Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Instytut Ordo Iuris wyróżniony podczas Światowego Kongresu Rodzin w Meksyku

Data publikacji: 07.10.2022

Adobe Stock

• W Meksyku miała miejsce kolejna, XIV edycja Światowego Kongresu Rodzin.

• Jest to międzynarodowe wydarzenie, które ma na celu zjednoczenie liderów środowisk i organizacji prorodzinnych, a także rodzin.

• Ma ono na celu podkreślanie i wzmacnianie wartości rodziny jako naturalnego i podstawowego środowiska każdego człowieka, kluczowego zarówno dla jego rozwoju osobistego jak i całego społeczeństwa.

• Kongres jest organizowany corocznie przez amerykańską organizację International Organization for the Family.

• Instytut Ordo Iuris został zaproszony do udziału w jednym z paneli dyskusyjnych i wyróżniony za działalność w obszarze wsparcia rodziny.

• Organizatorzy wskazują, że w konferencji zorganizowanej w Expo Santa Fe w Mexico City wzięło udział około pięciu tysięcy osób.

 

Światowy Kongres Rodzin zrzesza osoby i organizacje broniące i promujące instytucję rodziny poprzez różne działania. W pierwszym panelu prezentacyjnym „Strong Families, Sustainable Societies” wzięły udział takie osoby jak Jim Daly, Wilford W. Andersen, Valerie Huber – urzędnik departamentu zdrowia w administracji prezydenta Trumpa, księżna Gloria Von Thurn und Taxis oraz kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

 

„Wszyscy w moim życiu z którymi rozmawiałam, wszyscy wiedzą, że posiadanie rodziny to największy dar od Boga na całym świecie” – podkreślała księżna Gloria Von Thurn und Taxis.

 

Drugiego dnia Kongresu, jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony został osobom zaangażowanym na rzecz ochrony praw człowieka, w tym ochrony rodziny. W dyskusji udział wzięli działacze społeczni i prawnicy z USA, Meksyku, Serbii, a także Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris. Podczas dyskusji prelegenci zaprezentowali szereg inicjatyw, które zostały ostatnio podjęte w różnych regionach świata w obronie rodziny i życia.

 

„Nie można nie dostrzegać naruszeń praw niektórych grup ludzi w nadziei, że wkrótce potem nie zostanie naruszone nasze własne prawo do życia, godności, wolności słowa czy swobody wyrażania przekonań religijnych. Naruszenie jednej z tych wolności jest naruszeniem całości wolności, bo jest ona niepodzielna. Dlatego ten, kto chce chronić i promować prawa i wolności człowieka, musi chronić i promować każde z nich” – wskazała Weronika Przebierała, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

01.06.2023

W Dniu Dziecka o ochronie życia dzieci – debata na temat „Encyklopedii prolife”

· Instytut Ordo Iuris opublikował „Encyklopedię prolife”. Obszerna monografia naukowa stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony życia.

· Jest to pierwsze tak kompleksowe opracowanie na ten temat w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

29.05.2023

"Encyklopedia prolife. Kompendium wiedzy o ochronie życia" - prezentacja i debata ekspertów

Encyklopedia prolife to zwieńczenie wieloletniej pracy ekspertów z najróżniejszych dziedzin nauki, dzięki którym Instytut Ordo Iuris mógł utworzyć bazę wiedzy na temat aborcji, jej przyczyn, następstw oraz uwarunkowań. Jest to kompleksowy materiał zawierający szeroką wiedzę dla wszystkich, którzy chcą stawać w obronie ludzkiego życia. Encyklopedia porusza kwestie: - prawne, - społeczne, - medyczne. Publikacja zostanie zaprezentowana w Dzień Dziecka - 1 czerwca, podczas konferencji prasowej. Zapraszamy dziennikarzy do biura Ordo Iuris - Warszawa, ul.

Czytaj Więcej

„Ideologia prowadzi społeczeństwa w ślepy zaułek” – Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji na Litwie

· Litewski Ruch Rodzin zorganizował w miniony weekend w Wilnie międzynarodową konferencję pt. „Stając w obronie praw naturalnych, wspólnie ocalmy Europę”.

· Dyskusja podczas wydarzenia skupiła się na podkreśleniu wartości rodziny i podstawowego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także zagrożeń im towarzyszących w związku z postępem technologicznym, globalizacją i promocją ideologii gender.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

22.05.2023

“Margot” skazany - zapadł wyrok w sprawie zniszczenia furgonetki Fundacji Pro - Prawo do Życia oraz napaści na działaczy prolife

· Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał troje aktywistów LGBT za udział w zbiegowisku, zniszczenie furgonetki Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz atak na jej działaczy, w wyniku którego jeden z obrońców życia doznał obrażeń ciała.

· Wśród skazanych jest Michał Sz. ps. „Margot”.

· Działaczom LGBT wymierzono kary ograniczenia wolności oraz wypłaty rekompensaty na rzecz pokrzywdzonych.

Czytaj Więcej