Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Polska może być dumna z Ordo Iuris” – relacja z wręczenia nagrody „Obrońców rodziny”

Data publikacji: 26.04.2018

20 kwietnia mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, odebrał w Oslo, w imieniu Instytutu, norweską nagrodę „Obrońcy Rodziny”, przyznawaną przez Chrześcijańską Koalicję Norwegii (KNN). Jest to wyraz uznania dla skutecznych działań na rzecz ochrony życia i praw rodziny w Polsce i na forum międzynarodowym. Nagrodę otrzymała także lekarz Katarzyna Jachimowicz, za walkę o prawo lekarzy do sprzeciwu sumienia.

Ordo Iuris skuteczne w walce o prawa rodziny

Instytut Ordo Iuris został doceniony zwłaszcza za obronę rodziny i małżeństwa, co podkreślono w uzasadnieniu werdyktu zespołu przyznającego nagrodę:

„Przyznajemy Nagrodę Obrońców Rodziny 2018 r. dla Ordo Iuris i prezesa Jerzego Kwaśniewskiego ze względu na niezwykłe starania, wiedzę i umiejętności w walce o prawa polskich i norweskich rodzin, ze względu na walkę o status małżeństwa i rodziny w europejskim systemie praw człowieka oraz za ich odwagę i obronę nienarodzonych dzieci.”

Norwegowie docenili także działania Ordo Iuris na rzecz norweskich rodzin. Nagrodę wręczył bowiem Einar C. Salvesen – znany norweski psycholog, od lat działający na rzecz reformy Urzędu ds. Dzieci Barnevernet:

„Szczególnie, za walkę o Norweżkę Silje Garmo i jej dziecko, za profesjonalizm we wpływaniu na polskie prawo celem poprawienia sytuacji rodzin, za działania zmierzające do zmiany polskiego prawa i ochrony nienarodzonych dzieci, bezpłatną pomoc prawną oraz aktywność Ordo Iuris na rzecz kształtowania międzynarodowego prawa zgodnie z „duchem” maksymy legendarnego amerykańskiego prawnika „zwykłych ludzi” – Loisa Brandeisa: Jeśli pragniemy poszanowania prawa, uczyńmy prawo godnym szacunku.” 

Polska może czuć się dumna

Ordo Iuris reprezentuje Polaków w sposób, który wzbudza szacunek i sprawia, że ​​Polska może czuć się dumna” – czytamy w komunikacie wystosowanym przez KNN.  Nie bez przyczyny oczy wielu organizacji chrześcijańskich na Zachodzie są zwrócone dzisiaj na Polską, kraj chrześcijański, który jest przykładem walki o poszanowanie wartości i godności każdego życia, co KNN spuentował cytatem z Ronalda Regana:

„Polska nie jest ani Wschodem, ani Zachodem. Polska znajduje się w centrum europejskiej cywilizacji, w którą włożyła ogromny wkład i robi to nadal we wspaniałym stylu, nie godząc się na ucisk".

W obronie chrześcijańskich korzeni Europy

„Dziękuję w imieniu własnym, w imieniu wszystkich prawników Ordo Iuris, ekspertów i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierają naszą pracę. – Podkreślił Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, odbierając nagrodę. - Chciałbym również wyrazić wdzięczność Silije Garmo, jej małej córeczce Eirze i wielu innym rodzinom (norweskim i polskim), które zaufały Ordo Iuris i powierzyły swój los w ręce naszego zespołu. Nie spoczniemy, póki nie zapewnimy lepszej i uczciwszej ochrony życia rodzinnego, a rodziny nie zostaną zabezpieczone przed bezpodstawnymi interwencjami służb.”

Mecenas Kwaśniewski odwołał się również do chrześcijańskich korzeni międzynarodowego systemu praw człowieka, wskazując na wspólnotę uniwersalnych wartości, w której obronie staje Ordo Iuris. Przywołał przy tym podstawowe akty prawa międzynarodowego, takie jak Europejska Konwencja Praw Człowieka, czy Konwencja o prawach dziecka.

Norwescy gospodarze otrzymali w prezencie ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, podkreślając szczególny szacunek i cześć, którymi była i jest otoczona Święta Rodzina i Najświętsza Maryja Panna w naszym kraju, a które zawsze przekładały się na poszanowanie rodziny.

„Wszyscy znamy historię wyjątkowej rodziny w niezwykłej sytuacji. Niezamierzona ciąża, niebezpieczna podróż ciężarnej matki do krewnych, 100 mil od Nazaretu do Ain-Karim, pieszo, później nieodpowiedzialna pielgrzymka do Jerozolimy, gdzie 12-letni chłopiec zagubił się na trzy dni. Ze współczesnej perspektywy służb ochrony dzieci była to głęboko dysfunkcyjna rodzina, która powinna stać się przedmiotem najwyższej troski urzędników Heroda Wielkiego albo Heroda Antypasa. Kto wie – może odkryliby, że więzi rodzinne nie są w tym przypadku priorytetem, a najkorzystniejsze środowisko dla dziecka może być zapewnione w rodzinie zastępczej (…) Jednak przez dwa tysiące lat to właśnie ta Święta Rodzina ukształtowała naszą chrześcijańską i europejską kulturę i stała się podstawą sformułowania międzynarodowych, uniwersalnych gwarancji ochrony życia rodzinnego – podkreślił mec. Jerzy Kwaśniewski.

Europejscy eksperci od gender ukrywają informacje na temat swojej działalności

Komitet GREVIO działający przy Radzie Europy, odpowiedzialny za monitorowanie wdrażania ,,Konwencji przemocowej”, odmówił udostępnienia informacji na temat przebiegu jego posiedzeń. Plany zasiadających w Komitecie ekspertów od ideologii gender pozostaną więc owiane tajemnicą.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris dementuje mity o dyskryminacji środowisk LGBT w Polsce

Rada Europy przeprowadziła międzynarodowy monitoring nad wdrażaniem rekomendacji zawartych w zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy z 2010 w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Instytut Ordo Iuris wysłał do Rady Europy Uwagi, opisując stan wdrożenia poszczególnych rekomendacji w Polsce.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

10.08.2018

Sąd Najwyższy nie dochował procedur? – analiza Ordo Iuris ws. pytań do TSUE

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pięć pytań prejudycjalnych. Dotyczą one zasady nieusuwalności sędziów, możliwości orzekania przez tych, którzy skończyli 65 lat, zagadnienia dyskryminacji ze względu na wiek oraz obowiązków SN odnośnie stosowania środków zabezpieczających. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę w tej sprawie.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris wystąpi o ponowne rozpatrzenie sprawy Silje Garmo - konferencja prasowa

W ostatnich dniach informowaliśmy o decyzji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które odmówiło udzielenia azylu dla Norweżki Silje Garmo i jej córki. Rok temu kobieta uciekła z Norwegii, aby chronić siebie i trzymiesięczne wówczas dziecko przed tamtejszym Urzędem ds. Dzieci (Barnevernet). W obronę Silje Garmo zaangażowali się prawnicy Ordo Iuris.

Czytaj Więcej