fbpx Ochrona Praw Człowieka - Organizacje • Czym Są Prawa Człowieka, Prawo do Życia - Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
prawa człowieka

prawa człowieka

Ochrona praw człowieka i interweniowanie tam, gdzie te prawa są naruszane, to część działalności Ordo Iuris. Prawo do życia, do wolności słowa i wolności sumienia, do autonomii rodziny i wyznawanych poglądów, to przykładowe prawa, które wynikają z godności człowieka. Pod hasłem prawa człowieka publikujemy wiadomości i artykuły dotyczące naszych działań w sprawach, w których występuje łamanie praw człowieka. Pokazujemy jak przeciwdziałać patologiom zarówno w kraju, jak i na arenie spraw międzynarodowych. Charakter naszej pracy oparty jest na działaniu zgodnym z konstytucją i realizacji wizji ładu społecznego opartego na fundamentalnych wartościach. Wspieramy organizacje chroniące prawa człowieka. 

Cechy praw człowieka

Chociaż definicje praw człowieka różnią się i zmieniają na przestrzeni wieków, należy zwrócić uwagę na ich cechy wspólne. Prawa człowieka są powszechne, przyrodzone, niezbywalne, nienaruszalne, naturalne i niepodzielne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku zwraca uwagę na szereg praw człowieka, w tym:

  • nienaruszalnej godności,
  • posiadania wolności osobistej,
  • równości wobec prawa, 
  • równości wobec innych obywateli, 
  • posiadania prawa do obrony, 
  • posiadania wolności sumienia i wyznania. 

Ochrona praw rodziny

W Konstytucji zapisano też prawo rodzin - w tym prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jako Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris bronimy niezależności rodzin i sprzeciwiamy się ograniczaniu praw rodzicielskich wskutek sytuacji, takich jak na przykład: niski status materialny rodziny, bezpodstawne zawiadomienia sąsiadów czy błędnie zdiagnozowane problemy psychiczne dziecka. 

Ordo Iuris w Polsce i za granicą

Osoby zainteresowane bieżącymi sprawami skupionymi wokół zagadnienia jakim jest ochrona praw człowieka, zachęcamy do lektury poniższych publikacji. Treści przedstawiają inicjatywy Ordo Iuris w Polsce i za granicą - dowiesz się z nich w jaki sposób bronimy prawo do życia i wspieramy naszych beneficjentów w procesach sądowych.

Zobacz też: aborcje eugeniczne

W naszym Instytucie realizowana jest również darmowa pomoc prawna dla rodzin, pracowników zawodowych i osób indywidualnych, które doświadczają łamania praw człowieka. Jeśli jesteś w tej grupie, skontaktuj się z nami.

Sojusz dla Wspólnego Dobra odpowiedzią na kryzys Europy

· W Budapeszcie miało miejsce podpisanie Statutu, będącego podstawą funkcjonowania utworzonego Sojuszu dla Wspólnego Dobra (Alliance for the Common Good).

· W jego skład, oprócz Instytutu Ordo Iuris, wchodzą stowarzyszenia z Węgier, Włoch, Czech i Słowacji.

· Sojusz ma na celu ochronę praw człowieka, wolności słowa i sumienia oraz tożsamości narodowej i religijnej.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.10.2021

Collegium Intermarium wykształci obrońców praw człowieka

· Do 10 listopada trwa rekrutacja studia LL. M. in Human Rights and International Dispute Resolution na Collegium Intermarium.

Czytaj Więcej

Norwegia ponownie naruszyła prawo do poszanowania życia rodzinnego. Interwencja Ordo Iuris przed Trybunałem w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Norwegia po raz kolejny naruszyła prawa rodziców. Sprawa dotyczyła kobiety, której odebrano córkę ze względu na m.in. częściowo błędnie zdiagnozowane problemy psychiczne. Dziecko przez cztery lata pozostawało w pieczy zastępczej, mimo późniejszej poprawy stanu zdrowia matki i wzrostu jej stopnia dojrzałości. W tej sprawie interweniował Instytut Ordo Iuris, który występował w postępowaniu jako tzw. przyjaciel sądu.

Czytaj Więcej

Polsko-węgierska współpraca na rzecz ochrony wartości. Deklaracja Ordo Iuris i Center for Fundamental Rights

W czasach podważania podstawowych wartości duże znaczenie ma międzynarodowa współpraca w celu ich ochrony. Delegacja Instytutu Ordo Iuris spotkała się w Budapeszcie z reprezentantami węgierskiego think-tanku prawnego Center for Fundamental Rights. Przedstawiciele obydwu organizacji podpisali wspólną Deklarację oraz Porozumienie o Współpracy.

Czytaj Więcej

Prezentacja raportu nt. niesłusznych ingerencji Barnevernet w życie rodzinne - nagranie

W Norwegii dochodzi do licznych przypadków naruszania praw dziecka. Instytut Ordo Iuris przygotował raport na temat niesłusznych ingerencji urzędu do spraw dzieci (Barnevernet) w życie rodzinne. Publikacja została zaprezentowana w Oslo.

Podczas prezentacji głos zabrali:

- adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Ordo Iuris

- adw. Filip Wołoszczak - Centrum Interwencji Prasowej Ordo Iuris

Czytaj Więcej

Mechanizm naruszeń praw człowieka przez Barnevernet – raport Ordo Iuris zaprezentowany w Oslo

W Norwegii dochodzi do wielu przypadków naruszeń praw człowieka, w tym prawa do ochrony życia rodzinnego, ze strony kontrowersyjnego urzędu do spraw dzieci – Barnevernet.

Czytaj Więcej
Subskrybuj prawa człowieka