Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Prawnicy Ordo Iuris udowodnili brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej matce chorego na autyzm 12-latka

Data publikacji: 13.12.2017

Fotolia

Na skutek interwencji prawników z Instytutu Ordo Iuris Sąd Rejonowy w Szczytnie stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej matce, której zarzucono przemoc wobec dziecka.
Podstawą do wszczęcia postępowania było pismo ze szkoły, z którego wynikało, że kobieta stosuje przemoc wobec swojego 12-letniego syna, polegającą na biciu i zamykaniu na strychu. W konsekwencji postępowanie rodzinne spowodowało wszczęcie wobec matki także postępowania karnego o znęcanie się.

Informację o stosowaniu przemocy podał syn beneficjentki. W toku postępowania prawnicy Ordo Iuris ustalili jednak, że małoletni choruje na autyzm, a choroba ta przejawia się w konfabulowaniu. W toku postepowania udowodniono więc, że małoletni nigdy nie był ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej ze strony matki. Zostało to potwierdzone zarówno zeznaniami świadków, jak i obszerną dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia dziecka.

Kobieta w sposób wzorowy wykonuje władzę rodzicielską nad swoimi dwoma synami. Mimo iż została porzucona przez męża, samodzielnie zapewnia wszelkie warunki materialne dzieciom, otacza je troską i miłością gwarantującą ich poprawny rozwój. Podjęła również wszelkie możliwe działania mające na celu poprawną socjalizację dziecka, które sprawia problemy wychowawcze z uwagi na swoją chorobę, a nie ze względu na jej błędy wychowawcze.

Sąd Rejonowy w Szczytnie uwzględnił wniosek prawników Ordo Iuris i stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Prokurator do tej pory nie przedstawił matce zarzutów o znęcanie.

- To kolejna sprawa, która pokazuje, że rzetelne sprawdzenie sytuacji wychowawczej dziecka przed skierowaniem pisma do sądu mogłyby uchronić rodzinę przed negatywnymi skutkami jakie niesie za sobą wszczęcie postępowania cywilnego i karnego. Czekamy na pisemne uzasadnienie z Sądu i rozważymy wniesienie pisemnej skargi na osobę, która pochopnie skierowała pismo o wgląd w sytuację rodzinną - komentuje sprawę reprezentujący rodzinę mec. Maciej Kryczka.

Beneficjentkę reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka.

Kolejna wygrana Ordo Iuris - Rodzice zachowali pełną opiekę wobec czwórki swoich dzieci

Pozytywna decyzja Sądu Rejonowego w Siedlcach i kolejna rodzina, która może spać spokojnie. Rodzice zachowali władzę rodzicielską wobec swoich dzieci. Rodziny bronili prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Jak wyglądała sprawa? Postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej zostało zainicjowane przez szkołę, do której uczęszczało jedno z małoletnich dzieci.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

07.06.2018

Sąd Najwyższy rozpatrzył kasację w sprawie drukarza z Łodzi, odraczając ogłoszenie wyroku

Sąd Najwyższy rozpatrzył kasację Prokuratora Generalnego dotyczącą wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie Adama J. – drukarza, który odmówił wydruku materiałów promocyjnych organizacji promującej homoseksualizm, bronionego przez prawników Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Po wniosku Ordo Iuris, KRRiT przypomina, że rodzina podlega ochronie prawnej, nawet w filmach animowanych dla dzieci

Na wniosek Instytutu Ordo Iuris Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przeprowadziła postępowanie wyjaśniające dotyczące promowania w filmach animowanych dla najmłodszych związków osób tej samej płci i wychowywania przez nich dzieci, co miało miejsce w serialu pt. „Harmidom” (emitowanym przez Nickelodeon Polska).

Czytaj Więcej

Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uderzy w konstytucyjną ochronę małżeństwa?

Już jutro (5 czerwca) może zapaść wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który będzie miał precedensowe znaczenie dla całego unijnego prawa. Państwa członkowskie zostaną zmuszone do zrównania pozycji prawnej małżeństw i związków osób tej samej płci, zawartych w innym kraju. Jak podkreśla Ordo Iuris uznanie związków jednopłciowych za „małżeństwo” nie znajduje umocowania w prawie Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej