Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Odważny wkład w walce z ideologią” – Vladimir Palko w obronie ks. Oko

Data publikacji: 17.11.2021

Adobe Stock

· Dr Vladimir Palko – słowacki polityk, matematyk i pisarz, opublikował recenzję książki „Lawendowa mafia” ks. prof. Dariusza Oko.

· Duchowny został skazany przez niemiecki sąd na niemal 5 tys. euro grzywny za artykuł opisujący działalność zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej wśród duchowieństwa, połączonej homoseksualnymi praktykami.

· Dr Palko podkreśla trafność dokonanego przez ks. Oko opisu działań „lawendowej mafii” oraz związków księży podejmujących praktyki homoseksualne ze zjawiskiem pedofilii.

· W obronę kapłana zaangażował się Instytut Ordo Iuris.

· Wciąż można podpisywać petycję z apelem poparcia dla ks. Oko dostępną na stronie bronmyksiedzaoko.pl.

 

PODPISZ PETYCJĘ - LINK

 

Ks. prof. Dariusz Oko został skazany na wyrokiem nakazowym w lipcu tego roku przez niemiecki sąd na grzywnę w wysokości 4,8 tys. euro. Powodem było rzekome „podżeganie do nienawiści” w artykule napisanym przez duchownego i opublikowanym w czasopiśmie „Theologisches”. Wraz z nim skazany został ks. Johannes Stöhr, redaktor naczelny magazynu. Ks. Oko opisał w tekście zjawisko tzw. lawendowej mafii, działającej na szkodę nieletnich oraz wykorzystującej zależnych od niej kleryków. Artykuł pokazywał m.in. mechanizmy, które wyniosły do najwyższych urzędów kard. Theodora McCarricka, pozbawionego później godności kościelnych.

 

Dr Palko podkreślił w swojej recenzji, że „lawendowa mafia” jest zjawiskiem rzeczywiście istniejącym. „O duchownych homoseksualnych mówi się i pisze od dziesięcioleci. Przymiotnik «lawendowa» został po raz pierwszy użyty przez amerykańskiego księdza i socjologa Andrew Greeleya w 1989 roku, ponieważ wielu z tych księży lubiło perfumy i kosmetyki. Wysocy przedstawiciele Kościoła również mówili o tym problemie” – pisze dr Palko.

 

Słowacki polityk zwraca również uwagę na opisany przez ks. Oko problem związku z procederem pedofilii wielu duchownych, praktykujących czynności homoseksualne. Przypomina cytowany przez polskiego badacza raport przygotowany na zlecenie Konferencji Episkopatu USA. „Według dokumentu, ponad 81% przypadków wykorzystywania nieletnich przez duchownych katolickich to sytuacje, w których ofiarami byli chłopcy” – zaznacza dr Palko.

 

Autor recenzji pisze także o mechanizmach rozwoju „lawendowej mafii” przedstawionych przez ks. prof. Oko. „Jeśli homoseksualni klerycy lub księża i biskupi wiedzą nawzajem o swoich skłonnościach homoseksualnych i według nich żyją, to ci z nich, którzy obejmują stanowiska przywódcze, otaczają się osobami o podobnych skłonnościach, a starsi klerycy ściągają do seminarium młodszych kolegów” – zauważa dr Palko. „Może to prowadzić do powstania nieformalnej organizacji, której członkowie wiedząc o sobie, istotnie zdradzają swoje kapłaństwo, pomagają sobie nawzajem i wzajemnie się kryją” – dodaje.

 

Dr Palko komentuje także wyrok skazujący wobec ks. Oko. Podkreśla, że duchowny nie krytykował osób o skłonnościach homoseksualnych jako takich, ale kapłanów, którzy podejmują działania sprzeczne z nauczaniem Kościoła i naruszające prawo. „Z kontekstu wynika, że Dariusz Oko pisał o klice księży i biskupów gejów, którzy prowadzą sekretne rozwiązłe życie zupełnie sprzeczne z sensem powołania kapłańskiego, osłaniają się nawzajem, wspierają jeden drugiego, próbują zmienić nauczanie Kościoła, wywołują skandale, które dotkliwie szkodzą Kościołowi, oczerniają i degradują księży, którzy chcą ich zdemaskować, ale w szczególności popełniają poważne przestępstwa pedofilskie i efebofilne” – zaznacza polityk.

 

Na zakończenie, dr Palko podkreśla wkład ks. Oko w walce z radykalnymi ideologiami. „Ideologia LGBT już dawno przestała być nieszkodliwą ekscentrycznością. Gdy dochodzi do władzy, karze osoby, które nie chcą jej wyznawać. W stanowisku Unii Europejskiej wobec Polski i Węgier widzimy, że ta ideologia dąży nawet do karania całych państw. Dlatego trzeba się z nią skonfrontować. A w walce z ideologią książka ks. profesora Dariusza Oko jest pożytecznym, odważnym wkładem” – twierdzi autor recenzji.

 

Dr Vladimir Palko to słowacki polityk i matematyk, były minister spraw wewnętrznych Słowacji i przewodniczący Konserwatywnych Demokratów Słowacji. Jest autorem bestsellera „Lwy nadchodzą. Jak obronić chrześcijańską Europę?”. Całość recenzji dostępna jest na stronie bronmyksiedzaoko.pl.

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.01.2022

Ograniczenia na granicy zgodne z Konstytucją RP

· Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys wywołany wzmożonymi ruchami migracyjnymi.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

13.01.2022

Sąd utrzymał w mocy wyrok uniewinniający lewicowe aktywistki. Ordo Iuris zapowiada kasację

· Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał w mocy wyrok uniewinniający trzy lewicowe aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.01.2022

Medyczne aspekty ograniczeń covidowych – raport Ordo Iuris i debata ekspertów

· Instytut Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, przygotował raport o zdrowotnych aspektach ograniczeń covidowych.

· W publikacji zwrócono uwagę m.in. na spadek liczby hospitalizacji oraz porad udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

· Autorzy raportu zauważyli także negatywny wpływ izolacji na zdrowie psychiczne obywateli, szczególnie młodzieży.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.01.2022

Dyskryminujący projekt Lewicy dotyczący weryfikacji zaświadczeń covidowych

· Grupa posłów Lewicy przedstawiła projekt ustawy zakładający m.in. weryfikację zaświadczeń covidowych przez przedsiębiorców.

Czytaj Więcej