fbpx Trwa proces Radosława Sikorskiego. Ordo Iuris domaga się przeprosin | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Trwa proces Radosława Sikorskiego. Ordo Iuris domaga się przeprosin

Data publikacji: 16.09.2021

Adobe Stock

• W Sądzie Okręgowym w Warszawie miała miejsce kolejna rozprawa przeciwko Radosławowi Sikorskiemu.

• Polityk zarzucił Instytutowi Ordo Iuris domniemane wspieranie, nieistniejących w rzeczywistości, tzw. stref wolnych od LGBT.

• Instytut domaga się od europarlamentarzysty przeprosin i wpłaty zadośćuczynienia na cele społeczne.

Sprawa dotyczy wpisu zamieszczonego przez Radosława Sikorskiego w mediach społecznościowych. Polityk skomentował tam działania jakie Instytut Ordo Iuris podejmował w obronie dobrego imienia samorządów zniesławionych przez działaczy LGBT. Polityk nazwał interwencje prawników wspieraniem „gmin ustanawiających «Strefy Wolne od LGBT»”. W rzeczywistości, żaden samorząd nie zdecydował o ustanowieniu takiej strefy. Niektóre samorządy przyjęły jedynie stanowiska sprzeciwu wobec propagowania „ideologii LGBT” lub Samorządową Kartę Praw Rodzin, która nie odnosi się w ogóle do kwestii preferencji seksualnych. Wiele władz lokalnych pojęło już działania prawne w celu ochrony swoich dóbr osobistych naruszonych przez osoby sugerujące istnienie „stref” dyskryminacji ludzi o skłonnościach homoseksualnych. Drugi zarzut dotyczy nazwania przez Radosława Sikorskiego Instytutu Ordo Iuris „fundamentalistyczną sektą”.

„Ordo Iuris stoi na stanowisku, że wpis Radosława Sikorskiego jest oczywistym naruszeniem dóbr osobistych Instytutu. Przypisanie przez byłego Ministra Spraw Zagranicznych Fundacji nieprawdziwych działań i cech godziło w dobre imię i renomę Fundacji, narażając ją na straty wizerunkowe w oczach opinii publicznej, potrzebne do prowadzonej przez Instytut działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej. Nie ma zgody Instytutu na celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd, aby zbijać na tym kapitał polityczny. W związku z tym w celu usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Ordo Iuris, Instytut domaga się zadośćuczynienia oraz wystosowania odpowiednich przeprosin przez polityka” – podkreśliła adw. Magdalena Majkowska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Dziś w sądzie miały miejsce przesłuchania świadków. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 21 kwietnia 2022 r.

 

Wspieram
Wolność Sumienia

17.05.2022

Paweł Rabiej musi przeprosić Barbarę Nowak za naruszenie dóbr osobistych

· Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że były wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej dopuścił się naruszenia dóbr osobistych małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak oraz jej męża Ryszarda Nowaka – dyrektora jednego z krakowskich liceów.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.05.2022

Obrona praw podstawowych na Półwyspie Iberyjskim. Ordo Iuris rozpoczyna działalność w Hiszpanii

· Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją działalność w Hiszpanii.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.05.2022

Ordo Iuris w obronie dobrego imienia. Kolejne portale publikują sprostowania

· Od początku 2022 r., na 8 portalach internetowych zamieszczone zostały sprostowania artykułów naruszających dobre imię Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

09.05.2022

Stop niszczeniu autorytetów. Petycja w sprawie dr Wandy Półtawskiej

· Radni Rady Miasta Krakowa będą głosować nad przyznaniem honorowego obywatelstwa miasta dr Wandzie Półtawskiej.

· Dr Półtawska jest specjalistą w dziedzinie nauk medycznych i psychiatrii. W czasie II wojny światowej przebywała w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Była też przyjaciółką papieża Jana Pawła II.

Czytaj Więcej