Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Jaka przyszłość dla Europy? Szczyt Konserwatywny w Bratysławie

Data publikacji: 26.09.2023

Adobe Stock

· W Bratysławie miał miejsce coroczny Szczyt Konserwatywny organizowany przez Instytut Ladislava Hanusa.

· Tematem tegorocznego wydarzenia były „słowackie i europejskie wybory, geopolityka i Europa Środkowa, konserwatywna polityka gospodarcza i energetyczna, radykalizm progresywizmu i znaczenie konserwatywnych mediów”.

· Wśród gości znaleźli się m.in. amerykański pisarz i publicysta Rod Dreher, Calum Miller z Uniwersytetu Oxford, zaangażowana w ochronę praw człowieka posłanka do austriackiego parlamentu – Gudrun Kugler czy były minister spraw wewnętrznych Słowacji Vladimír Palko.

· W wydarzeniu wziął udział przedstawiciel Ordo Iuris. Instytut oraz uczelnia Collegium Intermarium byli partnerami wydarzenia.

 

Szczyt Konserwatywny w Bratysławie organizowany jest każdego roku, celem dyskusji na temat wyzwań z jakimi mierzy się Europa, widzianych z perspektywy konserwatywnej. Głównym organizatorem wydarzenia jest Instytut Ladislava Hanusa ze Słowacji, organizacja pozarządowa, której dużą część stanowi społeczność akademicka. W ubiegłym roku, podczas wydarzenia przemawiał Premier Polski – Mateusz Morawiecki, Premier Słowacji – Eduard Heger, Minister Sprawiedliwości Węgier – Judit Varga czy Minister Pracy i Rodziny Słowacji – Milan Krajniak.

 

Jest to spotkanie chrześcijan i konserwatywnych liderów oraz osobistości ze świata polityki, kultury, kościołów, społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich, biznesu i mediów. Jego celem jest zwiększenie wrażliwości na wyzwania w życiu publicznym, a także przygotowanie do nadchodzących zmagań. Szczyt ma charakter bezpartyjny i jest wyjątkową okazją do budowania dobrych relacji i atmosfery współpracy w konserwatywnym spektrum.

 

Tegoroczna edycja skupiła się m.in. wokół dyskusji na temat możliwości i zagrożeń dla konserwatystów w centralnej Europie, nadchodzących wyborów w UE, polityki rodzinnej na Słowacji czy misji konserwatywnych mediów. Podczas dyskusji skupiono się na kwestii wyzwań z jakimi mierzą się konserwatyści w Centralnej Europie, w tym także zagrożeń wobec podstawowych praw człowieka. Dr Calum Miller z Uniwersytetu w Oxfordzie przedstawił prezentację pt. „Dlaczego prawa człowieka dla nienarodzonych są podstawą praw człowieka?” zwracając uwagę m.in., że podstawą twierdzenia, iż życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia są biologiczne fakty, a nie jakiegokolwiek związku wyznaniowego. Przedstawił w tym zakresie badania wskazujące, że 95% biologów potwierdza moment poczęcia jako początku życia ludzkiego.

 

Strona Szczytu: https://www.conservativesummit.eu/

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

05.12.2023

„Mowa nienawiści” wśród najpoważniejszych przestępstw. Głosowanie w Parlamencie Europejskim

· Parlament Europejski w najbliższych dniach zagłosuje nad projektem dotyczącym zwalczania „mowy nienawiści” i przestępstw z nienawiści.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

04.12.2023

Aborcja prawem, a „mowa nienawiści” przestępstwem – głosowanie nad projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego

· Parlament Europejski będzie głosował nad projektem rezolucji dotyczącej praw podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

22.11.2023

Krok w stronę ograniczenia suwerenności państw. PE poparł zmianę unijnych traktatów

· Parlament Europejski poparł propozycje zmian w unijnych traktatach.

Czytaj Więcej

Cześć krajów Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku odmówiła podpisania Umowy o partnerstwie z Unią Europejską

· Podczas formalnej ceremonii zorganizowanej na Samoa aż 35 krajów Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS) odmówiło podpisania umowy z Unią Europejską.

· Porozumienie forsuje koncepcję tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz teorię gender.

· Na początku miesiąca Namibia sprzeciwiła się podpisaniu umowy, gdyż jej zapisy podważają suwerenność państwa – za jej przykładem poszły inne kraje OACPS.

Czytaj Więcej