fbpx Rozpoczyna się rok szkolny – Ordo Iuris w obronie praw rodziców | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rozpoczyna się rok szkolny – Ordo Iuris w obronie praw rodziców

Data publikacji: 31.08.2022

Adobe Stock

· Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, u wielu rodziców mogą pojawić się obawy o treści przekazywane ich dzieciom na zajęciach.

· W związku z tym, Instytut Ordo Iuris po raz kolejny udostępnia materiały mające pomóc w realizacji konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców.

· Prawnicy przygotowali przewodnik „Prawa rodziców w szkole” oraz informator „Jak powstrzymać wulgarną edukację seksualną w szkole?”.

· Dostępny jest również wzór rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego, chroniącego dzieci przed wulgarną edukacją seksualną.

 

POBIERZ MATERIAŁY – LINK

 

Przewodnik wskazuje, w jaki sposób rodzice mogą egzekwować przysługujące im prawa w szkole i przedszkolu. Opisana została m.in. rola rad rodziców i trójek klasowych. Przedstawiono również procedurę, jaka musi zostać spełniona, żeby w szkole mogła rozpocząć działalność organizacja pozarządowa. Autorzy przewodnika przypomnieli, że w takiej sytuacji zgodę musi wyrazić rada rodziców, a na udział konkretnego ucznia w prowadzonych przez podmiot zewnętrzny zajęciach, zgodzić muszą się jego rodzice. Publikacja przedstawia również kwestię możliwości praktykowania na terenie szkoły zwyczajów religijnych.

 

Ordo Iuris udostępnia także wzór rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego. Wskazuje ono podstawy prawne wiążącego sprzeciwu wobec uczestnictwa dziecka w wulgarnej edukacji seksualnej. Poprzez złożenie oświadczenia, rodzic zastrzega, że udział jego dziecka w zajęciach z edukacji seksualnej wymaga każdorazowej, odrębnej zgody rodzica, która może być wyrażona po zapoznaniu się z programem i treścią tych zajęć. Złożone w szkole oświadczenie jest także pomocą dla dyrektorów szkół, którzy spotykają się z naciskami ze strony organizacji zewnętrznych oraz niektórych samorządów.

 

Wspieram
Edukacja

07.03.2023

Ludobójstwo a „prawa reprodukcyjne”. Wykład dr. Dragana Dakicia na Collegium Intermarium

· Kolejnym zagranicznym profesorem wizytującym na uczelni Collegium Intermarium jest dr Dragan Dakić.

· Serbski uczony specjalizuje się w tematyce ochrony życia, nowych technologii i sztucznej inteligencji, a także najnowszej historii Bałkanów.

· Dr Dakić był naukowcem wizytującym na uniwersytetach w Niemczech i na Węgrzech.

Czytaj Więcej
Edukacja

02.03.2023

Kurator oświaty interweniuje w sprawie kontrowersyjnych „jasełek” w Gdańsku

· Pomorska Kurator Oświaty Małgorzata Bielang podjęła interwencję w sprawie „jasełek” zorganizowanych w grudniu 2022 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 w Gdańsku.

· Podczas przedstawienia zaprezentowano m.in. scenę, w której w postać Jezusa wcielił się półnagi uczeń siedzący na taczce.

· Instytut Ordo Iuris przekazał kuratorium opinię, w której apelował o zobowiązanie dyrektora do podjęcia odpowiednich działań wychowawczych.

Czytaj Więcej
Edukacja

28.02.2023

O przemianach społecznych w Europie i Ameryce. Dr Baskerville i dr Dakić na Collegium Intermarium

· W marcu na zaproszenie Collegium Intermarium w Warszawie goszczą prawnicy - dr Stephen Baskerville i dr Dragan Dakić.

· Dr Baskerville to amerykański uczony, który przez ponad 30 lat wykładał na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Europie.

· Dr Dakić jest adiunktem prawa międzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w serbskim Kragujevac. Gościł też na kilku uczelniach w Niemczech i na Węgrzech.

Czytaj Więcej

NSA nie zgadza się z dopuszczalnością aktu urodzenia z „rodzicami” tej samej płci, ale oddala skargę kasacyjną

· Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Krakowie dotyczącą uznania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodzice widnieją osoby tej samej płci.

Czytaj Więcej