fbpx Obywatele wzywają nowy rząd do obrony suwerenności Polski na forum ONZ | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Obywatele wzywają nowy rząd do obrony suwerenności Polski na forum ONZ

Data publikacji: 19.11.2015

Podczas październikowego szczytu ONZ przyjęto Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) na przyszłe 15 lat, wśród których, obok niekontrowersyjnych postanowień, znajdują się również postulaty budzące szereg uzasadnionych wątpliwości. Wiele będzie zależeć od sposobu interpretowania poszczególnych sformułowań zaakceptowanego dokumentu.


W dniach 26-28 października b.r. w Bangkoku odbywało się spotkanie grupy roboczej państw i innych podmiotów na temat „wskaźników” mających służyć ocenie wypełniania przez poszczególne kraje postanowień SDG. Podczas tego spotkania zabrakło przedstawicieli Polski, tymczasem rozpatrywane tam były zagadnienia niezwykle istotne z punktu widzenia naszej suwerenności - ochrona życia ludzkiego na wczesnym etapie rozwoju oraz ochrona konstytucyjnych praw rodziców. Nieco ponad tydzień później (4-7 listopada b.r.), ustalenia poczynione w Bangkoku poddane zostały mało transparentnym konsultacjom, w których Polska również nie zajęła żadnego stanowiska wobec proponowanych wskaźników. W efekcie prace te  zdominowały radykalne środowiska.


W wyniku dotychczasowych uzgodnień może się okazać, że znajdujące się w SDG postulaty upowszechniania tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych (3.7 i 5.6 SDG), z powodu zaniedbań ze strony naszej dyplomacji, interpretowane mogą być w sposób ograniczający konstytucyjne gwarancje ochrony życia ludzkiego oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci. Proponowane wskaźniki będą tworzyć presję w kierunku promowania antykoncepcji i seksualizacji dzieci poprzez edukację. Uzgadniane obecnie wskaźniki zmierzają też do tego, by usługi zdrowia reprodukcyjnego (w tym aborcja) były zapewnione niepełnoletniej młodzieży bez wiedzy i zgody rodziców.


Przeciwko wymienionym wskaźnikom opowiedziało się wiele państw i organizacji pozarządowych. Na niebezpieczeństwo ich proaborcyjnej interpretacji dotyczących tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych wskazywały Niemcy i Ekwador. Koalicję przeciwko wskaźnikom w takiej formie zawiązały również Stolica Apostolska, Malta, Gujana, Nikaragua, Libia, Kamerun, Sudan, Nauru. Polska niestety nie włączyła się w prace nad wskaźnikami, pomimo ich ewidentnie godzącego w polski porządek konstytucyjny charakteru.


Dlatego powstała petycja do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, w której internauci apelują o aktywny udział naszego kraju w pracach nad wskaźnikami realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.


Ostateczny kształt wskaźników wypracowany ma być do 47 Sesji Komisji Statystycznej ONZ, która ma mieć miejsce w marcu 2016 r.

Wspieram

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej

Kolejna próba wykorzystania przez Unię Europejską porozumienia gospodarczego do narzucenia agendy aborcyjnej i LGBTIQ krajom Południa

• Umowa post-Cotonou między Unią Europejską a 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) została wynegocjowana w celu zastąpienia poprzedniego dwudziestoletniego porozumienia gospodarczego między tymi dwoma blokami państw.

Czytaj Więcej

Dalsze kroki WHO w kierunku zdefiniowania "traktatu antypandemicznego": projekt roboczy już opublikowany

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) zakończył właśnie w Genewie drugą sesję mającą na celu omówienie projektu tzw. ,,traktatu antypandemicznego". 

Czytaj Więcej

Ordo Iuris interweniuje w ETPC w kolejnej serii spraw dotyczących aborcji w Polsce

• Do Trybunału w Strasburgu wpływa wiele skarg na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej