fbpx O nowej jakości edukacji – znaczenie elitarnych uczelni klasycznych w Polsce | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

O nowej jakości edukacji – znaczenie elitarnych uczelni klasycznych w Polsce

Data publikacji: 21.11.2022

Ordo Iuris

· W ostatnich tygodniach, na zaproszenie Instytutu Ordo Iuris i Collegium Intermarium, w Polsce gościła kanadyjska prawnik, prof. Jane Adolphe.

· Jej pobyt zakończyła konferencja prasowa, podczas której omówiony został temat funkcjonowania w Polsce elitarnych uczelni klasycznych.

· Przedstawiciele Collegium Intermarium opowiedzieli o osiągnięciach swojej placówki oraz o inspiracjach jakie czerpią z funkcjonowania tego typu szkół wyższych za granicą.

· Podczas konferencji podkreślono, że uczelnie takie jak CI są odpowiedzią na problem masowego kształcenia i związanego z tym obniżenia poziomu nauczania.

· Prof. Adolphe zaznaczyła, że Collegium Intermarium to miejsce, które zapewnia spersonalizowane podejście do studentów i dzięki temu jest możliwe rozwijanie talentów każdego z nich.

Konferencja była okazją do dyskusji na temat modelu kształcenia w Polsce. Prelegenci przedstawili problemy jakie dotykają uczelnie masowe i wskazali na możliwości ich rozwiązania wypływające z działalności elitarnych uczelni klasycznych. Na przykładzie Collegium Intermarium, opowiedzieli o systemie edukacji klasycznej, opartym na bezpośredniej relacji wykładowcy ze studentem.

- Grupy kilkunastu osób na studiach stacjonarnych to jest to, co chcemy osiągać co roku. Nie jesteśmy zainteresowani budową uczelni masowej, która przyjmuje bardzo wielu studentów. Wysoka jakość edukacji w Collegium Intermarium musi iść w parze z możliwościami indywidualnego podejścia do naszych studentów i słuchaczy – zaznaczył adw. dr Bartosz Lewandowski, rektor Collegium Intermarium.

Podczas konferencji podano również przykłady uczelni, na których wzoruje się Collegium Intermarium. Są to amerykańskie szkoły wyższe, realizujące klasyczny model elitarnego uniwersytetu. Placówki takie jak Ave Maria School of Law, Magdalen College of Liberal Arts, University of Notre Dame czy Thomas Aquinas College, mimo upływu wielu lat od początku ich funkcjonowania, dalej pozostają uczelniami niewielkimi. Posiadają jednak uznaną renomę i wpływają na debatę publiczną w USA.

O planach Collegium Intermarium mówił dr Filip Ludwin, dziekan CI.

- Zaprosimy dziesięciu wybitnych ekspertów z zagranicy, którzy będą pomagać naszej uczelni rozwijać się i wytyczać kierunki naszej działalności w przyszłości. Celem tego programu jest podniesienie jakości naszej działalności dydaktycznej, akademickiej i badawczej. Uważamy, że jesteśmy w stanie wnieść wiele nowego do polskiego świata akademickiego – zaznaczył.

Prof. Jane Adolphe doceniła sposób funkcjonowania Collegium Intermarium.

- Misja z naciskiem na prawdę, piękno i dobro świadczy o przywiązaniu do głęboko zakorzenionej tradycji intelektualnej, co z kolei pozwala studentom na bogate studium prawa naturalnego i pozytywnego. Collegium Intermarium to instytucja akademicka, którą gorąco polecam osobom poszukującym solidnej edukacji, wolnej od ograniczeń masowej formacji studentów w duchu obecnie panujących ideologii – podkreśliła.

Prof. Jane Adolphe to prawnik specjalizująca się w prawie międzynarodowym i międzynarodowym i prawach człowieka. Jest profesorem w Ave Maria School of Law w Naples na Florydzie oraz adiunkt w School of Law Notre Dame University w Sydney w stanie Indiana. Od 1998 do 2001 r., jako doradca prawny organizacji pozarządowych, brała udział w konferencjach ONZ dotyczących praw kobiet, dzieci i młodzieży oraz spraw związanych z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Pracowała w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Jest autorem lub współautorem wielu książek, m.in. „Wykroczenia seksualne wśród kleru: analiza interdyscyplinarna” (2020). Opowiada w niej m.in. o swoich wysiłkach, które doprowadziły do wszczęcia śledztwa w Watykanie w związku z ujawnionymi przez dziennikarzy w 2017 r. przypadkami nadużyć seksualnych.

Wspieram
Edukacja

08.12.2022

Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat – konferencja Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej

· W przestrzeni publicznej trwa dyskusja na temat tego, czy jest możliwe przetrwanie lub odbudowa cywilizacji chrześcijańskiej.

· Temu zagadnieniu poświęcona będzie konferencja pt. „Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat”. Jest to pierwsze wydarzenie z cyklu „Odkrywać wiecznotrwałe”, zainicjowanego przez Uczelnię Collegium Intermarium.

Czytaj Więcej
Edukacja

25.11.2022

Komisja odwoławcza uchyla orzeczenie skazujące prof. Ewę Budzyńską i zarzuca Komisji Uniwersytetu Śląskiego brak bezstronności

· Na skutek odwołania złożonego przez prawników Instytutu Ordo Iuris, Komisja Dyscyplinarna przy Ministrze Edukacji i Nauki prawomocnie umorzyła postępowanie dyscyplinarne wobec prof. Ewy Budzyńskiej.

Czytaj Więcej
Edukacja

22.11.2022

Ordo Iuris przeciwko ideologicznej agendzie w ONZ – stanowisko na sesję Komisji ds. Ludności i Rozwoju

· W ONZ trwają przygotowania do 56. Sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju, która odbędzie się w kwietniu 2023 r.

· Wydarzenie będzie się skupiać na tematyce populacji, edukacji i zrównoważonego rozwoju.

Czytaj Więcej
Edukacja

04.11.2022

„Europa Klasyczna” – kurs o podstawach cywilizacji

· Uczelnia Collegium Intermarium prowadzi rekrutację na kurs „Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty”.

· Cykl wykładów pozwala poznać podstawy naszej kultury, w tym filozofii, polityki, prawa, edukacji i sztuki.

Czytaj Więcej