Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Szóste posiedzenie Rady Naukowej Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Data publikacji: 29.01.2018

Fotolia

26 stycznia br. odbyło się szóste posiedzenie Rady Naukowej Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w składzie: prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska, prof. Zdzisława Kobylińska, dr Jennifer Castaneda, prof. Andrzej Lewandowicz, prof. Andrzej Kochański, prof. Tadeusz Pietrucha oraz prof. Krzysztof Wiak. Instytut Ordo Iuris reprezentowali: mec. Jerzy Kwaśniewski, dr Tymoteusz Zych, dr Błażej Kmieciak, dr Marcin Olszówka oraz Olaf Szczypiński.

Na spotkaniu pierwszy raz zaprezentowano monografię pod redakcją dra Błażeja Kmieciaka pt. „Prawa poczętego pacjenta. Zagadnienia interdyscyplinarne, teoria i praktyka”. Wydawnictwo jest zbiorem artykułów, które powstały na podstawie zagadnień poruszanych na konferencji „Prawa poczętego pacjenta: aspekty medyczne oraz prawne”. Odbyła się ona 16 października 2016 r. pod patronatem Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris. Ogólnopolska premiera książki, i udostępnienie jej szerszemu gronu odbiorców, odbędzie się w ostatnich dniach lutego br. Podczas niej zostanie zaprezentowana także propozycja legislacyjna dotycząca dzieci nienarodzonych jako pacjentów.

Kolejnym punktem spotkania była analiza obowiązującego w polskim prawie problemu przesłanki eugenicznej (zezwala na uśmiercenie poczętego dziecka, u którego wystąpiło podejrzenie ciężkich i nieodwracalnych uszkodzeń ciała, uniemożliwiających samodzielną egzystencję) oraz odpowiedzi, które na interpelacje poselskie w tym temacie wystosowało w ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia. Zwrócono uwagę na bardzo dużą ogólnikowość odpowiedzi, co, zdaniem członków Rady, wzbudza niepokój, gdyż przesłanką do uśmiercenia dziecka poczętego może być zdiagnozowanie jakiejkolwiek choroby lub prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Z najnowszych danych statystycznych wynika, iż wszelkie formy niepełnosprawności, wykryte na etapie prenatalnym, w coraz większej liczbie przypadków skutkują pozbawieniem życia dziecka poczętego. Stoi to w sprzeczności z misją medycyny, której celem jest, obok diagnostyki i leczenia, powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogłyby wyrządzić pacjentowi szkodę.

Ostatnią dyskutowaną kwestią było zagadnienie wolności akademickiej na polskich uczelniach, której naruszeniem jest odwoływanie konferencji naukowych oraz piętnowanie badaczy opowiadających się za prawem człowieka do życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Problem ten będzie szczegółowo omawiany na kolejnym posiedzeniu Rady, które odbędzie się na początku kwietnia br.

Wspieram
Działalność Instytutu

01.09.2023

Fizjoterapeuta zwolniony ze szpitala za niezaszczepienie się przeciwko COVID-19. Ordo Iuris składa apelację

• Fizjoterapeuta pracujący w szpitalu powiatowym w Chodzieży w lutym 2022 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.08.2023

Czy można krytykować prof. Wojciecha Popiołka? Ordo Iuris składa skargę kasacyjną

· Instytut Ordo Iuris złożył do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.08.2023

Atakują nas za naszą skuteczność

W ostatnim czasie informowaliśmy o zaskakującej próbie usunięcia Ordo Iuris z historycznego budynku PAST-y. Przeciwności losu oraz plany nieprzyjaciół życia, rodziny i wolności w niczym jednak nie ograniczają skuteczności działań Instytutu. Co więcej, właśnie w minionych tygodniach o naszych osiągnięciach jest głośno zarówno w kraju, jak i za granicą.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

03.08.2023

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego uznaje umowę najmu, ale żąda opuszczenia PAST [KOMENTARZ]

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego odpowiedziała na setki listów i telefonów w sprawie wystosowanego przez nią nakazu opuszczenia budynku PAST-y przez Instytut Ordo Iuris. Odpowiedź jest chaotyczna i potwierdza, że działania Fundacji mają charakter bezprawny.

Czytaj Więcej