fbpx uczelnia | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
uczelnia

uczelnia

Edukacja

28.09.2022

Inauguracja roku akademickiego 2022/23 na Collegium Intermarium

Rektor i Senat Uczelni Collegium Intermarium w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023, która odbędzie się 3 października 2022 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Bagatela 12 (III p.) w Warszawie. Początek o godz. 12:00.

 

W programie:

 – Słowo Rektora Collegium Intermarium Bartosza Lewandowskiego

– Immatrykulacja studentów I roku

Czytaj Więcej
Edukacja

27.09.2022

Ideologiczny knebel dla naukowców i nauczycieli

W ostatnich tygodniach radykalna lewica znów pokazuje oblicze wroga wolności słowa i nauki. Kolejni nauczyciele i wykładowcy są prześladowani, a ich książki poddawane są medialnej i sądowej cenzurze. Aby stać się ofiarą aktów nienawiści i bojkotu, wystarczy skrytykować ideologię gender albo podać w wątpliwość inne obowiązujące, modne wierzenia. W efekcie, nauki społeczne stają się zakładnikami lewicowych aktywistów, odchodząc od swojej misji rzetelnego diagnozowania rzeczywistości i proponowania rozwiązań.

Ideologiczne ataki w Polsce i zagranicą

Ważną przestrogą przed tym, co może nam grozić, jest ideologiczna agresja stająca się codziennością w USA. Sędzia amerykańskiego Sądu Najwyższego Clarence Thomas, który poparł wyrok znoszący federalne „prawo do aborcji”, został zmuszony do rezygnacji z prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Wcześniej wielokrotnie grożono mu śmiercią, a w trakcie demonstracji przed Sądem Najwyższym aborcyjni aktywiści rozdawali ulotki z jego domowym adresem.

W Polsce widzimy wyraźne zapowiedzi podobnej eskalacji agresji. Nasi prawnicy i eksperci występują w obronie takich nauczycieli i naukowców jak prof. Ewa Budzyńska, prof. Wojciech Roszkowski, kurator Barbara Nowak, dr Paul Cameron, dyrektor liceum Dariusz Jakóbek czy nauczyciel Krystian Frelichowski. Zapewniamy prawną obronę także wielu innym ofiarom nagonki i cenzury, których sprawy nie trafiły na czołówki gazet, ale mają kluczowe znaczenie dla poszanowania prawdy i wolności w ich małych społecznościach szkolnych lub akademickich. W wielu sprawach już odnieśliśmy sukcesy.

W obronie prof. Roszkowskiego

Niedawno celem ataków stał się prof. Wojciech Roszkowski, którego podręcznik do przedmiotu „Historia i Teraźniejszość” opisuje wprost i bez ogródek niebezpieczne ideologie – od komunizmu i nazizmu do genderyzmu. Liceum nie może być miejscem cenzury, a uczniowie powinni mieć dostęp do różnych podręczników i ocen najnowszej historii. Byliśmy pierwszymi, którzy publicznie i głośno zaprotestowali przeciwko cenzurowaniu podręcznika i jego autora. Od razu zaoferowaliśmy wsparcie prof. Roszkowskiemu. Naukowcy wchodzący w skład Rady Naukowej Instytutu Ordo Iuris wydali specjalne stanowisko, przypominając, że „jako naukowiec, prof. Roszkowski ma prawo do formułowania własnych osądów i ocen”.

Do chóru cenzorów dołączył głos partnera międzynarodowej kancelarii prawnej Dentons, który zaangażował autorytet i siłę globalnej korporacji obsługującej polskie spółki Skarbu Państwa do ataku na naukowca. Natychmiast zażądaliśmy od spółek Skarbu Państwa wyjaśnienia, czy zdają sobie sprawę z ideologicznego zaangażowania Dentons. Przygotowaliśmy też petycję, w której wzywamy klientów kancelarii Dentons do obrony konstytucyjnych wolności słowa i nauki.

Na efekt nie trzeba było długo czekać. Partner kancelarii zamilkł, a sama korporacja wymijająco wycofuje się z angażowania swej marki w kontrowersyjny atak na naukowca i podręcznik. Zrobimy, co w naszej mocy, by ta sprawa skończyła się całkowitym zwycięstwem wolności badań naukowych.

Skuteczność naszych działań

Sukces odnieśliśmy już w sprawie małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która została zaatakowana za krytykę warszawskiej Deklaracji LGBT+. Ówczesny wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej określił na Twitterze Panią kurator i jej męża mianem „homofobów” i „antysemitów”. W maju sąd uznał polityka winnym naruszenia dóbr osobistych państwa Nowaków i nakazał mu przeproszenie pokrzywdzonych. Wcześniej obroniliśmy amerykańskiego psychologa dr. Paula Camerona, którego za podważanie naukowych kompetencji przepraszać musiała toruńska organizacja LGBT.

Niedawno doprowadziliśmy do przywrócenia do pracy Dariusza Jakóbka – dyrektora łódzkiego liceum, którego próbowano pozbawić stanowiska po tym, gdy sprzeciwił się wykorzystywaniu symboliki proaborcyjnych „czarnych marszów” jako awatarów uczniów w trakcie nauczania zdalnego. O sprawiedliwość walczymy też dla Krystiana Frelichowskiego – nauczyciela, któremu dyrektor szkoły groził zwolnieniem dyscyplinarnym i zaatakował go publicznie za krytykę postulatów ruchu LGBT. W licznych procesach bronimy też rodziców, którzy w trosce o swoje dzieci ujawniają zagrożenia wynikające z wulgarnej edukacji seksualnej lub „antydyskryminacyjnej”.

Potrzeba aktywności na różnych polach

Jak zwykle podejmujemy także proaktywne działania. Systematycznie tworzymy kolejne przestrzenie wolności dla cenzurowanych naukowców. Wielu ma możliwość wykładania, chociażby gościnnie, na naszej uczelni Collegium Intermarium. Inni mogą liczyć na naukową rzetelność, otwartość i bezstronność naszego wydawnictwa naukowego. Właśnie ukazała się w nim obszerna monografia na temat medycznych, prawnych i ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. Na jej kartach przeprowadziliśmy pierwszą wolną od cenzury naukową dyskusję na temat zasadności oraz skutków ograniczeń praw i wolności obywatelskich w latach 2020-2022.

Często jesteśmy jedyną organizacją, od której ofiary ideologicznych nagonek mogą uzyskać skuteczną i bezpłatną pomoc prawną. Jeżeli nie będziemy stawać po stronie odważnych pedagogów, którzy w swojej pracy nie boją się okazywać przywiązania do wartości takich jak życie, małżeństwo, rodzina czy wolność, to już niedługo ich miejsce zajmą genderowi hunwejbini, którzy zdeprawują nasze dzieci.

Czytaj Więcej
Edukacja

25.08.2022

Już od roku walczymy o wolność debaty akademickiej

Już za miesiąc rozpocznie się drugi rok akademicki na Collegium Intermarium – założonej przez Instytut Ordo Iuris uczelni wyższej, na której kształcimy kompetentnych, świadomych etycznie i utwierdzonych w fundamentalnych wartościach prawników, naukowców i liderów społecznych. Jeżeli wspólnie podołamy i zbudujemy pierwszy prywatny, prawdziwie wolny i konserwatywny uniwersytet w naszej części świata – wpłyniemy na obronę i umocnienie bliskich nam wartości na długie lata.

To będzie jednak możliwe wyłącznie dzięki wytężonej pracy i wyrzeczeniom. A do tego jesteśmy już przyzwyczajeni. Już teraz międzynarodowe konferencje, innowacyjne kierunki studiów i nowatorskie projekty badawcze Collegium Intermarium podejmują najważniejsze problemy cywilizacyjne. Tworzymy też wysoce zindywidualizowane warunki kształcenia. Korzystamy wreszcie z ogromnej sympatii i gotowości do współpracy naukowców, ekspertów i wybitnych intelektualistów z naszego regionu i całego świata, którzy podzielają nasze ideały i z wielką nadzieją patrzą na Polskę i Collegium Intermarium. To wszystko udało się nam osiągnąć w ciągu zaledwie jednego roku.

Dzięki wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców otworzyliśmy filie w Lublinie i Poznaniu, kształcąc nauczycieli etyki i uruchomiliśmy cztery kierunki studiów podyplomowych – w tym prestiżowe, międzynarodowe studia LL. M w zakresie praw człowieka i międzynarodowych procesów. Obecnie Collegium Intermarium jest miejscem rozwoju dla ponad 140 słuchaczy studiów podyplomowych. W nadchodzącym roku akademickim zamierzamy uruchomić kolejne kierunki podyplomowe – między innymi Wielkie Teksty Cywilizacji Łacińskiej. Otwieramy także dwa kierunki podyplomowe doskonalące umiejętności prawników: Nowoczesne Metody Dowodowe oraz Narzędzia Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zorganizowaliśmy dni otwarte uczelni oraz 2 konkursy krasomówcze dla licealistów, w których główną nagrodą był indeks, pozwalający skorzystać ze stypendiów fundowanych przez Darczyńców Collegium Intermarium. Pomagaliśmy im także zdać maturę, organizując dla nich webinaria i wydając repetytoria z Wiedzy o Społeczeństwie.

Nawiązaliśmy oficjalną współpracę z Akademią Zamojską w celu upowszechniania idei Międzymorza i klasycznej edukacji. Zainicjowaliśmy innowacyjne Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją, które opracuje nowoczesne techniki badań nad kulturą klasyczną oraz zakwestionuje dominację lewicowych myślicieli jak Yuval Harari, którzy najchętniej oddaliby większą część ludzkości narkotycznym snom i samozadowoleniu w kontrolowanych warunkach wirtualnej rzeczywistości. Kolejnym projektem naukowym, który już wkrótce zainicjujemy, będzie „Budowanie świadomości w zakresie cyber-zagrożeń”. Powołany przez nas zespół badawczy opracuje materiały dydaktyczne dla polskich przedsiębiorców, które pomogą im chronić się przed atakami przestępców internetowych. W nadchodzącym roku akademickim rozpoczynamy również projekt badawczy „Stulecie prób odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. Osiągnięcia, rezultaty, porażki”. Zespół przedstawicieli różnych dyscyplin – od historii, przez filozofię, po antropologię kultury – podda naukowej analizie podejmowane od połowy XIX wieku próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej w szybko zmieniającym się, poddanym rewolucji przemysłowej i technicznej, świecie.

Nasza działalność dydaktyczna nie ogranicza się do programowych wykładów i ćwiczeń. Rozpoczęliśmy prace nad organizacją w 2023 roku dwóch dużych wydarzeń dla młodzieży: Zimowej Szkoły Intermarium – tygodniowego wydarzenia dla uczniów i studentów z krajów Trójmorza – oraz trzytygodniowej Letniej Szkoły Kultury Polskiej dla młodzieży z Polonii.

Jesteśmy kluczowym partnerem dla środowisk konserwatywnych z krajów Intermarium, a także z Hiszpanii czy Francji. Gościliśmy u siebie Marion Maréchal – założycielkę Institut de sciences sociales, économiques et politiques. To uczelnia, która ma ambicje kształcenia nowych elit we Francji. Podczas naszej rewizyty w Lyonie postanowiliśmy podejmować wspólne działania naukowe i dydaktyczne. Od początku powstania uczelni współpracujemy z Uniwersytetem Macieja Korwina w Budapeszcie a jego rektor, prof. dr András Lánczi, jest także naszym wykładowcą. Wkrótce czekają nas spotkania z katolickimi uczelniami w USA i Rzymie.

Na studia prawnicze i podyplomowe w Collegium Intermarium wciąż można się zapisać. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej collegiumintermarium.org

Dzięki pomocy Darczyńców gwarantujemy także stypendia, które pokrywają koszty kształcenia naszych najzdolniejszych studentów. Koszt rocznego stypendium dla jednej osoby to 10 tys. złotych. Każdemu, kto zechce samodzielnie je ufundować, gwarantujemy możliwość nadania temu stypendium imienia – własnego lub innej znanej bądź bliskiej osoby. To doskonała szansa na to, by stać się mecenasem nauki i przyczynić się do sukcesu młodych, utalentowanych ludzi, którzy w przyszłości, jak wierzymy, wykorzystają swoje wykształcenie dla dobra Polski. Więcej informacji pod adresem collegiumintermarium.org/stypendia

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris, przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium

Czytaj Więcej
Edukacja

21.06.2022

Polskie Uczelnie łączą siły. Nowe porozumienie z udziałem Collegium Intermarium

Rektorzy Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy programowej.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.06.2022

Collegium Intermarium nagrodzi młodych mówców 

· Już po raz drugi Collegium Intermarium organizuje dla licealistów Konkurs Krasomówczy „Obrońca i Prokurator” na najlepszą mowę końcową.

· Organizatorzy liczą przede wszystkim na udział tegorocznych maturzystów, dla których nagrodą główną jest bezpłatny indeks na studiowanie. 

· Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca w siedzibie Uczelni.

Czytaj Więcej
Edukacja

27.05.2022

Uniwersytet bez ideologii. Petycja do rektora UAM

· Uniwersytet im. Adama Mickiewicza opublikował dokument przedstawiający założenia „Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”.

· Zawarte tam zasady w znacznej mierze odzwierciedlają postulaty ideologii gender.

Czytaj Więcej
Subskrybuj uczelnia