Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Urodziła dziecko, które miało być martwe. Prokuratura w Lublinie przejmuje sprawę

Data publikacji: 26.02.2024

Adobe Stock

· Do wydziału do spraw błędów medycznych Prokuratury Regionalnej w Lublinie trafiła sprawa kobiety z Lubartowa, u której błędnie stwierdzono martwą ciążę.

· Lekarze namawiali matkę do przyjęcia tabletki poronnej w celu usunięcia rzekomo nieżyjącego dziecka.

· Kobieta nie zgodziła się jednak na zażycie środka, po czym urodziła zdrową córkę.

· Matka złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa narażenia jej poczętego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

· Początkowo Prokuratura Rejonowa w Lubartowie odmówiła wszczęcia postępowania. To postanowienie uchylił jednak sąd.

· Sprawę ponownie rozpatrzyła lubartowska prokuratura. Obecnie postępowanie trafiło do Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

· Niezależnie od tego toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w związku z brakiem należytej staranności w procesie diagnostycznym.

· Pomocy prawnej matce udziela Instytut Ordo Iuris.

 

Pani Paulina zgłosiła się do lekarza w październiku 2022 r. Tam zdiagnozowano, że dziecko, z którym była w ciąży, jest martwe. Kobieta otrzymała skierowanie do szpitala w celu usunięcia nieżywego – jak się wydawało – dziecka. W szpitalu troje lekarzy potwierdziło diagnozę o śmierci dziecka, mimo że inny lekarz stwierdził, że jest to wczesna i dobrze rozwijająca się ciąża. Lekarze namawiali panią Paulinę do zażycia tabletki poronnej. Kobieta odmówiła jej przyjęcia, po czym urodziła zdrową córkę.

Matka twierdzi, że nie była informowana o możliwych skutkach przyjęcia tabletki poronnej. Ponadto z jej relacji jedna z lekarzy optujących za przyjęciem przez pacjentkę pigułki, miała oznajmić, że badanie, na podstawie którego inny lekarz podważał diagnozę jakoby dziecko było martwe, nic nie wnosi. Sprawą zainteresowały się lokalne i ogólnopolskie media.

Kobieta złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa narażenia jej nienarodzonego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W lutym 2022 r. Prokuratura Rejonowa w Lubartowie przesłuchała panią Paulinę, po czym następnego dnia odmówiła wszczęcia postępowania.

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris złożyli w imieniu pacjentki zażalenie na postanowienie prokuratury. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris przekonywali, że postępowania lekarzy, polegającego na podaniu pacjentce tabletki poronnej, nie można uznać za „działanie rutynowe”, a postanowienie prokuratury było przedwczesne. Sąd Rejonowy w Lubartowie przychylił się do złożonego środka odwoławczego i wydał postanowienie o uchyleniu zaskarżonego postanowienia oraz przekazał sprawę Prokuratorowi Rejonowemu w Lubartowie w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego.

Zdaniem sądu, zebrana dokumentacja w ogóle nie pozwalała na stwierdzenie, na jakiej podstawie lekarze uznali dziecko za martwe i dlaczego zalecali przyjęcie substancji mającej powodować jego wydalenie z organizmu matki. Sąd zgodził się także z argumentacją prawników Ordo Iuris, że postępowanie powinno być prowadzone nie tylko w kierunku wyjaśnienia, czy doszło do popełnienia przestępstwa z art. 160 § 2 k.k. (narażenie poczętego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osoby, na których ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo), ale również art. 157a § 1 k.k. w związku z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 9 § 1 k.k. (usiłowanie uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu w zamiarze ewentualnym).

Z tego powodu, sąd zobowiązał prokuraturę do przeprowadzenia szeregu czynności, w tym m. in. przesłuchania lekarzy i powołania biegłego z zakresu ginekologii i położnictwa. W lutym 2024 r. sprawa trafiła do wydziału do spraw błędów medycznych Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Równolegle trwa postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Na początku tego roku Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej postawił trzem lekarzom zarzuty braku należytej staranności w procesie diagnostycznym przy wykonywaniu badania USG ciąży i skierował do sądu lekarskiego wnioski o ich ukaranie.

Wspieram
Ochrona życia

12.07.2024

Oświadczenie w sprawie odrzucenia przez sejm projektu ustawy depenalizującej aborcję

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.07.2024

Porażka radykalnego projektu aborcyjnego Lewicy w Sejmie

· Sejmowa większość sprzeciwiła się przyjęciu

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.07.2024

Aborcja wraca do Sejmu! Ponawiamy akcję „Zadzwoń do posła”

· Rząd przyspiesza prace nad projektami ustaw proaborcyjnych, ograniczających prawo do życia dzieci nienarodzonych w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.07.2024

Trybunał w Strasburgu: zakaz aborcji eugenicznej nie narusza praw człowieka

· Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił dwie kolejne skargi na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej