Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Aborcja to nie lekarstwo. Petycja do ministra zdrowia

Data publikacji: 15.06.2023

Adobe Stock

· Podczas niedawnej konferencji prasowej, minister zdrowia Adam Niedzielski wskazał, że, jego zdaniem, kobiety powinny mieć prawo do aborcji z powodu złego stanu psychicznego.

· W związku z tą wypowiedzią, Instytut Ordo Iuris przygotował petycję, w której wzywa rządzących do poszanowania prawa do życia, zagwarantowanego w Konstytucji.

· Ordo Iuris podkreśla, że aborcja nie jest „lekarstwem” na problemy psychiczne matki, ale wręcz może je pogłębić, co potwierdzają badania.

· Instytut zaznacza, że wykładnia pozwalająca na uśmiercanie nienarodzonych dzieci z powodów psychicznych, prowadziłaby do faktycznego zalegalizowania aborcji „na życzenie”.

· Petycja dostępna jest na stronie aborcjatonielekarstwo.pl.

PODPISZ PETYCJĘ - LINK

Autorzy petycji zauważają, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., uznający niekonstytucyjność tzw. aborcyjnej przesłanki eugenicznej, zwiększył poziom ochrony życia w Polsce. Niedawna wypowiedź ministra Niedzielskiego oraz wydane 12 czerwca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży, mogą budzić wątpliwości co do podtrzymania konstytucyjnych ram ochrony życia.

Instytut przytacza wyniki badań dotyczących wpływu aborcji na zdrowie psychiczne kobiety. Analiza przeprowadzona w Wielkiej Brytanii wskazuje, że ryzyko problemów psychicznych matki wzrasta w następstwie aborcji o 81%. Po dokonaniu aborcji, ryzyko poważnych stanów depresyjnych u matki zwiększa się o 37%. Ponadto kobiety, które przeprowadziły aborcję są o 110% bardziej narażone na popadnięcie w alkoholizm. Badania te udowadniają tezę, że aborcja nie stanowi „lekarstwa” na problemy psychiczne, a często wręcz je pogłębia.

Ordo Iuris wskazuje, że uznanie tej przesłanki mogłoby być przyczyną korupcji i nadużyć ze strony lekarzy psychiatrów. Jej wprowadzenie skutkowałoby w praktyce uznaniem aborcji „na życzenie”. Co więcej, Trybunał Konstytucyjny podkreślił w 1997 r., że przesłanka psychiczna nie może być uznana za zgodną z Konstytucją.

- Żądamy od władzy wykonawczej poszanowania dla zagwarantowanego w konstytucji prawa do życia. Prawa tego nie wolno w żaden sposób ograniczać ani omijać. A tak właśnie mogą być odczytane słowa Pana Ministra na temat związku między aborcją a zdrowiem psychicznym kobiet – podkreślono w petycji.

Wspieram
Ochrona życia

12.07.2024

Porażka radykalnego projektu aborcyjnego Lewicy w Sejmie

· Sejmowa większość sprzeciwiła się przyjęciu

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.07.2024

Aborcja wraca do Sejmu! Ponawiamy akcję „Zadzwoń do posła”

· Rząd przyspiesza prace nad projektami ustaw proaborcyjnych, ograniczających prawo do życia dzieci nienarodzonych w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.07.2024

Trybunał w Strasburgu: zakaz aborcji eugenicznej nie narusza praw człowieka

· Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił dwie kolejne skargi na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.07.2024

Nagłe przyspieszenie prac nad projektami proaborcyjnymi w Sejmie

· Sejmowa Komisja Nadzwyczajna będzie w najbliższy wtorek rozpatrywać projekty ustaw mające zwiększyć prawną dopuszczalność aborcyjnego uśmiercania dzieci.

Czytaj Więcej