Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
ograniczenie władzy rodzicielskiej

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jako Instytut Ordo Iuris interweniujemy m.in. tam, gdzie nastąpiło lub może nastąpić bezpodstawne ograniczenie władzy rodzicielskiej. Bronimy autonomii rodziny i udzielamy kompleksowej pomocy prawnej wszystkim rodzicom, którzy doświadczyli problemów w tym zakresie - od darmowych konsultacji, po wszczęcie procesu sądowego i reprezentację klientów w trakcie jego trwania. Poniżej znajdą Państwo artykuły opisujące nasze działania związane z walką o niezależność rodzin. 

Ograniczenie praw rodzicielskich matce lub ojcu

Przyczynami utraty władzy rodzicielskiej mogą być m.in. złośliwe zawiadomienia sąsiadów, niższy status materialny lub zaburzenia rozwojowe dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej z tych powodów to działania zaprzeczające porządkowi zapisanemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest miejscem, w którym podkreślamy dobro dziecka - aby było ono rzeczywiście zachowane, wszelka ingerencja państwa w struktury rodziny powinna być podejmowana w sposób rozważny. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy podstawą rozstrzygnięć w Polsce

Sprawy związane z ograniczeniem władzy rodzicielskiej reguluje w Polsce Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Rozstrzygnięcia sądu bazują m.in. na podstawach prawnych:

  • Art. 109 opisującego Zarządzenia sądu opiekuńczego w sytuacji zagrożenia dobra dziecka,
  • Art. 107 opisującego Wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców żyjących w rozłączeniu.

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z historiami rodzin, naszymi interwencjami i opiniami dotyczącymi zachowaniu lub przywróceniu władzy rodzicielskiej, zachęcamy do przeczytania poniższych artykułów. 

 

AKTUALNOŚCI

 

Ignorowano prośby rodziców o interwencję 

Instytut Ordo Iuris reprezentuje rodziców, którym grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dziesięcioletnim synem. Do wszczęcia postępowania doszło na skutek zawiadomienia Sądu Rejonowego w Toruniu przez szkołę, do której uczęszcza dziecko. Narastający od dawna konflikt pomiędzy uczniami zaczął się, gdy zgodnie z relacją rodziców Maciek zwrócił uwagę ukraińskiemu koledze wykrzykującemu, że Stefan Bandera to bohater. Po miesiącach ignorowania próśb rodziców o interwencję, szkoła bez ich wysłuchania zawiadomiła sąd o rzekomym propagowaniu przez Maćka nacjonalistycznych haseł oraz jego agresji wobec ucznia z Ukrainy.
Czytaj Więcej

Mały Hubert ma rodzinę zastępczą

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ustanowił rodzinę zastępczą dla 3-letniego Huberta, porzuconego ponad dwa lata temu przez rodziców w Centrum Zdrowia Dziecka. Do momentu znalezienia rodziny adopcyjnej, niezawodową rodziną zastępczą dla chłopca będzie jego dotychczasowa opiekunka p. Urszula Chrapeć, pielęgniarka pracująca w szpitalu, w którym dziecko się znajdowało.
Czytaj Więcej

Prawnicy Ordo Iuris udowodnili brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej matce chorego na autyzm 12-latka

Na skutek interwencji prawników z Instytutu Ordo Iuris Sąd Rejonowy w Szczytnie stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej matce, której zarzucono przemoc wobec dziecka.
Czytaj Więcej

Interwencja Ordo Iuris: dzieci pozostają z rodzicami

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w dniu 10 listopada 2014 r. zakończył dziewięciomiesięczne postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej małżeństwa
Czytaj Więcej
Subskrybuj ograniczenie władzy rodzicielskiej