fbpx Osądźmy Putina! Ordo Iuris gromadzi dowody rosyjskich zbrodni | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Osądźmy Putina! Ordo Iuris gromadzi dowody rosyjskich zbrodni

Data publikacji: 02.03.2022

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris, we współpracy z Uczelnią Collegium Intermarium, uruchomił program gromadzenia dowodów rosyjskich zbrodni wojennych.

· Doniesienia o tego typu zdarzeniach można zgłaszać na stronie stopwarcrimes.org oraz poprzez profil War Crimes Archive na Facebooku.

· Ich gromadzeniem i weryfikacją zajmuje się sztab ekspertów i wolontariuszy z różnych krajów.

· Celem tych działań jest wszczęcie międzynarodowego śledztwa i postawienie przed wymiarem sprawiedliwości odpowiedzialnych za zbrodnie.

ZGŁOŚ DONIESIENIE O ZBRODNI WOJENNEJ – LINK

PODPISZ PETYCJĘ – LINK

Napastnicza wojna toczona przez wojska rosyjskie i białoruskie stanowi naruszenie konwencji międzynarodowych zakazujących używania wojny jako środka prowadzenia sporów między państwami. Zasady te zawarto już w 1929 r. w pakcie Brianda-Kellogga. Potwierdzono je również w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Z ukraińskiego frontu dochodzą doniesienia o licznych zbrodniach wojennych, wymierzonych w ludność cywilną. Atakowane są m.in. domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, przedszkola i szpitale. W Internecie można znaleźć wiele nagrań i zdjęć świadczących o skali tych zdarzeń. Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium podjęły się ich gromadzenia i weryfikowania ich prawdziwości. Czuwa nad tym sztab ekspertów polskich, ukraińskich i amerykańskich. W działalność zespołu zaangażowani są także studenci Collegium Intermarium. Po wstępnej analizie prawdziwości doniesienia, zgromadzone materiały są przechowywane w celu wykorzystania w dalszych działaniach prawnych. Sztab współpracuje też z licznymi ośrodkami na Ukrainie, m.in. z samorządowcami i dziennikarzami.

Te działania mają na celu doprowadzenie do międzynarodowego śledztwa w sprawie działań Rosji i Białorusi. Zgromadzone dane zostaną użyte w przyszłych procesach przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym przeciwko sprawcom zbrodni wojennych. Na postawie deklaracji Ukrainy, Międzynarodowy Trybunał Karny posiada jurysdykcję w celu identyfikacji, ścigania i osądzania sprawców i wspólników zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych popełnionych na terytorium Ukrainy od 20 lutego 2014 r. Mogą być one wykorzystane m.in. w związku z próbami uzyskania powojennych reparacji. Na tej samej stronie można też podpisywać petycję do Sekretarza Generalnego ONZ, Szefa Rady Unii Europejskiej i Prezydenta RP z apelem o podjęcie działań prawnych wobec sprawców zbrodni.

- W epoce, gdy każda zbrodnia wojenna może zostać utrwalona i zabezpieczona przed ofiary i ich sojuszników społeczność międzynarodowa nie może odstąpić od konsekwentnego i stanowczego pociągnięcia sprawców terroru wojny do odpowiedzialności – napisano w liście otwartym.

Wspieram

Wybory we Włoszech: Zwrot w kierunku ochrony życia i rodziny oraz koncepcji Europy Ojczyzn

Wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych we Włoszech, zdecydowanie wygranych przez prawicową koalicję pod przewodnictwem Giorgii Meloni, uwidaczniają wyraźną preferencję Włochów dla partii konserwatywnych. Jest to również niewątpliwa porażka partii lewicowych, które rządziły krajem przez ostatnią dekadę, w tym w czasie pandemii koronawirusa, kiedy to podejmowały decyzje w znacznym stopniu wpływające na podstawowe wolności obywateli.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

· Instytut Ordo Iuris (Instituto para la Cultura Jurídica Ordo Iuris), konferencją w siedzibie Naczelnej Rady Hiszpańskiej Adwokatury w Madrycie, oficjalnie zainaugurował swoją działalność w Hiszpanii.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris zwraca się do Prezydenta RP i Ministra Spraw Zagranicznych o rozważenie dołączenia Polski do postępowania przeciwko Rosji

· Instytut Ordo Iuris zwrócił się do Prezydenta RP i Ministra Spraw Zagranicznych o rozważenie dołączenia Polski do postępowania przeciwko Federacji Rosyjskiej, prowadzonego przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

Czytaj Więcej

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej