Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
nagroda

nagroda

Działalność Instytutu

30.09.2023

Lwy Ordo Iuris rozdane! Za nami gala jubileuszowa Instytutu

· Instytut Ordo Iuris obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności.

· Zwieńczeniem jubileuszu była uroczysta gala, podczas której wręczono „Lwy Ordo Iuris”.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

20.06.2023

Jubileuszowe „Lwy Ordo Iuris” – ruszyło głosowanie

· W tym roku Ordo Iuris obchodzi 10-lecie swojego istnienia.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

11.05.2023

Pomóż nam przyznać „Lwy Ordo Iuris”!

W tym roku mija dokładnie 10 lat od dnia, w którym Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją misję obrony życia, rodziny i wolności. Dzięki wsparciu naszych Darczyńców, pierwsza dekada istnienia Ordo Iuris była czasem bezprecedensowego rozwoju naszego wyjątkowego projektu. W ramach obchodów 10. rocznicy powstania Instytutu, rozpoczynamy nowy projekt, który ma zjednoczyć polskie środowisko obrońców życia, rodziny i wolności. 

STRONA PLEBISCYTU - LINK

Nasza działalność ma znaczenie

Instytut Ordo Iuris jest doceniany w wielu środowiskach, przywiązanych do sprawiedliwości, chrześcijańskiego dziedzictwa i zwykłego zdrowego rozsądku…

Obojętni wobec działalności Instytutu nie pozostają także nasi przeciwnicy. Parlament Europejski już w dwóch rezolucjach dostrzegł kluczową rolę Ordo Iuris w ochronie życia i rodziny, a wielcy globalni lobbyści aborcyjni i genderowi bezskutecznie próbowali wykluczyć nas ze współpracy z instytucjami UE.

Od wielu lat wspieramy niezliczone stowarzyszenia, fundacje i inicjatywy w całej Polsce, z czasem budując także międzynarodowe koalicje skutecznie naciskające na ponadnarodowe organizacje jak UE, ONZ czy Rada Europy. Po dziesięciu latach widzimy, że staliśmy się jednym z największych prawniczych think-tanków w całej Europie. Dostrzegł to nawet liberalny i wpływowy portal POLITICO, określając mnie (jedynie jako symbol całej Społeczności Ordo Iuris) jednym z „28 najbardziej wpływowych Europejczyków”.

Wyrazy uznania dla tych, którzy walczą wraz z nami

Czas, by renoma Ordo Iuris pomogła innym wspaniałym inicjatywom w Polsce. Czas, by dzięki wsparciu Instytutu Ordo Iuris umocniła się jedność całego – szerokiego lecz rozproszonego – środowiska osób, wspólnot i organizacji broniących życia, rodziny i wolności.

Dlatego, gdy zastanawialiśmy się nad tym, jak możemy najlepiej uczcić 10-tą rocznicę powstania Ordo Iuris – doszliśmy do wniosku, że wykorzystamy ją, by wspólnie z naszymi Darczyńcami i Przyjaciółmi docenić i pokazać konkretne osoby, które podejmują trudną i nierówną walkę z radykalnymi ideologami i lobbystami.

W Polsce istnieje mnóstwo cennych inicjatyw, organizacji i osób oddanych celom, tożsamym z fundamentem misji Ordo Iuris. Za każdą z nich stoją konkretne osoby. Od lat poznajemy je, nieustannie dyskretnie pomagając naszą wiedzą prawniczą, a także broniąc ich w polskich sądach. 

Wielu z tych wspaniałych ludzi bardzo potrzebuje naszego wsparcia i uznania, bo na co dzień nie są dostrzegani. Często też za mówienie prawdy, skuteczność i odwagę spotyka ich nienawiść i szykany ze strony „możnych tego świata”. A czasem po prostu ze strony współpracowników i przełożonych.

Dziś chcemy nagłośnić ich osiągnięcia, pokazać, docenić i wyrazić nasz najgłębszy szacunek i uznanie dla ich pracy. Bo wiemy, że nic silniej nie buduje więzi niż wzajemna życzliwość środowisk podzielających tę samą misję. Nagradzając, budujemy wspólnotę.

Środowisko tak silnie i niezależne jak nasze powinno być ośrodkiem jednoczącym i budującym szeroką koalicję dla obrony sprawiedliwości, życia, rodziny, wolności.

Czas przyznać „Lwy”!

Dlatego już dzisiaj rozpoczynamy wyłanianie kandydatur do nagrody „Lew Ordo Iuris”. A we wrześniu, podczas szczególnej gali, która w jednym miejscu zgromadzi jak najliczniejsze środowiska, wręczymy specjalne statuetki "Lwów Ordo Iuris” dla osób najbardziej zasłużonych dla obrony życia, wolności, rodziny oraz polskiej kultury i chrześcijańskiego dziedzictwa naszego narodu.

Nagrody zostaną przyznane w pięciu głównych kategoriach:

· Życie

· Rodzina

· Wolność

· Chrześcijańskie Dziedzictwo Narodu

· Kultura

Kandydatów do plebiscytu może zgłosić każdy za pomocą formularza na stronie lwy.ordoiuris.pl, na której znajduje się więcej informacji na temat kategorii i szczegółów plebiscytu.

Po etapie zgłaszania kandydatur, powołana przez nas Kapituła Nagrody wyłoni po trzech nominowanych w każdej kategorii. Spośród nominowanych, nagrodzonych wyłonią nasi Przyjaciele i Darczyńcy w specjalnym plebiscycie, który rozpocznie się już w czerwcu.

Dodatkowo, spośród wszystkich nominowanych, zostanie wyłoniony laureat szóstej kategorii – Nagrody Specjalnej, którego wybiorą członkowie Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris. To szczególna nagroda, bo jej laureata wskażą ci, którzy zaangażowali się w naszą wspólną misję regularnym wsparciem finansowym, zapewniając Instytutowi Ordo Iuris niezależność i stabilność, pozwalając nam czynić śmiałe plany na przyszłość.

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris

Czytaj Więcej

Ideologiczna kolonizacja krajów Trzeciego Świata – ONZ nagradza promotorów „praw reprodukcyjnych”

· Agencja Narodów Zjednoczonych – UNFPA, nagrodziła dziesięć przedsiębiorstw, których projekty, w założeniu, mają „zmienić życie kobiet i dziewczynek”.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

20.04.2018

Ordo Iuris wyróżnione norweską nagrodą „Obrońców rodziny”

W piątek, 20 kwietnia, adw. Jerzy Kwaśniewski odbierze w imieniu Instytutu Ordo Iuris, norweską nagrodę „Obrońcy Rodziny” przyznawaną przez Chrześcijańską Koalicję Rodziny (KNN). Wyróżnienie wręczy Einar Salvesen – znany skandynawski aktywista, od lat działający na rzecz reformy norweskiego Urzędu ds. Dzieci „Barnevernet”. Adwokat Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu Ordo Iuris, nie będzie jedynym Polakiem wyróżnionym w Norwegii – nagrodę za obronę prawa lekarzy do wolności sumienia otrzyma także lekarka Katarzyna Jachimowicz.

Czytaj Więcej
Subskrybuj nagroda