Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Jaka przyszłość dla Europy? Szczyt Konserwatywny w Bratysławie

Data publikacji: 26.09.2023

Adobe Stock

· W Bratysławie miał miejsce coroczny Szczyt Konserwatywny organizowany przez Instytut Ladislava Hanusa.

· Tematem tegorocznego wydarzenia były „słowackie i europejskie wybory, geopolityka i Europa Środkowa, konserwatywna polityka gospodarcza i energetyczna, radykalizm progresywizmu i znaczenie konserwatywnych mediów”.

· Wśród gości znaleźli się m.in. amerykański pisarz i publicysta Rod Dreher, Calum Miller z Uniwersytetu Oxford, zaangażowana w ochronę praw człowieka posłanka do austriackiego parlamentu – Gudrun Kugler czy były minister spraw wewnętrznych Słowacji Vladimír Palko.

· W wydarzeniu wziął udział przedstawiciel Ordo Iuris. Instytut oraz uczelnia Collegium Intermarium byli partnerami wydarzenia.

 

Szczyt Konserwatywny w Bratysławie organizowany jest każdego roku, celem dyskusji na temat wyzwań z jakimi mierzy się Europa, widzianych z perspektywy konserwatywnej. Głównym organizatorem wydarzenia jest Instytut Ladislava Hanusa ze Słowacji, organizacja pozarządowa, której dużą część stanowi społeczność akademicka. W ubiegłym roku, podczas wydarzenia przemawiał Premier Polski – Mateusz Morawiecki, Premier Słowacji – Eduard Heger, Minister Sprawiedliwości Węgier – Judit Varga czy Minister Pracy i Rodziny Słowacji – Milan Krajniak.

 

Jest to spotkanie chrześcijan i konserwatywnych liderów oraz osobistości ze świata polityki, kultury, kościołów, społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich, biznesu i mediów. Jego celem jest zwiększenie wrażliwości na wyzwania w życiu publicznym, a także przygotowanie do nadchodzących zmagań. Szczyt ma charakter bezpartyjny i jest wyjątkową okazją do budowania dobrych relacji i atmosfery współpracy w konserwatywnym spektrum.

 

Tegoroczna edycja skupiła się m.in. wokół dyskusji na temat możliwości i zagrożeń dla konserwatystów w centralnej Europie, nadchodzących wyborów w UE, polityki rodzinnej na Słowacji czy misji konserwatywnych mediów. Podczas dyskusji skupiono się na kwestii wyzwań z jakimi mierzą się konserwatyści w Centralnej Europie, w tym także zagrożeń wobec podstawowych praw człowieka. Dr Calum Miller z Uniwersytetu w Oxfordzie przedstawił prezentację pt. „Dlaczego prawa człowieka dla nienarodzonych są podstawą praw człowieka?” zwracając uwagę m.in., że podstawą twierdzenia, iż życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia są biologiczne fakty, a nie jakiegokolwiek związku wyznaniowego. Przedstawił w tym zakresie badania wskazujące, że 95% biologów potwierdza moment poczęcia jako początku życia ludzkiego.

 

Strona Szczytu: https://www.conservativesummit.eu/

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenia rozporządzenie mogące wymusić uznawanie homoadopcji. Jutro debata w Radzie UE

· Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będzie jutro debatować na temat rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa. 

Czytaj Więcej

Europejska unia bankowa a interes Polski

Czy Polska powinna dołączyć do europejskiej unii bankowej? W najnowszym tekście Konrad Bonisławski analizuje, jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą uczestnictwo w tym systemie. Czy zewnętrzny nadzór nad polskim sektorem bankowym jest w naszym interesie? Jakie konsekwencje może to mieć dla naszej gospodarki i bezpieczeństwa finansowego?

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

07.06.2024

W niedzielę zdecydujemy o przyszłości Unii. Przypominamy najnowsze działania Ordo Iuris w obronie suwerenności

· W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

· Głosowanie może mieć decydujące znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej, szczególnie wobec planów reformy unijnych traktatów.

· W ostatnich miesiącach Instytut Ordo Iuris publikował wiele materiałów dotyczących sytuacji w UE oraz skutków obecnych procesów dla suwerenności Polski.

Czytaj Więcej