Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
prawa człowieka

prawa człowieka

Ochrona praw człowieka i interweniowanie tam, gdzie te prawa są naruszane, to część działalności Ordo Iuris. Prawo do życia, do wolności słowa i wolności sumienia, do autonomii rodziny i wyznawanych poglądów, to przykładowe prawa, które wynikają z godności człowieka. Pod hasłem prawa człowieka publikujemy wiadomości i artykuły dotyczące naszych działań w sprawach, w których występuje łamanie praw człowieka. Pokazujemy jak przeciwdziałać patologiom zarówno w kraju, jak i na arenie spraw międzynarodowych. Charakter naszej pracy oparty jest na działaniu zgodnym z konstytucją i realizacji wizji ładu społecznego opartego na fundamentalnych wartościach. Wspieramy organizacje chroniące prawa człowieka. 

Cechy praw człowieka

Chociaż definicje praw człowieka różnią się i zmieniają na przestrzeni wieków, należy zwrócić uwagę na ich cechy wspólne. Prawa człowieka są powszechne, przyrodzone, niezbywalne, nienaruszalne, naturalne i niepodzielne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku zwraca uwagę na szereg praw człowieka, w tym:

  • nienaruszalnej godności,
  • posiadania wolności osobistej,
  • równości wobec prawa, 
  • równości wobec innych obywateli, 
  • posiadania prawa do obrony, 
  • posiadania wolności sumienia i wyznania. 

Ochrona praw rodziny

W Konstytucji zapisano też prawo rodzin - w tym prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jako Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris bronimy niezależności rodzin i sprzeciwiamy się ograniczaniu praw rodzicielskich wskutek sytuacji, takich jak na przykład: niski status materialny rodziny, bezpodstawne zawiadomienia sąsiadów czy błędnie zdiagnozowane problemy psychiczne dziecka. 

Ordo Iuris w Polsce i za granicą

Osoby zainteresowane bieżącymi sprawami skupionymi wokół zagadnienia jakim jest ochrona praw człowieka, zachęcamy do lektury poniższych publikacji. Treści przedstawiają inicjatywy Ordo Iuris w Polsce i za granicą - dowiesz się z nich w jaki sposób bronimy prawo do życia i wspieramy naszych beneficjentów w procesach sądowych.

Zobacz też: aborcje eugeniczne

W naszym Instytucie realizowana jest również darmowa pomoc prawna dla rodzin, pracowników zawodowych i osób indywidualnych, które doświadczają łamania praw człowieka. Jeśli jesteś w tej grupie, skontaktuj się z nami.

Wolności obywatelskie

22.01.2024

Polska Konstytucja gwarantuje wolność akademicką. Opinia Ordo Iuris dla ONZ

· Specjalny Sprawozdawca ONZ przygotowuje raport na temat wolności akademickiej i wolności słowa w instytucjach oświaty.

· Raport ma zostać zaprezentowany na 56. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w czerwcu.

· Instytut Ordo Iuris przedstawił swoją opinię w tej sprawie.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.11.2023

Dlaczego dostęp do aborcji nie jest prawem człowieka?

Fakt, że z mediów możemy usłyszeć czy wyczytać, że szeroki dostęp do aborcji (w domyśle rzecz jasna: na żądanie) powinien być w Polsce zagwarantowany, nie oznacza, że postulat ten posiada jakiekolwiek podstawy w obowiązującym prawie międzynarodowym.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.11.2023

Dlaczego dostęp do aborcji nie jest prawem człowieka?

Fakt, że z mediów możemy usłyszeć czy wyczytać, że szeroki dostęp do aborcji (w domyśle rzecz jasna: na żądanie) powinien być w Polsce zagwarantowany, nie oznacza, że postulat ten posiada jakiekolwiek podstawy w obowiązującym prawie międzynarodowym.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

07.11.2023

Oświadczenie Komitetu ONZ, uznające aborcję za prawo człowieka, sprzeczne z prawem międzynarodowym

· Komitet ONZ do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet wydał oświadczenie, według którego prawo do aborcji jest prawem człowieka i wynika z prawa międzynarodowego.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

25.10.2023

Ochrona podstawowych praw w dobie kryzysów - XIV Warszawskie Seminarium Praw Człowieka

· Ministerstwo Spraw Zagranicznych i sekretariat Rady Europy zorganizowały w Warszawie seminarium poświęcone tematyce praw człowieka

· Wydarzenie ma miejsce co roku, a jego celem jest dyskusja na temat najistotniejszych kwestii praw człowieka w Europie

Czytaj Więcej
Ochrona życia

04.10.2023

Krytyka koncepcji praw reprodukcyjnych i seksualnych z punktu widzenia źródeł prawa międzynarodowego

  • Działania Parlamentu Europejskiego od dłuższego czasu ukierunkowane są na narzucenie państwom członkowskim idei „praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz uznanie ich za element praw człowieka.
Czytaj Więcej
Subskrybuj prawa człowieka