dosadna i bulwersują część opinii publicznej, nie dają podstaw do występowania z powództwami o ochronę dóbr osobistych.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

 

Coraz częściej na wokandę polskich sądów trafiają sprawy, w których powodowie domagają się na drodze cywilnoprawnej ochrony dóbr (ich zdaniem osobistych), które miały zostać naruszone wypowiedziami, które nie były skierowane do powoda, nie były na jego temat ani nie dotyczyły go indywidualnie. Powód nie był także rozmówcą czy uczestnikiem debat lub programów, w których te wypowiedzi padły. W takich sprawach, niejasno nazwane, niezdefiniowane, często wymyślone dobra osobiste, są bezpodstawnie absolutyzowane poprzez odwołanie się do Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Analiza polskiego prawa, doktryny i orzecznictwa sądowego w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych, a także orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, prowadzi do jednoznacznego wniosku o braku podstaw do automatyzmu w przyjmowaniu, że doszło do naruszenia dobra osobistego w odniesieniu do wypowiedzi stanowiących wyraz czyichś poglądów.

 

Przykładem takiej sprawy był proces z powództwa prof. Jakuba Urbanika przeciwko prof. Przemysławowi Czarnkowi. W jego wyniku zostało opublikowane w mediach społecznościowych oświadczenie z przeprosinami. Było to ze strony prof. Czarnka wypracowane w drodze ugody wyjście naprzeciw uczuciom powoda, które nie stanowi jednak uznania podstaw takich roszczeń ani wycofania się z głoszonych poglądów, co zostało wyraźnie w oświadczeniu zaznaczone. Prof. Urbanik pierwotnie żądał daleko idących przeprosin za to m.in., że swoimi wypowiedziami miał chcieć publicznie zdyskredytować prof. Urbanika (obok innych „osób LGBT”). Nie było to jednak celem prof. Czarnka i zostało to w tekście oświadczenia jasno powiedziane. Zawierając ugodę powód zrezygnował z żądania zapłaty na wskazany cel społeczny oraz z wymogu publikacji przeprosin w ogólnopolskich telewizjach i papierowych dziennikach.

 

Analiza Ordo Iuris ma stanowić pomoc dla innych osób, które mogą zostać pozwane w podobnych sytuacjach.

Wspieram
Wolności obywatelskie

08.12.2022

Zmiany w niekonstytucyjnym projekcie ustawy, które zaostrzają kierunek. Analiza i propozycje Ordo Iuris

· Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało zmieniony projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

08.12.2022

Remedium na brak zaufania obywateli do państwa? Autonomia a polski porządek prawny

W ostatnim czasie odnotowuje się spadek zaufania obywateli do państwa. Proces ten w szczególności przybrał na sile podczas pandemii COVID-19. Ponadto obywatele narzekają na opieszałość i przewlekłość nawet najprostszych postępowań sądowych. Jako remedium na niezadowolenie oraz rozczarowanie wynikające z polskiego ustawodawstwa i orzecznictwa, niektórzy publicyści wskazują na różne kontrowersyjne rozwiązania, m.in. na powołanie autonomii terytorialnej. Rozwiązania takie funkcjonują z powodzeniem, np. w Belgii, Hiszpanii czy Niemczech.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

01.12.2022

Czeski Trybunał Konstytucyjny: rozróżnienie na kobietę i mężczyznę w numerze PESEL jest zasadne i potrzebne

W wielu krajach trwają naciski aktywistów LGBT na organy państwowe w celu realizacji ideologicznych żądań. Nie wszystkie krajowe instytucje ulegają jednak tej presji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2022

Izolacja niezaszczepionego pracownika w miejscu pracy to mobbing

Mimo że sytuacja covidowa od dawna nie jest głównym tematem poruszanym w mediach, w Polsce formalnie nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Co za tym idzie, stosowane są również związane z tym regulacje prawne. Czy na ich podstawie pracodawca ma prawo, by odizolować swego niezaszczepionego pracownika na terenie miejsca pracy? Czy przepisy rzeczywiście zapewniają wszystkim równe traktowanie i zakaz dyskryminacji?

Czytaj Więcej