Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Instytut Ordo Iuris wyróżniony podczas Światowego Kongresu Rodzin w Meksyku

Data publikacji: 07.10.2022

Adobe Stock

• W Meksyku miała miejsce kolejna, XIV edycja Światowego Kongresu Rodzin.

• Jest to międzynarodowe wydarzenie, które ma na celu zjednoczenie liderów środowisk i organizacji prorodzinnych, a także rodzin.

• Ma ono na celu podkreślanie i wzmacnianie wartości rodziny jako naturalnego i podstawowego środowiska każdego człowieka, kluczowego zarówno dla jego rozwoju osobistego jak i całego społeczeństwa.

• Kongres jest organizowany corocznie przez amerykańską organizację International Organization for the Family.

• Instytut Ordo Iuris został zaproszony do udziału w jednym z paneli dyskusyjnych i wyróżniony za działalność w obszarze wsparcia rodziny.

• Organizatorzy wskazują, że w konferencji zorganizowanej w Expo Santa Fe w Mexico City wzięło udział około pięciu tysięcy osób.

 

Światowy Kongres Rodzin zrzesza osoby i organizacje broniące i promujące instytucję rodziny poprzez różne działania. W pierwszym panelu prezentacyjnym „Strong Families, Sustainable Societies” wzięły udział takie osoby jak Jim Daly, Wilford W. Andersen, Valerie Huber – urzędnik departamentu zdrowia w administracji prezydenta Trumpa, księżna Gloria Von Thurn und Taxis oraz kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

 

„Wszyscy w moim życiu z którymi rozmawiałam, wszyscy wiedzą, że posiadanie rodziny to największy dar od Boga na całym świecie” – podkreślała księżna Gloria Von Thurn und Taxis.

 

Drugiego dnia Kongresu, jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony został osobom zaangażowanym na rzecz ochrony praw człowieka, w tym ochrony rodziny. W dyskusji udział wzięli działacze społeczni i prawnicy z USA, Meksyku, Serbii, a także Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris. Podczas dyskusji prelegenci zaprezentowali szereg inicjatyw, które zostały ostatnio podjęte w różnych regionach świata w obronie rodziny i życia.

 

„Nie można nie dostrzegać naruszeń praw niektórych grup ludzi w nadziei, że wkrótce potem nie zostanie naruszone nasze własne prawo do życia, godności, wolności słowa czy swobody wyrażania przekonań religijnych. Naruszenie jednej z tych wolności jest naruszeniem całości wolności, bo jest ona niepodzielna. Dlatego ten, kto chce chronić i promować prawa i wolności człowieka, musi chronić i promować każde z nich” – wskazała Weronika Przebierała, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

08.04.2024

Szereg inicjatyw środowisk prolife – odpowiedź na proaborcyjne projekty ustaw

· W najbliższy czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną dostępność aborcji.

· Zgodnie z projektami, dopuszczalna ma być aborcja „na życzenie” do 12. tygodnia ciąży, a w sytuacji podejrzenia poważnej choroby lub niepełnosprawności dziecka, możliwe byłoby uśmiercenie go nawet na godzinę przed narodzinami.

Czytaj Więcej

Sprzeczka powodem wszczęcia postępowania. Interwencja Ordo Iuris w obronie rodziny

· Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców nastolatki.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.03.2024

Przerwa w pracy biura

W dniu 29 marca (Wielki Piątek) biuro Ordo Iuris będzie nieczynne.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.03.2024

Manifest dla życia - Ordo Iuris w Brukseli na sesji Grupy Roboczej EKR do spraw życia i rodziny

· W Parlamencie Europejskim miało miejsce spotkanie poświęcone szerokiej tematyce ochrony życia ludzkiego.

Czytaj Więcej