Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris wyróżnione norweską nagrodą „Obrońców rodziny”

Data publikacji: 20.04.2018

Fotolia

W piątek, 20 kwietnia, adw. Jerzy Kwaśniewski odbierze w imieniu Instytutu Ordo Iuris, norweską nagrodę „Obrońcy Rodziny” przyznawaną przez Chrześcijańską Koalicję Rodziny (KNN). Wyróżnienie wręczy Einar Salvesen – znany skandynawski aktywista, od lat działający na rzecz reformy norweskiego Urzędu ds. Dzieci „Barnevernet”. Adwokat Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu Ordo Iuris, nie będzie jedynym Polakiem wyróżnionym w Norwegii – nagrodę za obronę prawa lekarzy do wolności sumienia otrzyma także lekarka Katarzyna Jachimowicz. Ceremonia odbędzie się w stolicy Norwegii – Oslo.

Polska ostoją wolności

W momencie, gdy lewicowe organizacje starają się „przekonać” opinię publiczną o zagrożeniu wolności w Polsce - postawa Polaków oraz ich działania zostają zauważone i docenione przez zachodnie społeczeństwa. To dopiero początek batalii, w której uwaga międzynarodowej opinii będzie zwrócona na nasz kraj – do Ordo Iuris zgłaszają się kolejne rodziny pokrzywdzone przez norweski „Barnevernet”. Również sprawa lekarki Katarzyny Jachimowicz czeka na rozstrzygnięcie przed norweskim Sądem Najwyższym.

Instytut Ordo Iuris, w ramach Programu Interwencji Procesowej, udziela wsparcia prawnego głównie krajowym organizacjom oraz rodzinom zagrożonym rozbiciem. Pomoc ta została rozszerzona, gdy okazało się, że potrzebują jej także polskie rodziny przebywające za granicą, głównie w Norwegii. Wydawało się wtedy, że bezzasadne próby odbierania dzieci dotyczą wyłącznie obcokrajowców (lub osób pozostających w związkach mieszanych). W 2017 roku Instytut Ordo Iuris rozpoczął precedensową sprawę udzielenia pomocy prawnej Norweżce Silje Garmo i jej małoletniej córeczce, Eirze, które wystąpiły o azyl w Polsce. Sprawa ta zszokowała część norweskich środowisk. Jak podaje KKN - Silje jest pierwszą Norweżką od czasów II Wojny Światowej, szukającą azylu za granicą. 17 kwietnia br. KKN skierował do Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza - trzystronicowy list, w którym zwraca się z prośbą o udzielenie Norweżce azylu.

Kocham Polskę – wyróżnienie dla nas wszystkich

„I love Poland”„Kocham Polskę” – pod takim hasłem uzasadniono przyznanie nagrody Polakom.  - Dziękujemy Bogu za polski naród, który przeszedł przez piekło komunizmu i stał się narodem, który szanuje zarówno Boga, jak i rodzinę. Wierzymy, że taka przemiana jest możliwa także w Norwegii. – tę laurkę pod adresem naszego kraju możemy przeczytać na stronie internetowej KNN.  Jak podkreślają przedstawiciele norweskiej organizacji, Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris i Katarzyna Jachimowicz zostali wybrani jako wybitni reprezentanci kraju, w którym, według Norwegów, walka o wolność sumienia, prawa rodziny i poszanowanie życia od poczęcia trwa i jest skuteczna, a społeczeństwo jest świadome znaczenia tych wartości. Wielkie nadzieje wiązane są ze sprawami prowadzonymi przez Ordo Iuris – KNN liczy, że sprawa Silje na tyle wstrząśnie norweską opinią publiczną, że doprowadzi do reformy Barnevernet’u. O jej przeprowadzenie od lat walczy wręczający nagrodę Jerzemu Kwaśniewskiemu Einar Salvesen przekazanie statuetki będzie więc miało wymiar symboliczny.

Kristen Koalisjon Norge (KKN, znana także jako Christian Coalition World) jest norweską organizacją promującą wartości chrześcijańskie, powstałą w 1993 roku. W 2017 roku nagroda została przyznana norwesko-rumuńskiej rodzinie Bondariu. Przyznanie nagród będzie transmitowane przez: TV Visjon Norge w piątek, 20 kwietnia, o godzinie 20.00.

Chrześcijańska Koalicja Rodziny - KNN- Kristen Koalisjon Norge (LINK: http://kristenkoalisjon.world/)

Wspieram
Edukacja

20.01.2020

Jak zatrzymać ideologizację polskiej szkoły - mechanizmy przemycania treści antyrodzinnych i antyreligijnych

W wielu polskich szkołach mają miejsce próby wprowadzania wulgarnej edukacji seksualnej, ideologii ruchu LGBT czy propagandy antychrześcijańskiej. Organizacje usiłujące wdrażać tego typu programy robią to pod pozorem inicjatyw antydyskryminacyjnych czy prozdrowotnych. Takie akcje są aktywnie wspierane przez organy samorządowe Poznania i Gdańska. W Poznaniu doszło nawet do sytuacji, że transseksualny aktywista, wprowadzany do szkół jako trener pierwszej pomocy, otrzymał wysokie stanowisko doradcze w strukturze Gabinetu Prezydenta Miasta.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

17.01.2020

Promocja aborcji oraz ideologii gender w sprawozdaniu rocznym PE

Parlament Europejski ponownie wydał ideologiczny dokument propagujący aborcję i teorię gender. Jak co roku, europosłowie przyjęli sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.01.2020

Nie będzie ochrony embrionów ludzkich – TSUE odrzucił odwołanie twórców „Jeden z nas”

Niszczenie ludzkich embrionów oraz prowadzenie badań i eksperymentów na embrionalnych komórkach macierzystych będzie możliwe w Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił odwołanie twórców Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”. Oznacza to, że ostatecznie nie będzie ona dalej procedowana przed unijnymi organami. Celem tej inicjatywy było ujednolicenie regulacji Unii Europejskiej poprzez zakazanie i zakończenie finansowania działań uderzających w podstawowe prawa człowieka.

Czytaj Więcej

Jakich zmian potrzebujemy, żeby prawo stało się przyjazne rodzinie?

W czasach podważania roli i istoty małżeństwa, osłabienia więzi rodzinnych oraz kryzysu demograficznego szczególnie ważne jest, aby obowiązujące w Polsce prawo w sposób spójny i zdecydowany chroniło oraz wzmacniało rodzinę i małżeństwo. W związku z tym Instytut Ordo Iuris przygotował założenia i projekty ustaw mające na celu obronę tożsamości małżeństwa, ochronę autonomii rodziny, wsparcie praw wychowawczych rodziców oraz troskę o dobro dzieci.

Czytaj Więcej