Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stanowisko Ekspertów ds. Bioetycznych KEP odzwierciedla postulaty Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”

Data publikacji: 12.05.2016

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski stwierdził, że aborcja jest bezprawiem, a kwestia karalności matki wymaga delikatności i nie powinna podlegać działaniom automatycznym. Wyrażona w stanowisku Zespołu opinia jest analogiczna z założeniami projektu ustawy „Stop Aborcji”, która daje sądom możliwość odstępowania od sankcji, bądź nadzwyczajnego złagodzenia wymiaru kary. Jest to konfrontowane z postulatem „automatycznej bezkarności”, który stanowi furtkę dla upowszechnienia farmakologicznej aborcji na żądanie.

 

Podczas spotkania ekspertów ds. bioetycznych KEP, któremu przewodniczył abp Henryk Hoser, omawiano projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, a w szczególności zagadnienia związane z ewentualną karalnością matek, które dopuszczą się zabójstwa swego nienarodzonego dziecka. Zdaniem ekspertów pojęcia typu „Kto?” i „W jaki sposób powinien być karany?” są zagadnieniami ściśle polityczno-prawnymi i wykraczają poza problematykę nauczania moralnego Kościoła katolickiego. Jednocześnie eksperci przypomnieli, że aborcja jest czynem bezprawnym i niegodziwym.

 

Kwestia karalności matki, która bierze udział w takim zabiegu, jest sprawą, która wymaga szczególnej delikatności i namysłu. Nie powinna zatem podlegać rozwiązaniom automatycznym– powiedział prof. Michał Królikowski, referując stanowisko Zespołu. - Są argumenty, które wskazują na to, że wraz z rozwojem dziecka lub też wraz ze zwiększeniem okrucieństwa zabiegu przerywania ciąży, rośnie odpowiedzialność moralna i wzrasta odpowiedzialność karna. Jednak od tego stwierdzenia do poglądu, że kobieta ma być karana za udział w dokonaniu aborcji, jest bardzo daleka droga – podkreślił prof. Michał Królikowski.

 

Stanowisko zaprezentowane przez Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP jest spójne z przepisami Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”.  Autorzy projektu zwracają uwagę, że należy ze szczególną delikatnością wobec matki zbadać wszelkie okoliczności zawinionej śmierci dziecka i w sytuacji, gdy doświadczyła ona presji, odstąpić od wymierzenia kary, bądź nadzwyczajnie ją złagodzić. Gdyby zaś śmierć dziecka nastąpiła wskutek nieumyślnego działania matki, projekt „Stop Aborcji” jednoznacznie zwalnia ją od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 

Warto jednocześnie przypominać, że zasada „automatycznej bezkarności” kobiet za dokonanie aborcji jest wytworem sowieckiej doktryny prawa, której celem była całkowita dehumanizacja dziecka poczętego. Żądanie takiej bezkarności jest też hasłem światowych ruchów aborcyjnych, pragnących szerokiej i nieograniczonej prawnie dystrybucji środków służących do farmakologicznej aborcji.

Wspieram
Ochrona życia

14.12.2021

Wyrok skazujący Macieja Maleńczuka prawomocny

· Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Macieja Maleńczuka za naruszenie nietykalności cielesnej działacza pro-life.

· Muzyk został wcześniej skazany przez Sąd Rejonowy na zapłatę grzywny, zadośćuczynienia i pokrycie kosztów postępowania.

· Pokrzywdzonego reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris.
 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

07.12.2021

Katarzyna Gęsiak: Badania naukowe dowodzą - aborcja niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiet

· W 1987 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów dokonało rozróżnienia dwóch zespołów zaburzeń, jakie mogą wystąpić po aborcji – Post Abortion Distress (rozpacz) - PAD i Post Abortion Syndrom (syndrom postaborcyjny) – PAS, które należą do tzw. zaburzeń post-traumatycznych. Zaburzenia te wiążą się z licznymi dolegliwościami natury psychicznej[1].

Czytaj Więcej
Ochrona życia

07.12.2021

Genderowe postulaty na konferencji w Nowym Jorku

· W Nowym Jorku miało miejsce wydarzenie z okazji drugiej rocznicy konferencji w Nairobi, poświęconej propagowaniu radykalnych postulatów zwolenników koncepcji tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych (SRHR), obejmującej m.in.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

03.12.2021

Dziecko uratowane dzięki wyrokowi TK. Szpital w Białymstoku powołał się na opinię Ordo Iuris

· Szpital w Białymstoku odmówił aborcji, której przeprowadzenie miał uzasadniać zły stan psychiczny matki. W swoim stanowisku szpital powołał się na opinię Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej