Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zmiany w strukturze organizacyjnej i Zarządzie Ordo Iuris

Data publikacji: 30.11.2017

Z końcem listopada Instytut Ordo Iuris wdraża szerokie zmiany organizacyjne. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw nieustannie wzrastającemu zaangażowaniu Instytutu w obronę kultury prawnej i aksjologicznej tożsamości ładu konstytucyjnego. W 2017 roku znacząco zwiększyła się liczba przygotowanych opinii i analiz oraz podejmowanych przez nas interwencji procesowych w sprawach o precedensowym znaczeniu dla obrony rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa, wolności sumienia, wolności słowa i wolności gospodarczej. Niezwykle angażujące były nasze projekty społeczne („Chrońmy Dzieci”, obrona wolności sumienia lekarzy i farmaceutów, analiza wydatkowania funduszy norweskich), udział w procesie legislacyjnym (wolne niedziele, przeciwdziałanie przemocy) oraz działalność międzynarodowa (status konsultacyjny ONZ, budowa międzynarodowych koalicji organizacji społecznych).

Odpowiadając na te wyzwania, przeprowadzamy zmianę struktury organizacyjnej Ordo Iuris, powołujemy zespół dyrektorów odpowiadających za poszczególne obszary działalności fundacji (Zespół Zarządzający) oraz tworzymy Radę Naukową Instytutu.

Funkcję Prezesa Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris obejmuje ponownie adw. Jerzy Kwaśniewski, zarządzający wcześniej Instytutem w latach 2015-2016. Zastępuje na tym stanowisku prof. Aleksandra Stępkowskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu od listopada 2016 roku. Z pełnienia funkcji w Zarządzie i koordynacji Centrum Prawa Międzynarodowego rezygnuje dr Joanna Banasiuk. Członkiem Zarządu pozostaje Dyrektor Centrum Analiz Prawnych i Legislacyjnych dr Tymoteusz Zych.

Od grudnia planowanie i zarządzanie projektowe w Instytucie Ordo Iuris należeć będzie do Zespołu Zarządzającego, pracującego pod kierownictwem Prezesa Zarządu, w składzie: dr Tymoteusz Zych (Centrum Analiz Prawnych i Legislacyjnych), adw. Bartosz Lewandowski (Centrum Interwencji Procesowej), Karina Walinowicz (Centrum Prawa Międzynarodowego), Marcin Perłowski (Centrum Komunikacji), Joanna Zając (Zespół PR).

Mamy nadzieję, że dokonana reorganizacja pozwoli na dalsze zdynamizowanie działalności społecznej Ordo Iuris, przy zachowaniu najwyższej jakości merytorycznej naszej pracy.

Działalność Instytutu

10.08.2018

Sąd Najwyższy nie dochował procedur? – analiza Ordo Iuris ws. pytań do TSUE

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pięć pytań prejudycjalnych. Dotyczą one zasady nieusuwalności sędziów, możliwości orzekania przez tych, którzy skończyli 65 lat, zagadnienia dyskryminacji ze względu na wiek oraz obowiązków SN odnośnie stosowania środków zabezpieczających. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę w tej sprawie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

22.06.2018

Aktualne oferty pracy w Ordo Iuris - aplikant adwokacki

Zapraszamy do dołączenia do zespołu Ordo Iuris. Aktualnie poszukujemy aplikantów adwokackich, którzy podjęliby współpracę z naszym Instytutem.

 

 

 

APLIKANT ADWOKACKI

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

07.06.2018

I Forum Praw i Wolności - 9 czerwca PGE Narodowy

FORUM PRAW I WOLNOŚCI

Czytaj Więcej