fbpx Nie mogli zrobić graffiti. Działacze LGBT zaskarżają rząd Gruzji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]uris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nie mogli zrobić graffiti. Działacze LGBT zaskarżają rząd Gruzji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Data publikacji: 09.04.2020

AdobeStock

Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się skargą działaczy LGBT z Gruzji. Jako podstawę naruszenia praw człowieka aktywiści wskazali uniemożliwienie im przez policję wykonania graffiti na ścianie rezydencji patriarchy prawosławnej Cerkwi. Kolejnym powodem skargi było rzekome niezapewnienie przez rząd wystarczających środków bezpieczeństwa, co miało zmusić aktywistów do odwołania ideologicznej manifestacji. W charakterze przyjaciela sądu do sprawy przystąpił Instytut Ordo Iuris. 

POBIERZ OPINIĘ ORDO IURIS (WERSJA ANGIELSKA) 

Jesienią ubiegłego roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zakomunikował rządowi Gruzji wpłynięcie przeciw niemu skargi działaczy LGBT. W skardze aktywiści zarzucili gruzińskiej policji pogwałcenie prawa do wolności osobistej. Jako powód podali zatrzymanie ich na 12 godzin w celu udaremnienia wykonania graffiti na rezydencji patriarchy prawosławnego. Kolejnym zarzutem wskazanym przez działaczy było rzekome naruszenie ich wolności do zgromadzeń. Aktywiści poczuli się zmuszeni odwołać manifestację z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii, ponieważ w ich ocenie, rząd nie zapewnił im satysfakcjonujących środków bezpieczeństwa.  

W marcu 2020 Instytut Ordo Iuris przystąpił do sprawy w charakterze przyjaciela sądu, uzyskawszy zgodę przewodniczącej V sekcji Trybunału w Strasburgu, która zajmuje się omawianą skargą. W pisemnym stanowisku, Instytut przypomniał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ETPC ciężar udowodnienia naruszeń praw człowieka spoczywa na skarżących, a nie na rządzie oskarżanym o naruszenie. Dlatego działacze LGBT zarzucający rządowi, że odmówił im ochrony niezbędnej do bezpiecznego przeprowadzenia manifestacji powinni przedstawić konkretne dowody wskazujące na to, że ich życiu rzeczywiście zagrażało niebezpieczeństwo, a władze faktycznie nie były skłonne do pomocy. W innym przypadku zarzut naruszenia wolności zgromadzeń przez uniemożliwienie przeprowadzenia demonstracji w bezpiecznych warunkach będzie musiał zostać uznany za bezzasadny. 

„Co do skargi na działania podjęte przez gruzińską policję w celu udaremnienia wykonania graffiti na rezydencji patriarchy prawosławnej Cerkwi, nie ma wątpliwości, że państwo ma prawo ograniczyć wolność osobistą – np. przez prewencyjne zatrzymanie osób podejrzanych o zamiar popełnienia przestępstwa – w celu ochrony praw i wolności innych osób. W tej konkretnej sprawie policja chroniła własność prywatną przed aktem wandalizmu, a zarazem uczucia religijne wyznawców prawosławia, dla których osoba patriarchy zasługuje na szacunek” – skomentowała Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Sprawa Dzerkhorashvili i inni przeciwko Gruzji, skarga no 70572/16.

Wspieram

Ordo Iuris w Strasburgu przeciwko federalizacji Unii Europejskiej

· Dobiegła końca organizowana przez ostatni rok w Unii Europejskiej Konferencja o Przyszłości Europy. Jej końcowe zalecenia prowadzą do dalszej federalizacji UE.

· Temu tematowi poświęcona została konferencja zorganizowana w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przez europarlamentarną grupę Tożsamość i Demokracja.

Czytaj Więcej

Parlament Europejski potwierdza, że jego rezolucje nie mają charakteru wiążącego

· Parlament Europejski przedstawił stanowisko w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym rezolucji PE „w sprawie pierwszej rocznicy faktycznego zakazu aborcji w Polsce”.

Czytaj Więcej

Konferencja o Przyszłości Europy to początek transformacji UE w państwo federacyjne

· W ostatnich dniach opublikowano końcowe zalecenia Konferencji o Przyszłości Europy (CoFoE). Zmierzają one do dalszej federalizacji Unii Europejskiej.

· Konferencję promowano jako platformę debaty społecznej, umożliwiającą obywatelom wypowiedzenie się co do ich wizji wobec przyszłości Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.04.2022

Sąd oddalił pozew organizacji LGBT w sprawie kampanii Fundacji Pro-prawo do życia

· Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo Stowarzyszenia Tolerado wytoczone przeciwko Fundacji Pro-prawo do życia.

Czytaj Więcej