Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Gdzie szukać pomocy w sytuacji trudnej ciąży? Portal Ordo Iuris dla matek

Data publikacji: 19.06.2024

Ordo Iuris

· W Polsce funkcjonuje szereg instytucji udzielających pomocy kobietom, u których dzieci stwierdzono poważne choroby oraz takim, które znalazły się w innego rodzaju trudnej sytuacji, w związku z zajściem w ciążę.

· Instytut Ordo Iuris uruchomił portal internetowy, na którym można znaleźć poradnik dla matek w trudnej ciąży, wskazujący, gdzie mogą one szukać wsparcia.

· Prezentacji serwisu towarzyszyła debata zorganizowana wspólnie z Katolicką Agencją Informacyjną.

· W dyskusji wzięli udział przedstawiciele medycyny, prawa i organizacji społecznych.

· Zaprezentowane materiały są dostępne na stronie drogamamo-poradnik.pl.

 

ODWIEDŹ STRONĘ - LINK

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. pomógł ochronić życie wielu dzieci, u których przed narodzeniem stwierdzono chorobę lub niepełnosprawność. TK zaznaczył jednocześnie, że pomoc oferowana kobietom będącym w „trudnej ciąży” musi mieć „realny wymiar”. Formy wsparcia dostępne dla kobiet przeanalizowali eksperci Ordo Iuris. Poradnik na ten temat przedstawia działalność ośrodków adopcyjnych, hospicjów perinatalnych, domów samotnej matki i okien życia. Publikację można pobrać z nowo uruchomionej strony drogamamo-poradnik.pl.

O zagadnieniu pomocy dla kobiet w trudnej ciąży dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Instytut Ordo Iuris i Katolicką Agencję Informacyjną.

Mec. Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris, przybliżyła ideę powstania poradnika.

- Staraliśmy się przybliżyć w jednej publikacji funkcjonowanie tych form pomocy, aby kobieta, do której trafi ten poradnik, mogła w sposób kompleksowy, a jednocześnie bardzo przystępny, zapoznać się z możliwościami, jakie ma w danej sytuacji związanej z trudną ciążą – podkreśliła.

Działalność jednej z form wsparcia, jaką są hospicja perinatalne, przedstawiła dr Joanna Kuran-Ohde z Fundacji Warszawskie Hospicjum Dziecięce.

- Różne hospicja perinatalne w Polsce mają różny model działania, ale nasza idea jest jedna: wesprzeć bezinteresownie, niezależnie od poglądów. Pomoc wszystkich hospicjów w Polsce jest bezpłatna, może być tak, że pacjentka do nas trafia ze skierowaniem, ale też może zgłosić się sama, nikomu nie odmówimy pomocy. W naszych hospicjach żadna kobieta nie będzie oceniona – zaznaczyła.

Głos zabrała również prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska, ginekolog-położnik, członek Rady Naukowej Ordo Iuris. Opierając się na doświadczeniu z własnej pracy oraz badaniach naukowych, przybliżyła ona problem syndromu poaborcyjnego.

- Aborcja to zabieg, który odciska się ogromnym piętnem na matce, a przede wszystkim na dziecku. To nie jest tak, że kobieta, która dokonuje aborcji, nie przeżywa jej skutków. Te skutki, które określamy jako zespół poaborcyjny, są widoczne i opisywane w piśmiennictwie. Są one znane wielu ginekologom – wskazała prof. Dmoch-Gajzlerska.

Marcin Perłowski, dyrektor Centrum Życia i Rodziny zwrócił natomiast uwagę na wartość oddolnego sprzeciwu wobec aborcji.

- Ważną rolą w zmianie myślenia na temat aborcji jest podjęcie pewnej walki kulturalno-informacyjnej, ale też jasne dawanie świadectwa, poprzez uczestnictwo w Marszu dla Życia i Rodziny, poprzez opowiadanie się w miejscach, w których się przebywa, w swoich miejscach pracy, że jest się człowiekiem, który uznaje, że dziecko pojawia się w momencie poczęcia i nie można tego dziecka w żaden sposób zabijać – podkreślił.

Debatę prowadziła Maria Osińska z Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Oprócz poradnika, Instytut Ordo Iuris opublikował również raport opisujący działalność instytucji zajmujących się pomocą kobietom w trudnej ciąży.

 

Wspieram
Ochrona życia

12.07.2024

Oświadczenie w sprawie odrzucenia przez sejm projektu ustawy depenalizującej aborcję

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.07.2024

Porażka radykalnego projektu aborcyjnego Lewicy w Sejmie

· Sejmowa większość sprzeciwiła się przyjęciu

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.07.2024

Aborcja wraca do Sejmu! Ponawiamy akcję „Zadzwoń do posła”

· Rząd przyspiesza prace nad projektami ustaw proaborcyjnych, ograniczających prawo do życia dzieci nienarodzonych w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.07.2024

Trybunał w Strasburgu: zakaz aborcji eugenicznej nie narusza praw człowieka

· Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił dwie kolejne skargi na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej