fbpx Sąd nakazał radnej z Mielca przeprosiny i wpłatę zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych Ordo Iuris | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd nakazał radnej z Mielca przeprosiny i wpłatę zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych Ordo Iuris

Data publikacji: 28.04.2022

Adobe Stock

· Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w większości uwzględnił powództwo o naruszenie dóbr osobistych Instytutu Ordo Iuris przeciwko radnej Gminy Miejskiej w Mielcu – Magdalenie Weryńskiej-Zarzeckiej.

· Sąd wskazał, że twierdzenie o domniemanym wywodzeniu się Instytutu Ordo Iuris od „sekty” jest nieprawdziwe, a pozwana bezprawnie powołała się na wypowiedzi hierarchów Kościoła.

· W ocenie sądu, bezpodstawne jest też twierdzenie radnej o partycypowaniu Instytutu w znacznej kwocie pieniężnej, jaką rzekomo miała dysponować Fundacja, która utworzyła Ordo Iuris. Magdalena Weryńska-Zarzecka bezzasadnie uznała też, że Instytut jest posądzany o stosowanie manipulacji.

· Sąd nakazał radnej wygłoszenie w trakcie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mielcu oświadczenia  z przeprosinami wobec Ordo Iuris, przesłanie takiego oświadczenia na piśmie Instytutowi, opublikowanie go na stronie Urzędu Miasta w Mielcu na okres 60 dni, przy upoważnieniu Instytutu do takiej publikacji na koszt radnej, gdyby ta nie wykonała tego zobowiązania. Sąd zasądził również od radnej zadośćuczynienie na rzecz Instytutu w kwocie 10 tys. zł oraz zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego.   

 

12 sierpnia 2018 r.  Magdalena Weryńska-Zarzecka w trakcie dyskusji na sesji Rady Miejskiej nad projektem uchwały o przyjęciu Samorządowej Karty Praw Rodzin, której współautorem jest Instytut Ordo Iuris, zasugerowała, że Instytut rzekomo wywodzi się ze Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, które Episkopat Brazylii w 1985 r. miał uznać za działającą na szkodę chrześcijan sektę. Radna twierdziła również, że Instytut jest związany ze Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, które tworząc Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Księdza Piotra Skargi, miało wnieść wkład w kwocie 50 tys. zł. Po paru latach Fundacja ta, uznana przez radną za organizację powołującą Ordo Iuris, miała przejąć kamienicę w Krakowie za 5 mln zł. Polityk zarzuciła również Instytutowi, że jest posądzany o psychomanipulację.

 

Wobec naruszającej dobre imię Ordo Iuris wypowiedzi radnej, Instytut wystąpił z powództwem o ochronę dóbr osobistych. W marcu zeszłego roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu oddalił powództwo Instytutu. Prawnicy reprezentujący Instytut wnieśli wtedy apelację. Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zmienił wyrok sądu I instancji i w zdecydowanej większości uwzględnił żądanie Instytutu.

 

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wskazał, że twierdzenie jakoby Instytut pochodził od sekty jest nieprawdziwe, a biskupi brazylijscy nie stwierdzili, że Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności jest sektą, dodając przy tym, że radna bezzasadnie wspierała swoje stanowisko autorytetem Episkopatu Brazylii. Sąd zarzucił również radnej, że dziesięciokrotnie zawyżyła kwotę wkładu, jaki  Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi wniosło, tworząc Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Księdza Piotra Skargi.  Jednocześnie bezpodstawnie miała ona sugerować, że Instytut Ordo Iuris rzekomo partycypował w tak znacznej sumie. Z kolei postawiony Instytutowi zarzut posądzania o psychomanipulację, sąd uznał za nieprawdziwy, wysoce niestosowny, krzywdzący.

 

Sąd nakazał radnej wygłoszenie w trakcie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mielcu oświadczenia odpowiedniej treści z przeprosinami wobec Ordo Iuris, przesłania takiego oświadczenia na piśmie Instytutowi, opublikowanie go na stronie Urzędu Miejskiego w Mielcu na okres 60 dni, przy upoważnieniu Instytutu do takiej publikacji na koszt radnej, gdyby ta nie wykonała tego zobowiązania. Sąd zasądził również od radnej zadośćuczynienie na rzecz Instytutu w kwocie 10 tys. zł oraz zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego.

 

- Mamy tutaj do czynienia z prawomocnym rozstrzygnięciem, które ostatecznie zadaje kłam twierdzeniom lewicowców rozmaitej proweniencji o sekciarskim pochodzeniu Instytutu Ordo Iuris o powiązaniach Instytutu z organizacjami o szemranym finansowaniu i o uprawianej przez Instytut psychomanipulacji. Rozstrzygnięcie to, a w szczególności reperkusje, jakie rodzi ono dla pozwanej, tworzy perspektywę skutecznej prewencji wobec bezprawnych ataków na renomę Instytutu, ale też daje silny argument w już toczących się postępowaniach w sprawach szkalowania dobrego imienia Ordo Iuris – zaznaczył adw. Paweł Szafraniec z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.                        

Wspieram
Wolność Sumienia

06.12.2022

Sąd podtrzymuje uniewinnienie kierowniczki z IKEA. Trwa drugie postępowanie

· Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego uniewinniające kierowniczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci IKEA. Kobiecie zarzucano dyskryminację ze względu na wyznanie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

06.12.2022

Seria zwycięstw jakiej dotąd nie było

W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z prawdziwą serią przełomowych zwycięstw w sprawach kluczowych dla obrony życia, wiary i wolności akademickiej. Cicha, długotrwała i systematyczna praca naszych prawników przynosi wymierne efekty. Każdy z nich zmienia rzeczywistość prawną naszej Ojczyzny.

WIĘCEJ W KOMENTARZU - LINK

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

29.11.2022

Sąd oddala powództwo Ordo Iuris wobec Radosława Sikorskiego. Instytut złoży apelację

· Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Instytutu Ordo Iuris w sprawie przeciwko Radosławowi Sikorskiemu.

· Europoseł zarzucił Instytutowi wspieranie, nieistniejących w rzeczywistości, „stref wolnych od LGBT” oraz nazwał Ordo Iuris „fundamentalistyczną sektą”.

· W uzasadnieniu wyroku sąd nie odniósł się do istoty zarzutów formułowanych przez Radosława Sikorskiego, jedynie w sposób ogólny powołał się na poszanowanie dla wolności słowa.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.11.2022

Stop kłamstwu poseł Jachiry. Apel w obronie dobrego imienia Jana Pawła II

· W środowiskach lewicowych coraz częściej pojawiają się zarzuty kierowane wobec Jana Pawła II o rzekome tuszowanie przez niego przestępstw seksualnych katolickich duchownych.

· Podczas niedawnego posiedzenia Sejmu, tego typu twierdzenie sformułowała poseł Klaudia Jachira.

· Polityk Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że Jan Paweł II „przez dekady brał udział w ukrywaniu przestępstw w stosunku do bezbronnych dzieci”.

Czytaj Więcej