Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Akademia Ordo Iuris – Instytut kształci profesjonalnych i odważnych prawników

Data publikacji: 22.10.2019

Adobe Stock

Instytut Ordo Iuris poza przygotowywaniem analiz i raportów za jedno ze swoich najważniejszych zadań uważa kształcenie nowego pokolenia profesjonalnych, odważnych i skutecznych prawników, którzy będą aktywnie działać w obronie wartości. W tym celu zainicjowana została Akademia Ordo Iuris – program edukacyjny, który jest kierowany do młodych prawników – studentów i doktorantów oraz pracowników naukowych i praktyków.

STRONA AKADEMII ORDO IURIS

Pierwszy etap Akademii obejmuje udział w wybranym, jednodniowym szkoleniu. Do końca 2019 r. odbędą się 4 szkolenia – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (26.10), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (16.11), Uniwersytecie Opolskim (23.11) i Uniwersytecie Łódzkim (7.12). Ich celem jest formowanie liderów jutra, którzy będą odważnie i skutecznie bronić wartości. Swój udział potwierdzili już m.in. prof. Przemysław Czarnek, prof. Ireneusz Kunicki czy prof. Andrzej Szymański. Będzie to również okazja do bezpośredniego spotkania z ekspertami Ordo Iuris.

Akademię Ordo Iuris odróżniają od innych programów liderskich wartości i perspektywa, z jaką szkoleni są przyszli liderzy życia społecznego i zawodów prawniczych. Potrzeba aktywnego zaangażowania się prawników w obronę ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznego fundamentu,  przypomnianego przede wszystkim w preambule ustawy zasadniczej, sprawia, że działania przyszłych liderów powinien inspirować wzgląd na ład prawny – ordo iuris.

Akademia Ordo Iuris zapewnia poszerzenie wiedzy zdobywanej w trakcie studiów o merytoryczne treści z zakresu m.in. prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego czy międzynarodowego – zawsze w kontekście aksjologii Konstytucji RP, która jest fundamentem dla całego ładu prawnego. Część merytoryczna zostanie uzupełniona o warsztaty z kompetencji miękkich. Połączenie wiedzy i umiejętności oraz kompleksowe spojrzenie na kulturę prawną w Polsce i Europie, gwarantuje uczestnikom poszerzenie horyzontów i zdobycie umiejętności przydatnych w rozwoju kariery prawniczej i działaniach podejmowanych w przestrzeni społecznej.

Instytut potrzebuje nie tylko profesjonalnych, pełnych pasji i zaangażowania prawników, którzy będą realizować misję zbieżną z celami Instytutu na salach sądowych oraz podczas tworzenia sprawiedliwego prawa w Polsce i na arenie międzynarodowej, ale również liderów, którzy charyzmą i osobistym zaangażowaniem będą potrafili zjednywać do tej idei innych prawników. Dlatego wykładom i warsztatom, podczas których zostanie przedstawiona szeroka wizja problemów cywilizacyjnych, z którymi musimy się zmierzyć oraz koncepcje prawne odpowiedzi na te problemy, będą towarzyszyły praktyczne warsztaty szkolące kompetencje prawnicze i umiejętności medialne.

Najlepsi absolwenci I Etapu zostaną zaproszeni do udziału w II Etapie – międzynarodowym panelu naukowym, podczas którego uczestnicy będą pogłębiać swoją wiedzę dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli zawodów prawniczych i teoretyków prawa z Polski i zagranicy. Udział w Akademii Ordo Iuris stanowi również przepustkę do odbycia wakacyjnego stażu w Instytucie Ordo Iuris. Stażyści Ordo Iuris mają możliwość uczestniczenia w organizowanych specjalnie dla nich wykładach oraz seminariach prowadzonych przez zagranicznych naukowców. Niektórzy na stałe dołączają do zespołu Ordo Iuris. Staż w Instytucie nie pozostaje bez wpływu na kształt dalszej profesjonalnej działalności młodych adeptów prawa.

Szczegółowe informacje na temat Akademii są dostępne na stronie akademia.ordoiuris.pl – tam również można się zarejestrować na to wydarzenie.

Wspieram
Wolność Sumienia

11.08.2020

Pacjenci umierają bez sakramentów - Ordo Iuris interweniuje w całej Polsce w obronie ich praw

Problemem wielu polskich szpitali jest ograniczanie prawa pacjentów do korzystania z opieki duszpasterskiej. Utrudnienie to stanowi naruszenie art. 53 Konstytucji RP gwarantującego każdemu wolność sumienia i religii. Wprowadzony stan epidemii stał się dla dyrekcji wielu placówek medycznych i domów opieki społecznej pretekstem do zaostrzania tych ograniczeń.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

11.08.2020

Oferta pracy - Prawnik w Centrum Prawa Międzynarodowego

PRAWNIK  -  CENTRUM PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

11.08.2020

Oferta pracy - Starszy specjalista ds. logistyki i administracji

Starszy specjalista ds. logistyki i administracji

(Biuro Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris)

 

 

OBOWIĄZKI:

• organizacja konferencji naukowych i telekonferencji

• samodzielna koordynacja programu stażowego

• zaopatrzenie (sprzęt IT, wyposażenie biura) reklamacje i zwroty

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

07.08.2020

W obronie praw obywatelskich czy ideologii? Podsumowanie kadencji Adama Bodnara [WIDEO]

W najbliższych tygodniach dobiegnie końca kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar w trakcie swojego urzędowania wielokrotnie podejmował działania wyraźnie inspirowane ideologicznie. Należało do nich m.in. składanie skarg na samorządy przyjmujące prorodzinne uchwały oraz donos na drukarza, który odmówił wykonania materiałów propagujących ruch LGBT. Rzecznik Bodnar wyrażał też poparcie dla transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice widniały osoby tej samej płci.

Czytaj Więcej