Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Legalna aborcja i całkowite rozbrojenie – postulaty Paktu na rzecz Prawa do Rozwoju

Data publikacji: 18.03.2024

Adobe Stock

​​​​​​· W Grupie Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ trwają prace nad projektem nowego traktatu międzynarodowego - Paktu na rzecz Prawa do Rozwoju.

​​​​​​· Podstawowym założeniem Paktu jest pozornie niekontrowersyjne zobowiązanie państw do zaangażowania na rzecz budowy powszechnego i możliwie szerokiego dobrobytu.

​​​​​​·​​​​​​​ Pakt ma stać się podstawą do „stworzenia społecznego i międzynarodowego porządku sprzyjającego realizacji prawa do rozwoju”, wzmacniając globalną polityczną presję, prowadzącą do unifkacji zasad moralności, stosunków społecznych i gospodarczych.

​​​​​​·​​​​​​​ Z Paktu wynika m.in. obowiązek legalizacji aborcji, obowiązek całkowitego i generalnego rozbrojenia i obowiązek budowy „społeczeństwa inkluzywnego”, czyli w istocie multikulturowego.

​​​​​​·​​​​​​​ ​​​​​​​Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

 

Jesienią 2023 r. ambasador Pakistanu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Zamir Akram przedstawił na forum Rady Praw Człowieka ONZ sprawozdanie w sprawie projektu traktatu międzynarodowego ustanawiającego nowe prawo człowieka: prawo do rozwoju.

Prawo do rozwoju uznawane jest za „syntezę wszystkich praw”, czyli wyraża dążenie państw do zapewnienia powszechnego i szeroko pojętego dobrobytu. Jak wynika jednak z analizy przygotowanej przez ekspertów Instytutu Ordo Iuris, pod tym szczytnym celem kryją się pustosłowne deklaracje i groźne zobowiązania prawne.

Z jednej strony Pakt jest pełen szlachetnych postulatów takich jak zapewnienie wszystkim równego dostępu do żywności, wody i edukacji, likwidacja ubóstwa, walka z przemytem broni czy promocja międzynarodowego handlu. Jak jednak wskazuje analiza Instytutu, postulaty sformułowane są tak ogólnikowym językiem, że trudno wyprowadzić z nich konkretne normy prawne, z których przestrzegania można byłoby rozliczać przyszłe państwa-strony Paktu.

Szczytne założenia Paktu mogą pozostać niezrealizowane, a zamiast tego może on stać się podstawą do stworzenia nowego „społecznego i międzynarodowego porządku sprzyjającego realizacji prawa do rozwoju” (art. 13 ust. 4), w którym silniejsze państwa będą narzucały słabszym swoją wizję „rozwoju”, a w tym moralności, stosunków społecznych i gospodarczych.

Z drugiej strony, w Pakcie zawarto mniej ogólne, ale za to groźne, postulaty jak nakaz zapewnienia „równego i uczciwego dostępu do praw seksualnych i reprodukcyjnych” czy nakaz „generalnego i całkowitego rozbrojenia” wszystkich państw-stron. W efekcie Pakt narzuciłby wszystkim państwom-stronom obowiązek legalizacji aborcji na życzenie, a także obowiązek systematycznego poszerzania innych aspektów wolności seksualnej takich jak edukacja seksualna w przedszkolach czy dostęp młodzieży licealnej do antykoncepcji. Z kolei zrealizowanie postulatu rozbrojenia pozostawiłoby bezbronnymi państwa-strony wobec tych państw, które nie przystąpiłyby do Paktu. Porozumienie nie ogranicza zakresu rozbrojenia do sił zbrojnych, a zatem prawdopodobnie będzie ono obejmowało także policję i służby porządkowe.

Instytut Ordo Iuris wskazuje także na nadzwyczaj niską jakość legislacyjną projektu, który w większym stopniu przypomina polityczną deklarację programową niż akt prawny: brakuje w nim definicji legalnych, wielokrotnie powtarza te same treści innymi słowami, formułuje większość zobowiązań w niejasnym, nieprecyzyjnym i pustosłownym stylu.

Pakt na rzecz Prawa do Rozwoju jest na etapie prac roboczych. Po przyjęciu projektu przez Radę Praw Człowieka, zostanie on przekazany do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które będzie mogło zwołać konferencję międzyrządową w sprawie przyjęcia ostatecznej wersji Paktu. Co jednak istotne, zagrożenia związane z tym traktatem będą dotyczyć wyłącznie tych państw, które dobrowolnie się nim zwiążą.

Wspieram
Ochrona życia

12.04.2024

Sejm zignorował Konstytucję i przyjął w pierwszym czytaniu 4 projekty aborcyjne do dalszych prac

W dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) miały miejsce głosowania nad czterema proaborcyjnymi poselskimi projektami ustaw. Choć wszystkie bez wyjątku są rażąco niezgodne z Konstytucją, żaden z nich nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przyczynili się do tego nie tylko posłowie koalicji rządzącej, ale niestety również niektórzy politycy opozycji, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu niektórych projektów lub wstrzymywali się od głosu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Pierwsze czytanie proaborcyjnych projektów. Opinie Ordo Iuris

Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji. Instytut Ordo Iuris przygotował opinie na temat projektów.

PROJEKT KOALICJI OBYWATELSKIEJ - LINK

Czytaj Więcej