Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Akademia Ordo Iuris – Instytut kształci profesjonalnych i odważnych prawników

Data publikacji: 22.10.2019

Adobe Stock

Instytut Ordo Iuris poza przygotowywaniem analiz i raportów za jedno ze swoich najważniejszych zadań uważa kształcenie nowego pokolenia profesjonalnych, odważnych i skutecznych prawników, którzy będą aktywnie działać w obronie wartości. W tym celu zainicjowana została Akademia Ordo Iuris – program edukacyjny, który jest kierowany do młodych prawników – studentów i doktorantów oraz pracowników naukowych i praktyków.

STRONA AKADEMII ORDO IURIS

Pierwszy etap Akademii obejmuje udział w wybranym, jednodniowym szkoleniu. Do końca 2019 r. odbędą się 4 szkolenia – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (26.10), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (16.11), Uniwersytecie Opolskim (23.11) i Uniwersytecie Łódzkim (7.12). Ich celem jest formowanie liderów jutra, którzy będą odważnie i skutecznie bronić wartości. Swój udział potwierdzili już m.in. prof. Przemysław Czarnek, prof. Ireneusz Kunicki czy prof. Andrzej Szymański. Będzie to również okazja do bezpośredniego spotkania z ekspertami Ordo Iuris.

Akademię Ordo Iuris odróżniają od innych programów liderskich wartości i perspektywa, z jaką szkoleni są przyszli liderzy życia społecznego i zawodów prawniczych. Potrzeba aktywnego zaangażowania się prawników w obronę ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznego fundamentu,  przypomnianego przede wszystkim w preambule ustawy zasadniczej, sprawia, że działania przyszłych liderów powinien inspirować wzgląd na ład prawny – ordo iuris.

Akademia Ordo Iuris zapewnia poszerzenie wiedzy zdobywanej w trakcie studiów o merytoryczne treści z zakresu m.in. prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego czy międzynarodowego – zawsze w kontekście aksjologii Konstytucji RP, która jest fundamentem dla całego ładu prawnego. Część merytoryczna zostanie uzupełniona o warsztaty z kompetencji miękkich. Połączenie wiedzy i umiejętności oraz kompleksowe spojrzenie na kulturę prawną w Polsce i Europie, gwarantuje uczestnikom poszerzenie horyzontów i zdobycie umiejętności przydatnych w rozwoju kariery prawniczej i działaniach podejmowanych w przestrzeni społecznej.

Instytut potrzebuje nie tylko profesjonalnych, pełnych pasji i zaangażowania prawników, którzy będą realizować misję zbieżną z celami Instytutu na salach sądowych oraz podczas tworzenia sprawiedliwego prawa w Polsce i na arenie międzynarodowej, ale również liderów, którzy charyzmą i osobistym zaangażowaniem będą potrafili zjednywać do tej idei innych prawników. Dlatego wykładom i warsztatom, podczas których zostanie przedstawiona szeroka wizja problemów cywilizacyjnych, z którymi musimy się zmierzyć oraz koncepcje prawne odpowiedzi na te problemy, będą towarzyszyły praktyczne warsztaty szkolące kompetencje prawnicze i umiejętności medialne.

Najlepsi absolwenci I Etapu zostaną zaproszeni do udziału w II Etapie – międzynarodowym panelu naukowym, podczas którego uczestnicy będą pogłębiać swoją wiedzę dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli zawodów prawniczych i teoretyków prawa z Polski i zagranicy. Udział w Akademii Ordo Iuris stanowi również przepustkę do odbycia wakacyjnego stażu w Instytucie Ordo Iuris. Stażyści Ordo Iuris mają możliwość uczestniczenia w organizowanych specjalnie dla nich wykładach oraz seminariach prowadzonych przez zagranicznych naukowców. Niektórzy na stałe dołączają do zespołu Ordo Iuris. Staż w Instytucie nie pozostaje bez wpływu na kształt dalszej profesjonalnej działalności młodych adeptów prawa.

Szczegółowe informacje na temat Akademii są dostępne na stronie akademia.ordoiuris.pl – tam również można się zarejestrować na to wydarzenie.

Wspieram
Ochrona życia

17.01.2020

Promocja aborcji oraz ideologii gender w sprawozdaniu rocznym PE

Parlament Europejski ponownie wydał ideologiczny dokument propagujący aborcję i teorię gender. Jak co roku, europosłowie przyjęli sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.01.2020

Nie będzie ochrony embrionów ludzkich – TSUE odrzucił odwołanie twórców „Jeden z nas”

Niszczenie ludzkich embrionów oraz prowadzenie badań i eksperymentów na embrionalnych komórkach macierzystych będzie możliwe w Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił odwołanie twórców Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”. Oznacza to, że ostatecznie nie będzie ona dalej procedowana przed unijnymi organami. Celem tej inicjatywy było ujednolicenie regulacji Unii Europejskiej poprzez zakazanie i zakończenie finansowania działań uderzających w podstawowe prawa człowieka.

Czytaj Więcej

Jakich zmian potrzebujemy, żeby prawo stało się przyjazne rodzinie?

W czasach podważania roli i istoty małżeństwa, osłabienia więzi rodzinnych oraz kryzysu demograficznego szczególnie ważne jest, aby obowiązujące w Polsce prawo w sposób spójny i zdecydowany chroniło oraz wzmacniało rodzinę i małżeństwo. W związku z tym Instytut Ordo Iuris przygotował założenia i projekty ustaw mające na celu obronę tożsamości małżeństwa, ochronę autonomii rodziny, wsparcie praw wychowawczych rodziców oraz troskę o dobro dzieci.

Czytaj Więcej

Debata - "W drodze do lepszego modelu opieki nad małymi dziećmi"

Zapraszamy na debatę organizacji społecznych, która będzie okazją do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów na temat najlepszego modelu opieki nad małymi dziećmi.

W lipcu 2018 r. Instytut Ordo Iuris zaprezentował pierwszy w kraju kompleksowy raport o opiece nad dziećmi w Polsce i na świecie. Opracowanie zawiera nie tylko analizę najważniejszych problemów rodziców dzieci do 3. roku życia, ale również pokazuje sprawdzone sposoby na ich rozwiązanie.

Czytaj Więcej