fbpx Konieczna ochrona chrześcijańskiego dziedzictwa Polski. Konferencja Collegium Intermarium | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konieczna ochrona chrześcijańskiego dziedzictwa Polski. Konferencja Collegium Intermarium

Data publikacji: 25.04.2022

Ordo Iuris

· Uczelnia Collegium Intermarium zorganizowała konferencję „Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu”.

· Celem wydarzenia było uczczenie Święta Chrztu Polski.

· W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki i administracji publicznej – m.in. dr Patryk Jaki, prof. dr hab. Jacek Bartyzel i Marek Jurek. Odczytany został również list ministra edukacji i nauki dr. hab. Przemysława Czarnka.

· Prelegenci odnieśli się do tematyki Chrztu Polski w kontekście historycznym i współczesnym, wskazując na konieczność ochrony chrześcijańskiego dziedzictwa polskiej kultury i państwowości.

Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Konferencji Episkopatu Polski. Wydarzenie otworzył rektor Collegium Intermarium adw. dr Bartosz Lewandowski. Następnie odczytano list ministra Przemysława Czarnka. Zwrócił on uwagę na ważność ochrony chrześcijańskiego dziedzictwa w dobie postępującej laicyzacji.

- Istotą Chrztu Polski jest ukonstytuowanie się naszej narodowej tożsamości, opartej na niezbywalnych po dziś dzień wartościach chrześcijańskich. Obecnie zyskują one na znaczeniu w związku z postępującą laicyzacją społeczeństwa. Jestem przekonany, że dzięki nim Polska, jako słynące od wieków przedmurze chrześcijaństwa, pozostanie widomym znakiem dla całego świata, ludzi wierzących w naukę Kościoła katolickiego – zaznaczył minister.

Następnie głos zabrał były marszałek Sejmu Marek Jurek. Podkreślił on znaczenie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski dla późniejszego obalenia komunizmu.

- Nie zawsze zdajemy sobie sprawę ze zwrotnych momentów w historii. W moim przekonaniu, takim zwrotnym momentem, decydującą bitwą, która otworzyła drogę narodów Europy Środkowej do wyzwolenia, która zatrzymała społeczne postępy komunizmu, była Wielka Nowenna Tysiąclecia Chrztu Polski – stwierdził Marek Jurek.

Wystąpienie prof. dr. hab. Jacka Bartyzela dotyczyło natomiast sensu ideowego i wymiaru religijnego koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Wykładowca Collegium Intermarium zwrócił uwagę na znaczenie Chrztu dla początków polskiej państwowości.

- Koronacja Bolesława Chrobrego była możliwa wyłącznie dzięki temu, że wcześniej nastąpił Chrzest Polski. Stanowiła ona logiczną konsekwencję włączenia Polski w świat ówczesnej christianitas – zauważył profesor.

O wartości chrześcijańskiego dziedzictwa dla losów polskiego państwa w perspektywie historycznej i współczesnej mówił z kolei dr Patryk Jaki.

„Nasza Polska, ukonstytuowana i silna Chrztem, zmieniała losy świata. Wielokrotnie wygrywaliśmy dla Europy wolność. Wielu próbowało ją zniszczyć, jednak nie daliśmy się nawet wtedy, gdy Polski nie było na mapie” – zaznaczył europoseł.

Głos zabrał również adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Instytutu Ordo Iuris. Przypomniał on o aksjologii polskiej Konstytucji i o tym, jak odnosi się ona do zagadnienia chrześcijańskiego dziedzictwa.

- Konstytucja rozpoznaje istnienie ogólnoludzkich wartości, a zatem istnieje uniwersalna aksjologia, właściwa naturze ludzkiej. Ustawa zasadnicza przewiduje też pierwszeństwo przyrodzonej godności wobec prawa stanowionego. Istnieje więc porządek ponadnormatywny, będąy źródłem obowiązywania porządku prawnego stanowionego – podkreślił prawnik.

Jako ostatni głos zabrał prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz. Odniósł się on do zagadnienia uniwersalizmu i ekskluzywizmu kultury chrześcijańskiej.

- Kultura ma humanizować człowieka. Ma w nim kształtować to, co najcenniejsze, czyli usprawnić jego rozum i wolę, pomóc mu pokierować emocjami, żeby nie one nim rządziły, ale by potrafił on podporządkować je sobie. Ma go uczynić mądrym i dobrym człowiekiem – zauważył wykładowca Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego.

Wspieram
Edukacja

02.08.2022

ETPC rozstrzygnie, czy sądy powinny współdecydować o tym, kto może nauczać religii w szkole  

· Wkrótce Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecyduje, czy sądom państwowym wolno podważyć decyzję Kościoła lub innego związku wyznaniowego o cofnięciu misji katechecie do nauczania religii w szkole.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

08.07.2022

Sąd zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza z Paradyża

· Sąd Apelacyjny w Łodzi zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, zaostrzając wymierzoną zabójcy ks. Adama Myszkowskiego karę z 12 do 15 lat pozbawienia wolności.

· Ks. Myszkowski - proboszcz parafii i kustosz sanktuarium w Paradyżu, 2 marca 2021 r. został zaatakowany kostką brukową przy plebanii, po czym 17 marca zmarł w wyniku odniesionych obrażeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi.

Czytaj Więcej

Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

· W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.

Czytaj Więcej
Edukacja

01.07.2022

Ordo Iuris złoży apelację od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka

· Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa prof. Wojciecha Popiołka - Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego, przeciwko Instytutowi Ordo Iuris.

Czytaj Więcej