Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Parlament Europejski będzie głosował w sprawie „gendercide” – ludobójstwa ze względu na płeć

Data publikacji: 04.10.2013

Jak już informowaliśmy, Parlament Europejski debatuje nad zjawiskiem postępującej eksterminacji kobiet. 8 października zostanie poddany pod głosowanie raport „ludobójstwo ze względu na płeć: brakujące kobiety”.

 

W raporcie zostały przedstawione możliwości przeciwdziałania praktykom prenatalnej selekcji płci, takim jak dzieciobójstwo i dokonywanie selektywnej aborcji. Przyrodzona godność każdej osoby ludzkiej, zarówno już tej urodzonej, jak i mającej się narodzić, jest zagrożona z uwagi na upowszechnianie się praktyk eksterminowania dziewczynek „gendercide”. Zjawisko to pozostaje w sprzeczności z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Brüstle v. Greenpeace (C-34/10). W ocenie Trybunału Sprawiedliwości UE, zapłodnienie jest początkiem życia ludzkiego, a człowiek w fazie prenatalnej powinien podlegać ochronie, szczególnie w aspekcie jego godności oraz integralności. Odwołując się do tego wyroku Wielkiej Izby TSUE, Europejska Inicjatywa Obywatelska Jeden z Nas zebrała już podpisy ponad miliona Europejczyków.

 

Na całym świecie systematycznie dokonuje się aborcji z uwagi na płeć dziecka, przy czym ofiarami tego procederu padają głównie dziewczynki, co zaburza naturalną strukturę demograficzną populacji ludzkiej. Wskazuje na to m.in. badanie przedstawione przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Zewnętrznej Parlamentu Europejskiego w 2012 r. W kontekście problematyki Chin i Indii, gdzie wypaczone proporcje płci zostały zauważone przez społeczność międzynarodową i uznane przez oba rządy, w badaniu przedstawiono kluczową literaturę wskazującą przyczyny, aktualne trendy i konsekwencje praktyk selekcji płci, od dzieciobójstwa i zaniedbania do stosowania bardziej wyszukanych metod kojarzących testy ultrasonograficzne z selektywną aborcją. Pomimo istnienia prawnych regulacji w tym względzie, zarówno w Chinach jak i Indiach trudno jest monitorować te praktyki bowiem są one źródłem zysków personelu medycznego i producentów sprzętu w nich wykorzystywanego. Zachwiane proporcje zaobserwowano także w innych krajach, takich jak Wietnam, Albania, Azerbejdżan i Gruzja.

 

Projekt sprawozdania przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu potępia aborcję 7 razy, zarówno dobrowolną jak wymuszoną, gdy jest oparta na prenatalnej selekcji płci. Deklaracja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych stanowi, że „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed jak i po urodzeniu”. Miejmy nadzieję, że zasada ta będzie przestrzegana przez członków Parlamentu Europejskiego, gdy raport zostanie poddany pod głosowanie. Parlament Europejski potępił niedawno przymusowe aborcje, które są konsekwencją polityki kontroli populacji, w rezolucji przyjętej w lipcu 2012 r. dotyczącej skandalu związanego z przymusową aborcją w Chinach.

 

Do raportu zgłoszono również szereg poprawek. Na uwagę zasługują poprawki przygotowane przez słowacką europoseł Annę Záborską, które poparło 12 eurodepudowanych z Polski. Przypominają one m.in., że w prawie międzynarodowym nie istnieje „prawo człowieka do aborcji” ani w ramach zobowiązania traktatowego ani w międzynarodowym prawie zwyczajowym, oraz przypomina, że nie można powoływać się na żaden międzynarodowy prawnie wiążący traktat ONZ jako ustanawiający bądź uznający prawo do aborcji. Potwierdza się również prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem a szczególnie, że żadna osoba, żaden szpital ani żadna instytucja nie powinni być zmuszani, pociągani do odpowiedzialności ani dyskryminowani w jakikolwiek sposób z powodu odmowy wykonania aborcji.

Wspieram
Ochrona życia

29.05.2020

Ordo Iuris walczy z nienawiścią w Internecie. Prawnicy w obronie działaczki pro-life

Zwolennicy aborcji przeprowadzili w Internecie zmasowany atak na Zuzannę Wiewiórkę - działaczkę Fundacji Pro-prawo do życia. Wolontariuszce udało się wcześniej przekonać kobietę chcącą dokonać aborcji, do odstąpienia od tego zamiaru. Po fali nienawistnych komentarzy i gróźb wobec działaczki, Instytut Ordo Iuris złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez administratorów profilu „Mordo Iuris” na Facebooku oraz innych użytkowników tego portalu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.05.2020

Filip Furman - Od poczęcia do naturalnej śmierci - co to oznacza w świetle aktualnych badań naukowych? [WIDEO]

Nagranie z wykładu w ramach cyklu szkoleń Akademii Ordo Iuris pt. "Od poczęcia do naturalnej śmierci - co to oznacza w świetle aktualnych badań naukowych?" wygłoszonego przez Filipa Furmana, Dyrektora Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.05.2020

"Aborcja w Polsce - obowiązujące prawo i perspektywy jego zmian" - Konrad Dyda [WIDEO]

Za nami kolejne, po długiej przerwie, szkolenie z cyklu Akademii Ordo Iuris. Tym razem odbyło się ono online. Jednym z prelegentów był Konrad Dyda z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris. Prezentujemy jego wykład pt. "Aborcja w Polsce - obowiązujące prawo i perspektywy jego zmian.

STRONA AKADEMII ORDO IURIS

Czytaj Więcej
Ochrona życia

13.05.2020

Rada Europy żąda od Polski poszerzenia dostępu do aborcji i karania szpitali, które jej nie wykonują

Komitet Ministrów Rady Europy wezwał polskie władze do stworzenia procedur ułatwiających aborcyjne zabijanie dzieci. Instytucja domaga się także zbierania informacji na temat szpitali, w których lekarze powołują się na klauzulę sumienia. Komitet żąda ułatwienia możliwości wniesienia sprzeciwu wobec decyzji lekarza, który odmówił wykonania aborcji.

Czytaj Więcej