Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Czy Polska zapewni równą wobec prawa ochronę życia i zdrowia każdego dziecka, zarówno przed jak i po urodzeniu?

Broszura: Główne założenia projektu inicjatywy obywatelskiej "Stop Aborcji" [POBIERZ] 

 

 

1. Projekt 

Pełna treść projektu Inicjatywy „Stop Aborcji” wraz z uzasadnieniem 

 

2. Projekt wsparcia kobiet i rodzin

Petycja o konkretną pomoc dla kobiet i rodzin, zamiast aborcyjnej oferty

Pomoc dla kobiet i rodzin zamiast aborcji. Nowy projekt ustawy i zmiana przepisów wykonawczych

 

3. Materiały analityczne

Pełna ochrona prawna dziecka poczętego – aspekt prawnokarny

Obywatelski projekt ustawy o pełnej ochronie życia w pytaniach i odpowiedziach

Inicjatywa Obywatelska „Stop Aborcji” jako właściwa realizacja postulatu niekarania kobiet

Czy Polska zapewni równą wobec prawa ochronę życia i zdrowia każdego dziecka, zarówno przed jak i po urodzeniu?

Uzasadnienie projektu obywatelskiego. Publicystyczny skrót

Amnesty International rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat ochrony życia w Salwadorze

Fałszywe informacje o projekcie komitetu „Stop Aborcji"

Gazeta.pl manipuluje czytelnikami

Badanie IBRIS: Zdecydowana większość Polaków za całkowitym zakazem aborcji z zachowaniem możliwości ratowania życia matki

Ochrona życia poczętego - badania IBRIS - prezentacja

Hospicja perinatalne: wizja, działania oraz wyzwania - raport dr. Błażeja Kmieciaka oraz Zofii Szafrańskiej - Czajka

 

4. Inforgrafiki i filmy

 

 

a) informacje o projekcie

informacje o projekcie

 

 

 

 

b) prawidzwe i fałszywe informacje na temat projektu

informacje o projekcie

 

 

informacje o projekcie

 

informacje o projekcie

 

informacje o projekcie

 

 

 

informacje o projekcie

 

 

c) automatyczna bezkarność za zabicie dziecka poczętego / możliwość odstąpienia od kary przez sąd

informacje o projekcie

 

Uwagi na temat prawnej dopuszczalności aborcji w państwach, w których prawo przewiduje przesłankę ochrony zdrowia psychicznego matki 

 

 

Analiza porównawcza przepisów przewidujących sankcje karne za przeprowadzenie aborcji

 

 

informacje o projekcie

halo

 

d) sondaż poświęcony opinii Polaków na temat projektu Inicjatywy Obywatelskiej Stop Aborcji

 

 

 

e) petycja o konkretną pomoc dla kobiet i rodzin, zamiast aborcyjnej oferty

 

 

 

5. Inicjatywa w mediach

 

Wywiad z mec. Jerzym Kwaśniewskim dla "Naszego Dziennika"

Rozmowa Radia Warszawa o projekcie ustawy "Stop Aborcji"

Prawna ochrona życia: Nikt nie żąda karania kobiet

Bez kary nie ocalimy dzieci - wywiad z mec. J. Kwasniewskim dla Gościa Niedzielnego

Salve TV: Państwo powinno oferować pomoc, a nie zbrodnię

Dr Joanna Banasiuk w amerykańskiej telewizji EWTN

Salve TV: "Dajemy sądom najdalej idące narzędzia odstępujące od karania kobiet

Zapowiedź wywiadu z mec. Kwaśniewskim na łamach Gościa Niedzielnego

PCh24.pl: "Nie ma granicy między aborcją, a dzieciobójstwem"