fbpx Lewicowa aktywistka winna znieważenia prezesa Ordo Iuris | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Lewicowa aktywistka winna znieważenia prezesa Ordo Iuris

Data publikacji: 23.08.2022

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie karnej dotyczącej znieważenia prezesa Ordo Iuris Jerzego Kwaśniewskiego przez aktywistkę LGBT.

· Działaczka została zobowiązana do przeproszenia Jerzego Kwaśniewskiego na Facebooku oraz pokrycia kosztów postępowania.

· Sąd umorzył także warunkowo postępowanie na okres roku próby.

· Kobieta znana jest głównie z akcji rozklejania w 2019 r. w Płocku naklejek przedstawiających Matkę Boską Częstochowską z „aureolą” w barwach logotypu LGBT.

- Wyrok w tej sprawie należy przyjąć z pewną satysfakcją. Przypominamy w ten sposób o granicach, jakie należy stawiać brutalizacji i wulgaryzacji języka w przestrzeni publicznej, w szczególności w twierdzeniach wyrażanych za pośrednictwem mediów społecznościowych – skomentował adw. Filip Wołoszczak, pełnomocnik mec. Jerzego Kwaśniewskiego.

Sprawa, w której zapadł wyrok miała swój początek 16 sierpnia 2019 r., Tego dnia aktywistka, udostępniając na swym profilu na Facebooku artykuł z wypowiedzią adw. Kwaśniewskiego, skomentowała go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. Co istotne, działaczka skomentowała w ten sposób materiał prasowy, w którym prezes Instytutu Ordo Iuris wskazywał na brutalizację języka politycznego stosowanego przez ruch LGBT.

Sąd pierwszej instancji uznał, że, jego zdaniem, społeczna szkodliwość jej czynu była znikoma. W ocenie prawników Ordo Iuris, sąd błędnie ocenił słowa kobiety. W apelacji od tego wyroku wskazali oni m.in., że oskarżona działała z zamiarem bezpośrednim i ich słów nie sposób uznać za mieszczące się w jakichkolwiek ramach debaty publicznej. Podkreślił on także, że słowa zamieszczone przez aktywistkę na portalu społecznościowym, w żaden sposób nie mogą zostać uznane za wyraz niezgody z wypowiedzią medialną adw. Jerzego Kwaśniewskiego, która nie cechowała się przesadą lub agresją.

Sąd Okręgowy zmienił wyrok pierwszej instancji i uznał, że czyn popełniony przez aktywistkę jest szkodliwy w stopniu większym niż znikomy i działaczka winna jest znieważenia prezesa Ordo Iuris.

- To drobna sprawa. Jednak w czasie narastającego przyzwolenia na przemoc słowną i fizyczną grup aborcyjnych, trzeba stosować politykę „zero tolerancji” wobec ideologicznych działaczy – skomentował adw. Jerzy Kwaśniewski.

Wspieram

Dwie rodziny uratowane przed bezpodstawnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej

· W ostatnich dniach zakończyły się dwa postępowania, w których sądy stwierdziły brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców reprezentowanych przez prawników Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Trybunał Strasburski atakuje małżeństwo

Trybunał w Strasburgu dokonał przewrotu w wykładni praw człowieka i orzekł, że państwa Rady Europy, do których należy także Polska, mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”. Aby utrudnić krytykę jednoznacznie wadliwego orzeczenia, sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka te rewolucyjne tezy zawarli w wyroku przeciwko Rosji.

Czytaj Więcej

Wielka Izba ETPC: wszystkie państwa Rady Europy mają obowiązek instytucjonalizacji związków jednopłciowych

· Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydała wyrok, w którym stwierdza, że państwa Rady Europy mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”.

Czytaj Więcej

Wolność religii a ideologia: prawo do wolności religijnej i wyznaniowej przeciwstawione „orientacji seksualnej” i „tożsamości gender” w raporcie ONZ

· Niezależny ekspert ONZ ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość gender zbiera informacje od państw i społeczeństwa obywatelskiego o tym jak ochrona wolności religii lub przekonań wpływa na wolność „orientacji seksualnej” i „tożsamości gender”.

Czytaj Więcej