Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ochrona podstawowych praw w dobie kryzysów - XIV Warszawskie Seminarium Praw Człowieka

Data publikacji: 25.10.2023

Adobe Stock

· Ministerstwo Spraw Zagranicznych i sekretariat Rady Europy zorganizowały w Warszawie seminarium poświęcone tematyce praw człowieka

· Wydarzenie ma miejsce co roku, a jego celem jest dyskusja na temat najistotniejszych kwestii praw człowieka w Europie

· W tegorocznej edycji udział wzięli przedstawiciele dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Sekretarze Sekcji I w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, Dyrektor generalny ds. praw człowieka i praworządności w Radzie Europy, Dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej czy Pełnomocnik Rządu RP przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

· W seminarium uczestniczyli także eksperci Ordo Iuris.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP corocznie organizuje Warszawskie Seminarium Praw Człowieka, we współpracy z sekretariatem Rady Europy. Tegoroczna, czternasta edycja stanowiła kontynuację tradycji międzynarodowych konferencji wysokiego szczebla poświęconych najistotniejszym kwestiom praw człowieka w Europie. Do udziału w wydarzeniu zaproszenie otrzymują przedstawiciele państw członkowskich Rady Europy, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego, a także doświadczeni eksperci zajmujących się na co dzień tematyką praw człowieka.

Tegoroczna edycja została zorganizowana w nadzwyczajnych okolicznościach. Zakończyła przerwę w organizacji spotkań spowodowaną pandemią COVID-19, a jednocześnie odbyła się w chwili, gdy za wschodnią granicą Polski toczy się wojna spowodowana rosyjską agresją na Ukrainę. Z tego powodu większość paneli dyskusyjnych koncentrowała się na ochronie praw człowieka w sytuacjach kryzysowych. Wkrótce po konferencji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie gospodarzem spotkania Grupy Roboczej Rady Europy ds. Praw Człowieka w sytuacjach kryzysowych.

Wydarzenie stanowiło okazję dla ekspertów działających w obszarze praw człowieka do wzięcia udziału w dyskusji na najbardziej aktualne problemy, z którymi mierzą się w swojej praktyce zawodowej. Poruszono m.in. kwestie współpracy instytucjonalnej organizacji międzynarodowych i państw członkowskich, sytuacji migrantów w Europie czy stanu demokracji w poszczególnych krajach europejskich. Ponadto, dyskutowano na temat najskuteczniejszych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych takich jak COVID-19 czy konflikt zbrojny, które umożliwiają nie tylko skuteczne przeciwdziałanie kryzysowi, ale jednocześnie nie będą stanowiły przeszkód dla realizacji praw człowieka.

- Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu. Seminarium było nie tylko bardzo cennym międzynarodowym forum do dyskusji i wymiany doświadczeń dla wszystkich, którzy na co dzień zaangażowani są w kwestie związane z Konwencją o ochronie praw człowieka i działalnością Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale dzięki uczestnictwu bardzo doświadczonych ekspertów stało się także źródłem zupełnie nowych pomysłów – skomentowała Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

10.04.2024

Aborcja nie jest prawem człowieka. Memorandum Ordo Iuris dla europosłów

· Instytut Ordo Iuris przekazał eurodeputowanym memorandum w związku z głosowaniem nad rezolucją w sprawie włączenia prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych UE.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.04.2024

Europejski rozbiór Polski - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Ciechanowie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcony będzie wykład prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Ciechanowie.

12 kwietnia, godz. 17:00

Dom Parafialny Katolik

Ciechanów, ul. Ściegiennego 18

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

02.04.2024

Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi korespondenta

Instytut Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny prowadzą rekrutację na stanowisko: specjalista ds. obsługi korespondenta. Oferta skierowana jest do osób mających już doświadczenie na podobnym stanowisku i/lub tych, które mają łatwość w nawiązywaniu relacji i kontaktów z innymi osobami – klientami lub korespondentami organizacji.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

30.03.2024

Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Niech Zmartwychwstały Pan będzie dla nas wszystkich i dla całego Narodu źródłem męstwa w głoszeniu prawdy i w obronie prawdziwej wolności naszych rodzin i całej Ojczyzny. 

W imieniu całego zespołu Instytutu Ordo Iuris życzymy pięknych, rodzinnych, napełniających głęboką radością i mocą ducha świąt Wielkanocnych.

Czytaj Więcej