Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Genderowe postulaty na konferencji w Nowym Jorku

Data publikacji: 07.12.2021

Adobe Stock

· W Nowym Jorku miało miejsce wydarzenie z okazji drugiej rocznicy konferencji w Nairobi, poświęconej propagowaniu radykalnych postulatów zwolenników koncepcji tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych (SRHR), obejmującej m.in. aborcję jako metodę planowania rodziny.

· Podczas szczytu w Kenii w 2019 r., dzięki sprzeciwowi przedstawicieli 20 rządów udało się powstrzymać narzucanie państwom genderowego Oświadczenia z Nairobi. Na tamtej konferencji obecni byli również przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris.

· Upamiętnienie drugiej rocznicy szczytu stanowiło okazję do powtórzenia radykalnych postulatów i podtrzymanie złożonych przed dwoma laty zobowiązań przez przedstawicieli wielu państw oraz instytucji, w tym agend ONZ.

 

Z okazji drugiej rocznicy poświęconego tematyce tzw. „zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych” szczytu ICPD+25 w Nairobi, 16 listopada w Nowym Jorku odbyła się konferencja upamiętniająca drugą rocznicę tego wydarzenia. Przy okazji, ogłoszono na niej pierwszy raport Wysokiej Komisji ds. Szczytu w Nairobi, czyli organu powołanego do monitorowania i koordynowania postępów we wdrażaniu założeń przyjętych w stolicy Kenii w 2019 roku. Przedstawiono wtedy postulaty m.in. umieszczenia edukacji seksualnej w krajowych programach nauczania, wprowadzenia ułatwień w dostępie do aborcji, także dla nieletnich czy likwidacji instytucji klauzuli sumienia.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Dr Natalia Kanem - dyrektor wykonawcza Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Dr Jakaya Mrisho Kikwete - były prezydent Tanzanii, Flemming Møller Mortensen - minister ds. Rozwoju Królestwa Danii, oraz Michaëlle Jean - była gubernator generalna, a także naczelny dowódca sił zbrojnych Kanady. W trakcie wydarzenia odbyły się również panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych aktywistów i działaczy.

Prezydent Kikwete w swoim przemówieniu podkreślił, że „obietnice podjęte w Nairobi muszą zostać dotrzymane” i przyznał, że wybuch epidemii koronawirusa znacząco opóźnił „postępy” we wdrażaniu koncepcji SRHR. Michaëlle Jean stwierdziła natomiast, że „prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne stanowią kluczowy wymiar życia, który nas definiuje, determinuje nasz rozwój i zapewnia dobrobyt”.

Ogłoszony raport Wysokiej Komisji w znacznej mierze operuje radykalnym językiem charakterystycznym dla dokumentów związanych z agendą szczytu w Nairobi i szerzej rozumianymi środowiskami promującymi koncepcję SRHR. Już we wprowadzeniu do właściwej części raportu, znajduje się wezwanie Komisji do stworzenia „globalnej agendy na rzecz seksualnej i reprodukcyjnej sprawiedliwości wymagającej celowego przezwyciężenia wszelkich barier w celu realizacji praw i osiągnięcia cielesnej autonomii”. Dalej znajdują się stwierdzenia sugerujące „głęboką nierówność współczesnego świata i konieczność przyspieszonego wdrażania postanowień z Nairobi”.

Wśród wyznaczonych celów na następne lata, znajduje się m.in. postulat zwiększenia finansowania (zarówno wewnątrz poszczególnych krajów, jak i w skali międzynarodowej) na rzecz osiągnięcia wspomnianej „sprawiedliwości seksualnej i reprodukcyjnej”, jak również – cel stworzenia „nowych narracji” wokół tejże koncepcji, co miałoby służyć uczynieniu jej „okrzykiem bojowym”, który mobilizowałby tłumy i inspirowałby do działania.

- Podkreślić należy, że dla dokumentu znamienne jest notoryczne łączenie koncepcji SRHR z ideą sprawiedliwości, czego podstawy prawne, kulturowe bądź filozoficzne nie są jasne. Sama dokładna fraza „sprawiedliwość seksualna i reprodukcyjna” występuje w dokumencie aż 70 razy – podkreśla Patryk Miernowski, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram

Anna Kubacka: Grudniowa sesja PE pod znakiem bezkrytycznej „równości”

· Podczas trwającej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego szeroko dyskutowane są tematy związane z „równością”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.12.2021

Wyrok skazujący Macieja Maleńczuka prawomocny

· Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Macieja Maleńczuka za naruszenie nietykalności cielesnej działacza pro-life.

· Muzyk został wcześniej skazany przez Sąd Rejonowy na zapłatę grzywny, zadośćuczynienia i pokrycie kosztów postępowania.

· Pokrzywdzonego reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris.
 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

10.12.2021

Odpowiedź Instytutu Ordo Iuris dla prof. Eleonory Zielińskiej

W związku z opublikowanym 3 grudnia 2021 r. artykułem pt. Dziecko uratowane dzięki wyrokowi TK. Szpital w Białymstoku powołał się na opinię Ordo Iuris do Instytutu zwróciła się prof. Eleonora Zielińska, na której opinię z 22 stycznia 2008 r.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

07.12.2021

Katarzyna Gęsiak: Badania naukowe dowodzą - aborcja niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiet

· W 1987 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów dokonało rozróżnienia dwóch zespołów zaburzeń, jakie mogą wystąpić po aborcji – Post Abortion Distress (rozpacz) - PAD i Post Abortion Syndrom (syndrom postaborcyjny) – PAS, które należą do tzw. zaburzeń post-traumatycznych. Zaburzenia te wiążą się z licznymi dolegliwościami natury psychicznej[1].

Czytaj Więcej