fbpx Polskie Uczelnie łączą siły. Nowe porozumienie z udziałem Collegium Intermarium | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Polskie Uczelnie łączą siły. Nowe porozumienie z udziałem Collegium Intermarium

Data publikacji: 21.06.2022

Ordo Iuris

Rektorzy Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy programowej. - Deklarujemy współpracę opartą na trwałym fundamencie Prawdy, Sprawiedliwości, Dobra i Piękna, uwzględniając  dziedzictwo chrześcijańskiej Europy, zakorzenienie w greckiej filozofii i rzymskim prawie – czytamy w porozumieniu.

 

Przedstawiciele obydwu Uczelni wyrazili wspólne pragnienie „ by owocna współpraca stała się zaczynem odnowy życia akademickiego w duchu wolności i umiłowania mądrości; zmierzając do stawienia czoła współczesnym wyzwaniom poprzez afirmację wolności badań naukowych w połączeniu z budową szerokiej wspólnoty akademickiej, łączącej ośrodki akademickie w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Intermarium.”

 

Współpraca pomiędzy uczelniami ma skupiać się na wspólnej organizacji wydarzeń, wymianie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie kształcenia, promocji wyników wspólnie prowadzonych badań, czy udzielania sobie wsparcia infrastrukturalnego. Nieoficjalnie mówi się także o planach budowy klastra, w którym miałyby się znaleźć także inne uczelnie z regionu tzw. Międzymorza. W 2021 roku Collegium Intermarium nawiązało oficjalną współpracę z Institute Social Studies Économiques & Politiques (ISSEP) z Lyonu – Uczelnią związaną z Marion Maréchal-Le Pen, nieoficjalnie wymiana doświadczeń nawiązana została również z uczelniami z Hiszpanii, Węgier, Ukrainy i Gruzji. - Uczelnia poszerza współpracę akademicką. W zeszłym tygodniu [mieliśmy] udane spotkanie ze środowiskami naukowymi z Czech, Słowacji, Austrii, Serbii i Słowenii w Pradze – komentuje na Twitterze rektor Collegium Intermarium, adw. dr Bartosz Lewandowski.

 

Collegium Intermarium zostało założone w 2021 roku z inicjatywy prawników z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Uczelnia ma za zadanie wzmacniać współpracę w rejonie tzw. Międzymorza, a także przywracać klasyczne wartości w nauczaniu. W 2022 roku uczelnia prowadzi rekrutację na stacjonarne studia prawnicze, a także na szereg studiów podyplomowych, między innymi zarządzanie w organizacjach pozarządowych, Europę klasyczną, oraz narzędzia zwalczania cyberprzestępczości.

 

Akademia Zamojska została założona w 1594 roku przez Jana Zamoyskiego jako pierwsza polska uczelnia prywatna. Uczelnia została odtworzona we wrześniu 2021 roku na bazie Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica.

 

 

 

 

Wspieram
Edukacja

02.08.2022

ETPC rozstrzygnie, czy sądy powinny współdecydować o tym, kto może nauczać religii w szkole  

· Wkrótce Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecyduje, czy sądom państwowym wolno podważyć decyzję Kościoła lub innego związku wyznaniowego o cofnięciu misji katechecie do nauczania religii w szkole.

Czytaj Więcej

Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

· W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.

Czytaj Więcej
Edukacja

01.07.2022

Ordo Iuris złoży apelację od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka

· Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa prof. Wojciecha Popiołka - Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego, przeciwko Instytutowi Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.06.2022

Collegium Intermarium nagrodzi młodych mówców 

· Już po raz drugi Collegium Intermarium organizuje dla licealistów Konkurs Krasomówczy „Obrońca i Prokurator” na najlepszą mowę końcową.

· Organizatorzy liczą przede wszystkim na udział tegorocznych maturzystów, dla których nagrodą główną jest bezpłatny indeks na studiowanie. 

· Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca w siedzibie Uczelni.

Czytaj Więcej