Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ostatnia prosta przed Marszem dla Życia i Rodziny. Za nami konferencja organizatorów

Data publikacji: 14.06.2024

Ordo Iuris

· W najbliższą niedzielę ulicami Warszawy wyruszy Marsz dla Życia i Rodziny.

· Manifestacja będzie się odbywać pod hasłem „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny”.

· Jest to jeden z kilkudziesięciu marszów mających w tych dniach miejsce w wielu miastach Polski.

· Warszawskie wydarzenie poprzedzi Msza Święta, która zostanie odprawiona o 11:30 w kościele św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Ok. 12:30 z placu wyruszy Marsz, który dotrze przed Belweder.

· O przygotowaniach do manifestacji mówili jej organizatorzy podczas konferencji prasowej.

 

Konferencja została zorganizowana na placu Trzech Krzyży. Wydarzenie otworzył Marcin Perłowski, dyrektor Centrum Życia i Rodziny. Podkreślił on ogólnopolskie znaczenie licznych marszów i to, jak odnoszą się one do obecnej sytuacji w kraju.

 

- Marsze będą swoistym świętem rodzin, afirmacją rodziny, ale w tym roku, wobec ataków na życie nienarodzonych, wobec prób umniejszania roli małżeństwa i rodziny w społeczeństwie, marsze stanowią pewien zdecydowany głos sprzeciwu – wskazał Marcin Perłowski.

 

Do licznego uczestnictwa w marszach wezwał Paweł Kwaśniak, koordynator projektów społecznych Ordo Iuris i CŻiR.

 

- Wszystkie Marsze dla Życia i Rodziny stwarzają przestrzeń do tego, żeby rodziny razem z dziećmi wychodziły na ulice i pokazywały, że są. Żeby dawały świadectwo tej pięknej miłości rodzinnej, pięknego życia rodzinnego, bo na tym zbudowana jest polska tradycja, polskie życie publiczne – zaznaczył.

 

Natomiast Monika Zając z Centrum Życia i Rodziny podkreśliła znaczenie pracy wolontariuszy, którzy włączają się w przygotowanie Marszu.

 

- Każdy Marsz dla Życia i Rodziny to wielkie przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne. Organizacja tego naszego wspólnego świętowania nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromna pomoc i zaangażowanie naszych oddanych wolontariuszy – wskazała.  

 

Marsz został objęty patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Pabianickie Centrum Medyczne otrzymało 550 tys. zł kary za odmowę wykonywania aborcji. Sprawę komentuje adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Pisze też o naszych działaniach w obronie życia nienarodzonych dzieci.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.06.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Węgry mają prawo zakazać eutanazji. Komentujemy wyrok Trybunału w Strasburgu, który orzekł, że obowiązujący w tym kraju zakaz eutanazji i wspomaganego samobójstwa nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj Więcej