fbpx Obrona praw podstawowych na Półwyspie Iberyjskim. Ordo Iuris rozpoczyna działalność w Hiszpanii | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Obrona praw podstawowych na Półwyspie Iberyjskim. Ordo Iuris rozpoczyna działalność w Hiszpanii

Data publikacji: 16.05.2022

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją działalność w Hiszpanii.

· Pierwszą inicjatywą Instytutu w tym kraju jest petycja do władz Królestwa z apelem o przestrzeganie wymaganej przez prawo neutralności instytucji publicznych i zaniechanie eksponowania ideologicznych symboli w urzędach.

· To trzeci zagraniczny oddział Ordo Iuris. Poprzednie powstały w Chorwacji i na Ukrainie.

Dotychczasowa współpraca Ordo Iuris z hiszpańskimi środowiskami prawniczymi podzielającymi przywiązanie do tożsamości cywilizacji europejskiej, zaowocowała przeniesieniem relacji na wyższy poziom w postaci utworzenia hiszpańskiego oddziału Instytutu. Ordo Iuris rozpoczyna swą działalność na Półwyspie Iberyjskim, aby przeciwdziałać wpływom środowisk, które kierując się rozmaitymi ideologiami próbują spowodować niezgodne z prawem działanie tamtejszych instytucji publicznych.

Tej kwestii dotyczy petycja uruchomiona przez Ordo Iuris w Hiszpanii. Instytut domaga się w niej zachowania neutralności władz publicznych i zaniechania eksponowania ideologicznych symboli w instytucjach.

“Przez lata, różne polityczne siły używały wizerunku publicznych instytucji do wygłaszania swoich ideologicznych proklamacji, szarpiąc neutralność naszej administracji” – podkreślił Francisco Meroño Gil, kierujący tą inicjatywą z ramienia hiszpańskiego oddziału Instytutu.

Rozpoczęcie współpracy ma także związek z działalnością Collegium Intermarium. Uczelnia podejmuje starania zmierzające do integracji europejskich środowisk akademickich, kierujących się ideą klasycznie rozumianej roli uniwersytetu. W tym celu, w ubiegłym roku przedstawiciele Collegium Intermarium udali się do Hiszpanii.

„Jest to kolejny kraj, po Chorwacji i Ukrainie, w którym powstaje odział Instytutu Ordo Iuris. Daje to podstawy do wzmocnienia współpracy szeroko rozumianych środowisk konserwatywnych i lepszej kooperacji w walce ze wspólnymi zagrożeniami, których charakter często wykracza poza granice pojedynczych państw. W pewnym sensie jest to również nawiązanie to ideału cywilizacji christianitas” – podkreślił Zbigniew Przybyłowski, dyrektor do spraw rozwoju Ordo Iuris.

Prezentacja hiszpańskiego oddziału Instytutu odbędzie się w najbliższych tygodniach.

Wspieram
Działalność Instytutu

01.07.2022

Oferta pracy - Asystent prawników w Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris poszukuje studenta prawa lub absolwenta studiów prawniczych do stałej współpracy z Centrum Interwencji Procesowej.

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.05.2022

Ordo Iuris w obronie dobrego imienia. Kolejne portale publikują sprostowania

· Od początku 2022 r., na 8 portalach internetowych zamieszczone zostały sprostowania artykułów naruszających dobre imię Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

09.05.2022

Stop niszczeniu autorytetów. Petycja w sprawie dr Wandy Półtawskiej

· Radni Rady Miasta Krakowa będą głosować nad przyznaniem honorowego obywatelstwa miasta dr Wandzie Półtawskiej.

· Dr Półtawska jest specjalistą w dziedzinie nauk medycznych i psychiatrii. W czasie II wojny światowej przebywała w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Była też przyjaciółką papieża Jana Pawła II.

Czytaj Więcej