Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Jak skutecznie ścigać przestępczość internetową – konferencja naukowa

Data publikacji: 15.11.2021

Adobe Stock

· Wraz z rozwojem Internetu, wzrasta także problem cyberprzestępczości.

· Temu zagadnieniu poświęcona będzie konferencja naukowa organizowana 17 listopada przez Collegium Intermarium, Fundację Edukacja do wartości oraz Instytut Ordo Iuris. Wydarzenie nosi tytuł „Nowoczesne techniki dowodowe w ściganiu przestępczości internetowej: wyzwania i wnioski na przyszłość”.

· Prelegenci przedstawią m.in. nowoczesne metody dowodowe, jakie mogą być wykorzystane w ściganiu przestępczości internetowej.

· Paneliści zaprezentują również możliwe rozwiązania legislacyjne zapobiegające temu procederowi i ułatwiające ściganie jego sprawców.

· W wydarzeniu wezmą udział m.in. doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta czy dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska - prokurator w Prokuraturze Krajowej. Prelegentami będą również przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych.

· Collegium Intermarium uruchamia kierunek podyplomowy w zakresie nowoczesnych metod dowodowych.

STRONA KONFERENCJI – LINK

- Internet miał być przestrzenią wolności słowa i swobodnej wymiany zdań. Tymczasem stał się polem walki. Niejednokrotnie wykorzystywany jest do manipulacji czy dezinformacji. Często użytkownicy czując się bezkarni, posuwają się do łamania prawa, bowiem ściganie cyberprzestępców jest bardzo trudne. W dobie wojny hybrydowej podjęcie tego tematu staje się niezwykle palące. Dlatego oprócz konferencji przygotowaliśmy w Collegium Intermarium cały kurs studiów podyplomowych poświęconych nowoczesnym metodom dowodowym - podkreśliła Ewa Rowińska – dyrektor ds. konferencji i wydawnictw Collegium Intermarium

Do łamania prawa wykorzystywane bywają w szczególności media społecznościowe. Przestępcy coraz częściej wykorzystują te platformy do propagowania terroryzmu czy prowadzenia działań dezinformacyjnych, niejednokrotnie mających wpływ na funkcjonowanie organów państwa i bezpieczeństwo obywateli. Niezmiernie trudne jest za to ustalanie danych sprawców wielu z tych przestępstw.

Podczas konferencji, jej uczestnicy przedstawią najważniejsze problemy związane ze ściganiem przestępczości internetowej, takie jak pozyskiwanie danych od administratorów platform społecznościowych. Zaprezentują również nowoczesne techniki dowodowe, jakie mogą zostać wykorzystane w tym zakresie. Wydarzenie będzie dotyczyło też rozwiązań prawnych dotyczących ścigania cyberprzestępczości, stosowanych w innych krajach. Prelegenci przedstawią także możliwe rozwiązania legislacyjne w tym obszarze.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski i zagranicy, m.in. dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL, prokurator Prokuratury Krajowej dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska z UKSW czy dr hab. Kacper Gradoń – wykładowca University College London. Udział weźmie także doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Krajową. Jednym z uczestników będzie sekretarz stanu w MS Sebastian Kaleta. Wśród prelegentów znajdą się też przedstawiciele władz Collegium Intermarium - rektor adw. dr Bartosz Lewandowski i przewodniczący Rady Powierniczej adw. Jerzy Kwaśniewski.

Wydarzenie odbędzie się 17 listopada przy ul. Bagatela 12 w Warszawie. Początek o godz. 10. W konferencji można uczestniczyć online. Zapisy na stronie wydarzenia. Temat będzie przedmiotem jedynego w swoim rodzaju programu studiów podyplomowych – kierunek Nowoczesne metody dowodowe w Collegium Intermarium ruszy na początku 2022 r.

Wspieram
Edukacja

21.01.2022

Nowoczesne techniki dowodowe w ściganiu przestępczości internetowej – konferencja naukowa

· Wraz ze wzrostem skali przestępczości internetowej, zwiększa się też potrzeba jej skutecznego ścigania.

· Temu tematowi poświęcona była konferencja naukowa zorganizowana przez Collegium Intermarium, Instytut Ordo Iuris oraz Fundację Edukacja do Wartości.

· Prelegenci przedstawili doświadczenia różnych podmiotów w walce z cyberprzestępczością oraz propozycje rozwiązań prawnych, które ułatwią jej przeciwdziałanie.

Czytaj Więcej
Edukacja

18.01.2022

Jak skutecznie walczyć z przestępczością internetową - konferencja naukowa

· Problem cyberprzestępczości wzrasta wraz z rozwojem Internetu

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.01.2022

Oferta pracy - aplikant adwokacki

Instytut Ordo Iuris poszukuje aplikanta adwokackiego do stałej współpracy w Centrum Interwencji Procesowej.

 

OPIS STANOWISKA:

  • Zastępowanie adwokatów w czynnościach przed sądami, Policją, prokuraturą;
  • Sporządzanie pism procesowych;
  • Sporządzanie opinii prawnych;
  • Współpraca z prawnikami współpracującymi z Instytutem;
  • Komunikacja z organami procesowymi;
  • Udział w wybranych zadaniach analitycznych w ramach Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.01.2022

Oferta pracy - adwokat/radca prawny

Instytut Ordo Iuris poszukuje adwokata lub radcy prawnego do stałej współpracy w Centrum Interwencji Procesowej.

 

OPIS STANOWISKA:

Czytaj Więcej