Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

Data publikacji: 16.09.2022

Ordo Iuris

· Instytut Ordo Iuris (Instituto para la Cultura Jurídica Ordo Iuris), konferencją w siedzibie Naczelnej Rady Hiszpańskiej Adwokatury w Madrycie, oficjalnie zainaugurował swoją działalność w Hiszpanii.

· W wydarzeniu wzięli udział adwokaci, sędziowie, przedstawiciele środowisk akademickich i pozarządowych, przedsiębiorcy, dziennikarze i politycy z Hiszpanii oraz krajów hiszpańskojęzycznych, sprzyjający nowej inicjatywie.

· Liderzy Ordo Iuris Hiszpania zapowiedzieli inicjatywy badawcze, procesowe oraz społeczne, dążące do odrodzenia umiłowania wolności oraz szacunku dla rodziny i życia.

· Ordo Iuris w Hiszpanii rozpoczyna pierwsze inicjatywy oraz podejmuje bliską współpracę z organizacjami obywatelskimi z pierwszych biur Ordo Iuris w Madrycie i Murcji.

· Oddział Ordo Iuris zapowiedział wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób, które stają w obronie wartości fundamentalnych dla cywilizacji łacińskiej oraz w obronie praw podstawowych.

· W inauguracji uczestniczyli dotychczasowi partnerzy Ordo Iuris z Sojuszu dla Wspólnego Dobra (Alliance for the Common Good) i węgierskiego Centrum Praw Podstawowych.

· Wcześniej Instytut zainaugurował swoją działalność w Chorwacji i na Ukrainie.

 

W inauguracji wziął udział prezes Ordo Iuris, adw. Jerzy Kwaśniewski. W wystąpieniu zwrócił on uwagę na problemy, z jakimi mierzy się współczesna cywilizacja.

 

- Nowa cenzura, pod płaszczykiem poprawności politycznej lub przepisów zakazujących mowy nienawiści, próbuje moderować debatę publiczną i procesy demokratyczne. Rodziny pozbawione są elementarnych uprawnień do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Ochrona życia staje się iluzoryczna i arbitralna – zaznaczył Prezes Ordo Iuris.

 

Mec. Jerzy Kwaśniewski podkreślił potrzebę międzynarodowej współpracy wszystkich, którzy „bronią wolności, własności, rodziny, życia i wiary” i rozumieją potrzebę przywrócenia wierności „uniwersalnym zasadom prawa naturalnego”. Zwrócił także uwagę na znaczenie, jakie osiągnął Ordo Iuris w trakcie dziewięciu lat swojej działalności. Opowiedział o licznych interwencjach prawnych, raportach i analizach, oddziaływaniu na proces legislacyjny na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz o konferencjach naukowych. Zapewnił o wsparciu dla nowej inicjatywy ze strony rosnącego środowiska uczelni Collegium Intermarium.

 

Mec. Juan Jose Liarte Pedreño, dyrektor hiszpańskiego oddziału Ordo Iuris wskazał na fundamenty cywilizacji zachodniej, jakimi są grecka filozofia, rzymskie prawo i chrześcijańska etyka. Zauważył też, że w XXI w. dochodzi do coraz bardziej intensywnej konfrontacji różnych wartości. Podkreślił konieczność ochrony prawa naturalnego oraz ukształtowania liderów, którzy będą wskazywali kierunki działania na tym polu. Juan Jose Liarte wskazał też na istotne znaczenie jakie może osiągnąć Ordo Iuris w obszarze walki o prawa podstawowe w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej.

 

Mec. Pedreño oraz współtwórca Ordo Iuris w Hiszpanii dr. Álvaro Berrocal Sarnelli, podkreślili wagę Ordo Iuris w Hiszpanii dla całego hiszpańskojęzycznego świata, który potrzebuje odnowy wspólnego języka wartości i odrodzenia ustrojowego przywiązania do fundamentów chrześcijańskiej cywilizacji - wolności, rodziny, poszanowania dla własności i tożsamości kulturowej.

 

Francisco de Asis Meroño, dyrektor kampanii Ordo Iuris na rzecz Bezstronności Instytucji Publicznych, zwieńczonej sukcesem w czerwcu tego roku, przypomniał o zagrożeniu ideologizacją administracji publicznej, która prowadzi do podważenia konstytucyjnych zasad wywodzonych z naturalnego ładu społecznego.

 

Instytut Ordo Iuris w Hiszpanii rozpoczyna swoją działalność i współpracę z organizacjami społecznymi, środowiskiem akademickim oraz liderami opinii publicznej, korzystając z biur w Madrycie oraz Murcji.

 

W inauguracji uczestniczyli także przedstawiciele środowisk, które ściśle współpracują z Instytutem Ordo Iuris, w tym międzynarodowego Sojuszu dla Dobra Wspólnego (Alliance for Common Good) oraz Centrum Praw Podstawowych z Węgier.

Wspieram

Zjednoczeni w obronie wartości – Ordo Iuris na CPAC Hungary

· W Budapeszcie trwa CPAC Hungary - doroczne spotkanie środowisk konserwatywnych z całego świata.

· Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. premier Węgier Viktor Orban, była przedstawicielka rządu USA ds. zdrowia kobiet Valerie Huber, chorwacki europoseł Stephen Bartulica, minister rodziny Słowacji Milan Krajniak i prezes Instytutu Ordo Iuris – Jerzy Kwaśniewski.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

04.05.2023

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej

W ONZ zakończyła się 56. sesja komisji ds. Populacji i Rozwoju

• Tegoroczne wydarzenie nie zakończyło się przyjęciem wspólnej rezolucji z uwagi na sprzeciw 22 państw wobec jej ideologicznych treści.

• Instytut Ordo Iuris jako organizacja posiadająca status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ, przekazał swoje pisemne stanowisko, które zostało uwzględnione przez komisję

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.04.2023

„Kultura Prawna” czasopismem poruszającym istotne problemy życia publicznego

· Instytut Ordo Iuris prowadzi nabór tekstów do kolejnego numeru czasopisma naukowego „Kultura Prawna”.

Czytaj Więcej