Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Słowacja

Słowacja

Jaka przyszłość dla Europy? Szczyt Konserwatywny w Bratysławie

· W Bratysławie miał miejsce coroczny Szczyt Konserwatywny organizowany przez Instytut Ladislava Hanusa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.08.2022

Trybunał w Strasburgu: więźniowi skazanemu na dożywocie przysługuje prawo do pornografii

· Więzień odsiadujący na Słowacji karę dożywocia za morderstwo poskarżył się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na skonfiskowanie mu przez władze więzienne zdjęć pornograficznych używane „w celach auto-erotycznych”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.11.2021

„Odważny wkład w walce z ideologią” – Vladimir Palko w obronie ks. Oko

· Dr Vladimir Palko – słowacki polityk, matematyk i pisarz, opublikował recenzję książki „Lawendowa mafia” ks. prof. Dariusza Oko.

Czytaj Więcej

PE naciska w sprawie wdrożenia konwencji stambulskiej. Sprzeciw Słowacji wobec ideologicznego dokumentu  

Parlament Europejski uchwalił rezolucję, nakazującą państwom członkowskim jak najszybszą ratyfikację genderowej konwencji stambulskiej. Europosłowie wezwali także Radę do zakończenia procesu przystąpienia do Konwencji przez całą Unię Europejską.

Czytaj Więcej

Słowacy umacniają ochronę rodziny

Dodane przez ordoiuris.admin - śr., 08/06/2014 - 13:29

Słowackie społeczeństwo obywatelskie chce dalszego umocnienia prawnej ochrony rodziny w jej naturalnej tożsamości. Organizowane jest ogólnokrajowe referendum n.t. małżeństwa, edukacji seksualnej oraz związków homoseksualnych.

 

4 czerwca 2014 r. parlament słowacki uchwalił poprawkę do Konstytucji definiując małżeństwo jako związek pomiędzy mężczyzną a kobietą. Jednak zdaniem działaczy organizacji Alliance for Family nie daje to wystarczającej ochrony dla rodziny na Słowacji, ponieważ poprawka nie blokuje m.in. wprowadzenia rejestrowanych związków partnerskich oraz nie zabrania wprost możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

 

Organizatorzy inicjatywy referendalnej podkreślają, iż małżeństwo może istnieć jedynie między kobietą i mężczyzną a edukacja seksualna nie może forsować poglądów sprzecznych ze stanowiskiem rodziców. Uważają oni, że instytucjonalizacja związków osób tej samej płci oznacza degradację dla związku małżeńskiego oraz że dwóch mężczyzn nigdy nie zastąpi matki, tak samo jak dwie czy trzy kobiety nie zastąpią dziecku ojca. W związku z tym, w ogólnokrajowym referendum chcą by Słowacy ustosunkowali się do czterech kwestii.

 

Po pierwsze, chcą potwierdzenia tego, że jedynie związek pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą może być nazwany małżeństwem. Po drugie, wskazują na naturalne prawo dziecka do posiadania matki i ojca, które winno wykluczać prawne uznanie roszczeń osób tej samej płci do adoptowania dzieci. Po trzecie, inicjatorzy referendum chcą potwierdzenia wyjątkowej pozycji prawnej małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,  wykluczającej przyznawanie podobnych prerogatyw innym związkom. Wreszcie, Słowacy chcą wyraźnej afirmacji bezstronności swiatopoglądowej państwa, podkreślając, że w ramach obowiązku szkolnego nie może ono narzucać dzieciom treści z zakresu edukacji seksualnej, których nie akceptują rodzice. 

 

Aby referendum się odbyło potrzebnych jest 350.000 podpisów. Jak do tej pory udało się ich zebrać już 330 000. Przygotowania do kampanii rozpoczęły się po wielkim sukcesie pierwszego słowackiego Marszu dla Życia we wrześniu 2013 roku, który zgromadził 80.000 ludzi. Dużą rolę w mobilizacji przy akcji referendalnej odegrała również międzynarodowa presja wywierana na Słowację w celu osłabienia instytucji małżeństwa.

 

Jeśli uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów, warunkiem do uznania ważności referendum będzie udział 50% obywateli uprawnionych do głosowania, czyli ponad 2 milionów osób.

Kategoria
Rodzina i Małżeństwo

Słowacy umacniają ochronę rodziny

Słowackie społeczeństwo obywatelskie chce dalszego umocnienia prawnej ochrony rodziny w jej naturalnej tożsamości.
Czytaj Więcej
Subskrybuj Słowacja