Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Obrona praw podstawowych na Półwyspie Iberyjskim. Ordo Iuris rozpoczyna działalność w Hiszpanii

Data publikacji: 16.05.2022

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją działalność w Hiszpanii.

· Pierwszą inicjatywą Instytutu w tym kraju jest petycja do władz Królestwa z apelem o przestrzeganie wymaganej przez prawo neutralności instytucji publicznych i zaniechanie eksponowania ideologicznych symboli w urzędach.

· To trzeci zagraniczny oddział Ordo Iuris. Poprzednie powstały w Chorwacji i na Ukrainie.

Dotychczasowa współpraca Ordo Iuris z hiszpańskimi środowiskami prawniczymi podzielającymi przywiązanie do tożsamości cywilizacji europejskiej, zaowocowała przeniesieniem relacji na wyższy poziom w postaci utworzenia hiszpańskiego oddziału Instytutu. Ordo Iuris rozpoczyna swą działalność na Półwyspie Iberyjskim, aby przeciwdziałać wpływom środowisk, które kierując się rozmaitymi ideologiami próbują spowodować niezgodne z prawem działanie tamtejszych instytucji publicznych.

Tej kwestii dotyczy petycja uruchomiona przez Ordo Iuris w Hiszpanii. Instytut domaga się w niej zachowania neutralności władz publicznych i zaniechania eksponowania ideologicznych symboli w instytucjach.

“Przez lata, różne polityczne siły używały wizerunku publicznych instytucji do wygłaszania swoich ideologicznych proklamacji, szarpiąc neutralność naszej administracji” – podkreślił Francisco Meroño Gil, kierujący tą inicjatywą z ramienia hiszpańskiego oddziału Instytutu.

Rozpoczęcie współpracy ma także związek z działalnością Collegium Intermarium. Uczelnia podejmuje starania zmierzające do integracji europejskich środowisk akademickich, kierujących się ideą klasycznie rozumianej roli uniwersytetu. W tym celu, w ubiegłym roku przedstawiciele Collegium Intermarium udali się do Hiszpanii.

„Jest to kolejny kraj, po Chorwacji i Ukrainie, w którym powstaje odział Instytutu Ordo Iuris. Daje to podstawy do wzmocnienia współpracy szeroko rozumianych środowisk konserwatywnych i lepszej kooperacji w walce ze wspólnymi zagrożeniami, których charakter często wykracza poza granice pojedynczych państw. W pewnym sensie jest to również nawiązanie to ideału cywilizacji christianitas” – podkreślił Zbigniew Przybyłowski, dyrektor do spraw rozwoju Ordo Iuris.

Prezentacja hiszpańskiego oddziału Instytutu odbędzie się w najbliższych tygodniach.

Wspieram
Działalność Instytutu

26.02.2024

Oświadczenie Instytutu Ordo Iuris w związku z tzw. czarną listą Sienkiewicza

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o tym, że kierowane przez Bartłomieja Sienkiewicza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało tzw.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

21.02.2024

Europejski rozbiór Polski - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Lublinie

Przed nami kolejne spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim - prezesem Ordo Iuris. Wydarzenie odbędzie się 23 lutego w Lublinie. Spotkanie nosi tytuł "Europejski rozbiór Polski". Będzie ono poświęcone obecnej sytuacji politycznej w Polsce i Europie w kontekście zmian w traktatach unijnych. 

 

23 lutego - godz. 18:00

Centrum Konferencyjne Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Dom Nadziei
al. Unii Lubelskiej 15

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.02.2024

Oferta pracy - Starszy Analityk w Centrum Badań i Analiz

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris otwiera rekrutację na stanowisko Starszego Analityka w Centrum Badań i Analiz.

Zakres obowiązków:

· sporządzanie raportów, analiz i opinii prawnych, opracowań naukowych oraz artykułów publicystycznych;

· sporządzanie projektów aktów prawnych;

· monitoring debaty publicznej;

· reprezentowanie stanowiska Instytutu przed sądami i organami administracji publicznej;

· reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych, w środkach masowego przekazu i innych wydarzeniach;

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.02.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Suwałkach

Przed nami kolejne spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim - prezesem Ordo Iuris. Wydarzenie pt. "Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności" odbędzie się 15 lutego w Suwałkach.

15 lutego, godz. 18:45

Aula Parafii św. Aleksandra

ul. Emilii Plater 2

Czytaj Więcej