Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Deklaracja Polityczna Komisji ONZ wbrew genderowym postulatom

Data publikacji: 19.03.2020

Adobe Stock

Planowana na marzec 64. Sesja Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet była zapowiadana jako przełomowa z perspektywy realizacji postulatów genderowych i proaborcyjnych. Wydarzenie zostało jednak niemal w całości odwołane z powodu epidemii koronawirusa. Podczas jedynego, dwugodzinnego spotkania, ograniczonego do reprezentacji państw członkowskich i nielicznych organizacji działających w Nowym Jorku, przyjęto Deklarację Polityczną. Wbrew oczekiwaniom radykalnych aktywistów, w ostatecznym tekście dokumentu nie znalazły się żadne kontrowersyjne postulaty. Podkreślono natomiast m.in. konieczność docenienia pracy domowej kobiet.

Celem Sesji było uczczenie 25-lecia przyjęcia Platformy Działań wieńczącej IV Światową Konferencję Praw Kobiet w Pekinie w 1995 r. To podczas tej konferencji do oficjalnego dyskursu ONZ włączone zostały postulaty ruchu feministycznego, w tym terminologia nawiązująca do ideologii gender. Ostatecznie, dzięki sprzeciwowi licznych państw w dokumencie nie znalazły się najbardziej kontrowersyjne treści. Powtórzono również – za konferencją Kairską (1994) – że aborcja nie może być postrzegana jako jedna z metod planowania rodziny, a państwa są zobowiązane do zmniejszania ilości przeprowadzanych aborcji. Celem tegorocznych wydarzeń, których inauguracją miała być Sesja, było podważenie dotychczasowego wypracowanego przez społeczność międzynarodową konsensusu.

Umieszczone przez UNWomen na oficjalnej stronie internetowej relacje z wydarzeń poprzedzających Sesję oraz dokumenty wydawane przez zideologizowane organizacje zawierają liczne postulaty dotyczące propagowania ideologii gender, wulgarnej edukacji seksualnej, czy uśmiercania nienarodzonych dzieci. Szczególnie wiele miejsca poświęca się w nich przeciwdziałaniu ruchom walczącym z ideologią gender oraz działającym na rzecz ochrony życia, nazywając ich ruchami „wsteczniczymi” (ang. pushback). Również w projekcie Deklaracji Politycznej zaproponowanym przez urzędników ONZ znalazły się podobne stwierdzenia (pkt. 6 Preambuły).

Epidemia koronawirusa uniemożliwiła przeprowadzenie pełnych obrad Komisji. W ramach Sesji odbyło się tylko jedno dwugodzinne spotkanie. Wbrew oczekiwaniom radykalnych aktywistów nie wybrzmiały postulaty nieograniczonej możliwości wykonywania aborcji, wprowadzenia wulgarnej edukacji seksualnej czy propagowania ideologii gender. Podczas spotkania, zgromadzeni przedstawiciele państw członkowskich przyjęli ostateczny tekst Deklaracji Politycznej. Zawarte w projekcie dokumentu postulaty walki z „ruchami wsteczniczymi” ostatecznie zostały z niego usunięte. Podkreślono w nim m.in. konieczność walki o równe prawa kobiet oraz docenienia nieodpłatnej pracy domowej kobiet. Jedynie Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres na koniec spotkania wyraził ubolewanie nad, jego zdaniem, „dalekim od uniwersalnego” dostępem do tzw. „praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz rosnącą skalą ruchów sprzeciwiających się ideologicznym postulatom.

„Tegoroczna, zredukowana do jednego dnia, Sesja Komisji ds. Statusu Kobiet pomimo szumnych zapowiedzi nie stała się platformą do manifestacji ideologicznych postulatów przez radykalne ruchy działające w ramach ONZ. Główną przyczyną odwołania zasadniczej części tego wydarzenia jest epidemia koronawirusa, którego rozprzestrzenianie się stanowi zagrożenie dla społeczeństw całego świata. Jednocześnie, nie można zbagatelizować również faktu coraz silniejszego sprzeciwu niektórych państw, m.in. Stanów Zjednoczonych, Węgier, Brazylii czy do pewnego stopnia Polski, wobec niebezpiecznych koncepcji takich jak «prawa reprodukcyjne i seksualne» czy ideologia gender. To właśnie ich głos miał zasadniczy wpływ na ostateczny kształt przyjętej podczas skróconych obrad Deklaracji Politycznej. Z drugiej strony, słowa Sekretarza Generalnego ONZ o konieczności promowania SRHR budzą niepokój i obrazują coraz silniejszą presję ze strony radykalnych środowisk na wdrażanie ich postulatów” – powiedziała Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

27.01.2022

Katarzyna Gęsiak: Śmierć ciężarnej pani Agnieszki to kolejna sprawa bezdusznie wykorzystywana przez środowiska aborcyjne

· W mediach społecznościowych pojawił się apel rodziny zmarłej ciężarnej pacjentki, która przez dłuższy czas była hospitalizowana w szpitalu w Częstochowie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.01.2022

Wezwanie przedsądowe dla ginekologa rozpowszechniającego pomówienia na temat Ordo Iuris

· W ostatnich dniach w mediach pojawiły się fałszywe informacje rozpowszechniane przez dr. Macieja Jędrzejko.

· Stwierdził on, że Instytut Ordo Iuris „szuka haków” na niego i „nasyła «służby specjalne» na jego pracodawców pod pretekstem podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na dokonywaniu nielegalnych aborcji”.

Czytaj Więcej

Podpisanie przez prezydenta Poznania Europejskiej Karty Równości nie wywołuje skutków prawnych

· Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił w październiku ubiegłego roku przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.01.2022

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej