Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Europa Klasyczna” – kurs o podstawach cywilizacji

Data publikacji: 04.11.2022

Adobe Stock

· Uczelnia Collegium Intermarium prowadzi rekrutację na kurs „Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty”.

· Cykl wykładów pozwala poznać podstawy naszej kultury, w tym filozofii, polityki, prawa, edukacji i sztuki.

· Wśród wykładowców znajdą się m.in. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk i prof. dr hab. Jacek Bartyzel.

· Spotkania rozpoczną się 30 listopada.

 

Uczestnicy kursu poznają istotę klasycznego wykształcenia. Będą m.in. rozważać, jaką rolę w naszej cywilizacji odgrywa greka i łacina oraz jak doszło do wykształcenia się idei uniwersytetu. Konserwatoria dotyczyć będą również zjawiska multikulturalizmu i jego wpływu na rzeczywistość. Podczas spotkań omówiona będzie też kwestia erozji klasycznej kultury.

 

Zajęcia poprowadzą eksperci z zakresu historii, filozofii, filologii i nauk społecznych. Wykładowcami będą prof. Grzegorz Kucharczyk, prof. Jacek Bartyzel, prof. Włodzimierz Dłubacz, dr hab. Marek Czachorowski, dr Paweł Milcarek i Arkadiusz Robaczewski.

 

Pierwsze spotkanie pt. „Christianitas: historia i teraźniejszość” odbędzie się 30 XI. Całość kursu zakończy debata oksfordzka. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w środy.

 

Rekrutacja trwa do 25 listopada. Koszt całego kursu to 800 zł. Zapisy poprzez stronę internetową https://collegiumintermarium.org/kurs-europa-klasyczna/ lub pod adresem [email protected]

 

 

TERMIN

PRZEDMIOT

WYKŁADOWCA

30 XI 2022 r.

17:30 – 20:30

Christianitas: historia i teraźniejszość

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

07 XII 2022 r.

17:30 – 20:30

Filozofia klasyczna jako podstawa kultury Zachodu

mgr Arkadiusz Robaczewski

14 XII 2022 r.

17:30 – 20:30

Edukacja klasyczna, jej siła i przyczyny kryzysu

Dr hab Marek Czachorowski

15 XII 2022 r.

17:30 – 20:30

(wyjątkowo we czwartek)

Klasyczna a nowożytna filozofia polityki

prof. dr hab. Jacek Bartyzel

11 I 2023 r.

17:30 – 20:30

Uniwersytet jako fenomen kultury Zachodu

prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

18 I 2023 r.

17:30 – 20:30

Chrześcijaństwo i postchrześcijaństwo

 i ukryte zmaganie nowożytności

dr Paweł Milcarek

 

 

Wspieram
Edukacja

26.02.2024

Rozporządzenie w sprawie likwidacji prac domowych niezgodne z ustawami i Konstytucją

· Kończy się etap konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zakładającego zakaz zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych uczniom klas I-III.

Czytaj Więcej
Edukacja

21.02.2024

Trwa batalia o polską niepodległość. Otwórzmy oczy Polakom!

Gdy Parlament Europejski przyjmował poprawki do unijnych traktatów, które zakładają przejęcie przez Unię kompetencji w 10 obszarach kluczowych dla naszej narodowej suwerenności, Donald Tusk odgrywał rolę dobrego policjanta.

Czytaj Więcej
Edukacja

19.02.2024

Rewolucja w podstawie programowej. Ordo Iuris interweniuje

· Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na stronie internetowej projekt zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego, mających na celu zapowiadane „odchudzenie” podstawy programowej.

· Resort wskazał jednocześnie termin tzw. prekonsultacji, umożliwiając zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do 19 lutego 2024 r.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.02.2024

Permisywna edukacja seksualna elementem cichej rewolucji?

W dobie niemal nieograniczonego dostępu do mediów, Internetu, trudno jest uchronić dzieci i młodzież przed zagrażającymi im treściami, potrzebna jest wiedza na temat mechanizmów działania genderowych środowisk i zagrożeń płynących z głoszonych przez nich tez. Mając tę wiedzę, możemy przestrzegać innych przed tym, co faktycznie kryje się pod kreowaną wizją idealnej przyszłości – bez jakichkolwiek podziałów, w której wszyscy są wolni i równi, gdyż mają zapewniony upragniony „dobrostan”.

Czytaj Więcej