Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rola Polski w powojennej odbudowie Ukrainy. Raport Ordo Iuris

Data publikacji: 23.05.2022

Adobe Stock

· Na Ukrainie trwa wojna wywołana rosyjską agresją.

· Konieczne jest zatem już teraz przygotowanie planu odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych.

· Instytut Ordo Iuris wskazuje w raporcie, że bezpośredni lub przynajmniej pośredni udział Polski w powojennej odbudowie sąsiedniego państwa może obu stronom przynieść wymierne korzyści.

· Analitycy zbadali prawne możliwości pomocy Polski w odbudowie Ukrainy w taki sposób, aby jednocześnie zabezpieczyć polskie interesy.

POBIERZ RAPORT - LINK

Instytut podkreśla, że włączenie się Rzeczypospolitej i polskich przedsiębiorców w odbudowę oznacza możliwość uzyskania intratnych kontraktów, finansowanych z różnych źródeł, w tym od wielu zagranicznych darczyńców Ukrainy. W konsekwencji pozwoli to polskim firmom na uzyskanie dochodów, które powrócą do naszego, kraju dostarczając nie tylko wpływów budżetowych, ale również redukując bezrobocie oraz oddziałując na wzrost innowacyjności i konkurencyjności tych przedsiębiorców. Zapewni to także warunki do pozyskiwania przez ich pracowników nowych doświadczeń i umiejętności. Szerokie możliwości zagwarantować może także wykorzystanie pomocy wiązanej, na mocy której większość środków z udzielonych Ukrainie kredytów będzie musiała zostać wydatkowana na pochodzące z Polski towary i usługi. Instytut Ordo Iuris zbadał więc prawne możliwości pomocy Polski w odbudowie Ukrainy w taki sposób, aby pomagając jej jednocześnie zabezpieczyć polskie interesy.

W kolejnych rozdziałach raportu przeanalizowane zostały historyczne precedensy udzielania powojennego wsparcia finansowego w odbudowie zniszczonych krajów i ich gospodarek. Opisano również międzynarodowe instrumenty udzielania pomocy finansowej, polskie regulacje dotyczące przekazywania wsparcia finansowego za granicę oraz prawne i ekonomiczne warunki współpracy polskich przedsiębiorstw w odbudowie zniszczonej wojną Ukrainy. Ostatni rozdział stanowi próbę analizy warunków, które stawia się Ukrainie w procesie integracji z Unią Europejską i roli, jaką Polska może odegrać pomagając w tym zbliżeniu.

Raport został zaprezentowany podczas konferencji prasowej. Wydarzenie otworzył adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

- Samodzielna, niezależna Ukraina to jeden z fundamentów polskiej polityki międzynarodowej i polskiej polityki bezpieczeństwa. Służyć temu będzie musiał już niebawem proces odbudowy niezależnego państwa ukraińskiego. Proces ten nie może się odbywać bez wyraźnego zaangażowania społeczności międzynarodowej, a co dla nas nie ulega żadnej wątpliwości, bez kluczowej roli Polski – podkreślił.

O konieczności zaangażowania Polski w odbudowę Ukrainy mówił także Łukasz Bernaciński z Zarządu Ordo Iuris.

- Polska dyplomacja powinna sondować możliwość i dążyć do tego, by nasz kraj stał się liderem wskazywania polityki Unii Europejskiej względem państw Europy Środkowej, a także państw leżących na wschód od granicy Unii. Polska nie może być jednak adwokatem wspólnych interesów europejskich za cenę własnych interesów narodowych. Dlatego powinniśmy dążyć do tego, by Polska już teraz podjęła trud analityczny, który będzie skutkował wejściem na nowy poziom wsparcia Ukrainy i zmobilizowała do tego inne kraje – zaznaczył.

Dr Tomasz Woźniak z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris zauważył, że Polska powinna wskazywać kierunki międzynarodowej pomocy Ukrainie.

- Polska, będąc członkiem szeregu organizacji o międzynarodowych o charakterze gospodarczym i ekonomicznym, a także banków międzynarodowych, których celem jest rozwój innowacyjności i odbudowa po różnych kataklizmach, powinna stać się liderem państw wspierających Ukrainę w takim znaczeniu, aby problemy, które dla Ukrainy są kluczowe, stały się również kluczowe dla innych państw świata – stwierdził.

Głos zabrała również Mariia Tkaczuk, prawnik z Ukrainy. Przedstawiła ona uwarunkowania prawa ukraińskiego sprzyjające przedsiębiorcom z zagranicy.

- Jeszcze przed rozpoczęciem wojny, Ukraina rozpoczęła aktywny rozwój ustawodawstwa inwestycyjnego. Dzisiaj dla przedsiębiorstw zagranicznych nie ma wyjątków w zakresie możliwości współpracy z państwem. Należy się spodziewać nowych kroków w kierunku liberalizacji klimatu inwestycyjnego na Ukrainie – zauważyła.

Wspieram

Jak się obronić przed stratami spowodowanymi Strefami Czystego Transportu – poradnik Ośrodka Analiz Cegielskiego i Ordo Iuris

· W niektórych miastach Polski trwają przygotowania do wprowadzenia Stref Czystego Transportu.

· Ich istnienie może ograniczyć szereg praw i wolności obywatelskich, m.in. wolność przemieszczania się, prawo do dostępu do ochrony zdrowia czy prawo do wyboru miejsca pracy.

· Strefy w szczególny sposób uderzą w przedsiębiorców.

Czytaj Więcej

Ochrona przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w odniesieniu do praw człowieka do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń. Opinia Ordo Iuris dla ONZ

• Niezależny ekspert ONZ przygotowuje raport na temat relacji pomiędzy ochroną przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, a prawami człowieka do wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.11.2023

Postępowanie o zniszczenie sowieckiej tablicy propagandowej umorzone

· Sąd Rejonowy w Elblągu umorzył postępowanie przeciwko dwóm mężczyznom oskarżonym o uszkodzenie tablicy znajdującej się przed tamtejszym cmentarzem wojennym Armii Czerwonej.

Czytaj Więcej

Test przedsiębiorcy, czyli naruszająca konstytucję weryfikacja samozatrudnionych

Po słowach senator elekt Magdaleny Biejat, do debaty publicznej wrócił pomysł tzw. testu przedsiębiorcy. Test ten zakłada weryfikację, czy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą nie jest de facto pracownikiem.

Czytaj Więcej