Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Manifest dla życia - Ordo Iuris w Brukseli na sesji Grupy Roboczej EKR do spraw życia i rodziny

Data publikacji: 08.03.2024

Policy Group Familia y Vida

· W Parlamencie Europejskim miało miejsce spotkanie poświęcone szerokiej tematyce ochrony życia ludzkiego.

· W trakcie wydarzenia podkreślono znaczenie ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci oraz dyskutowano na wiele tematów związanych z tym zagadnieniem.

· Głos zabrali przedstawicieli organizacji pro-life z wielu różnych krajów Europy oraz byli i obecni deputowani do Parlamentu Europejskiego.

· Szczególnym punktem programu spotkania było przedstawienie manifestu dla życia, w którym sygnatariusze wyrazili chęć trwania przy fundamentalnych wartościach chrześcijańskich oraz podkreślili konieczność ochrony życia ludzkiego w jego fazie prenatalnej.

· W sesji udział wziął także reprezentant Instytutu Ordo Iuris.

 

W gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli miało miejsce spotkanie działającej w ramach frakcji parlamentarnej Europejskich Konserwatystów i Reformatów (European Conservatives and Reformists - ECR) - EKR Grupy Roboczej EKR do spraw życia i rodziny (ECR Policy Group on Family and Life), zatytułowane „Ochrona życia nienarodzonych: rola społeczeństwa obywatelskiego, polityków i mediów”. Sama grupa została powołana w 2022 roku, w celu ochrony tradycyjnych wartości i przeciwdziałania negatywnym lewicowym trendom, mającym miejsce w instytucjach unijnych. W sesji brał udział Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. Wydarzenie odbyło się jako część „tygodnia dla życia” (), organizowanego przez stowarzyszenie pro-life One of Us.

W spotkaniu uczestniczyło wielu byłych i aktualnych deputowanych do Parlamentu Europejskiego jak i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji pro-life z całej Europy. Sesję moderowała przewodnicząca Grupy, hiszpańska europoseł Margarita de la Pisa Carrión (Vox - EKR), która rozpoczęła spotkanie od wyraźnego podkreślenia znaczenia ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia oraz decydującą rolę społeczeństwa w tej walce.

W dalszej kolejności reprezentanci kliniki prawa z Uniwersytetu CEU w San Pablo przedstawili mapę prezentującą sytuację kobiet ciężarnych w krajach Unii Europejskiej, uwzględniającą m.in. wsparcie dla takich osób. W ramach trzech kategorii, na które podzielono poszczególne państwa, Polska znalazła się w niewielkiej grupie krajów, obok m.in. Włoch, Portugalii czy Irlandii, gdzie sytuacja kobiet ciężarnych jest określana jako dobra.

Następnie głos zabrali przedstawiciele federacji One of Us, która zrzesza różne organizację pro-life z obszaru Europy. Ana del Pino z Hiszpanii zwróciła uwagę na znaczenie walki z przeszkodami w swobodnym wyrażaniu opinii o obronie życia, a Pablo Siegrist Ridruejo, dyrektor hiszpańskiego oddziału Fundacji Jérôme Lejeune zaznaczył, że tradycja prawna zawsze chroniła istoty ludzkie w najtrudniejszych warunkach, jednak obecnie widzimy zmianę tego paradygmatu.

W kolejnej części sesji głos zabrali byli i obecni deputowany do Parlamentu Europejskiego. Ladislav Ilčić (Hrast - EKR) wyraził przekonanie, iż nadchodzące wybory do PE mogą być okazją dla zwiększenia poparcia dla idei ochrony życia ludzkiego. „Jeśli chcemy zmienić sytuację polityczną, musimy zmienić nie tylko polityków, ale także mentalność” - podkreślił chorwacki europoseł. Natomiast Miriam Lexmann (KDH - Europejska Partia Ludowa) zaznaczyła potrzebę aktywniejszej ochrony najbardziej bezbronnych. „Kiedy większość jest milcząca, mniejszość może manipulować i narzucać prawa” - zauważyła przedstawicielka słowackich chadeków, jednocześnie zwracając uwagę na coraz większą aktywność młodych ludzi w ruchu na rzecz ochrony najbardziej bezbronnych. „Ufam młodym ludziom. Widzimy, że w Stanach Zjednoczonych to młodzi ludzie przewodzą ideom pro-life” - powiedziała Lexmann. Miroslav Mikolášik, doktor nauk medycznych, były ambasador Słowacji w Kanadzie oraz trzykrotny deputowany do PE z ramienia tego kraju, zaznaczył, że „powinniśmy zachęcać wszystkich do głosowania na kandydatów pro-life w wyborach europejskich”.

Na zakończenie konferencji odczytano specjalnie przygotowany na tę okazję „manifest dla życia”, w którym sygnatariusze odwołali się do chrześcijańskich korzeni i dziedzictwa Ojców Założycieli Unii Europejskiej. Podkreślono tam także, iż prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci jest podstawowym filarem, na którym opiera się ludzka wolność, pewność prawna i równość w naszym demokratycznym państwie prawa.

- Konferencja w Brukseli jest ważnym wydarzeniem dla europejskiego ruchu pro-life, dlatego że pokazuje, iż kwestia ochrony życia ludzkiego w jego najbardziej bezbronnej formie nie jest tematem zamkniętym czy przegranym. Świadczy o tym obecność wielu deputowanych do Parlamentu Europejskiego oraz licznych przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy walczą o sprawę nienarodzonych, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Sama konferencja zbiegła się w czasie z decyzją francuskich parlamentarzystów o wpisaniu tzw. prawa do aborcji do francuskiej Konstytucji. Co istotne, ten radykalny proaborcyjny krok został poparty przez większość posłów Zjednoczenia Narodowego (Rassemblement National), które powszechnie uznawane jest za partię skrajnie prawicową. Dlatego też konferencję w Brukseli, w tym zwłaszcza manifest dla życia, należy uznać za wydarzenie pozytywne, wyrażające przywiązanie do i wolę trwania przy wartościach, które stanowią fundament cywilizacji europejskiej. Ważny jest zwłaszcza punkt 4 manifestu, zgodnie z którym prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka, niezbywalnym, nienaruszalnym i niepodzielnym, a obowiązkiem państw jest jego ochrona - mówi Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

12.07.2024

Oświadczenie w sprawie odrzucenia przez sejm projektu ustawy depenalizującej aborcję

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.07.2024

Porażka radykalnego projektu aborcyjnego Lewicy w Sejmie

· Sejmowa większość sprzeciwiła się przyjęciu

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.07.2024

Aborcja wraca do Sejmu! Ponawiamy akcję „Zadzwoń do posła”

· Rząd przyspiesza prace nad projektami ustaw proaborcyjnych, ograniczających prawo do życia dzieci nienarodzonych w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.07.2024

Trybunał w Strasburgu: zakaz aborcji eugenicznej nie narusza praw człowieka

· Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił dwie kolejne skargi na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej