Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
przemoc seksualna

przemoc seksualna

Przemoc seksualna w związku, w rodzinie i w każdej innej społeczności ludzkiej jest zabroniona i karalna. Mimo to, w sądach polskich toczą się sprawy przeciwko przemocy seksualnej doświadczonej przez dzieci, kobiety i mężczyzn. Ofiary przemocy seksualnej w Polsce to zarówno najmłodsi, jak i osoby starsze. Doświadczenie przemocy może odbywać się w wielu miejscach  - w szkole, na półkoloniach i koloniach, w ośrodkach pomocy społecznej i w domu. Jako Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris przeciwdziałamy takim zachowaniom, w oparciu zarówno o kodeks karny, jak i poszanowanie godności człowieka oraz prawa zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przemoc seksualna - co to jest i jakie przybiera formy?

Chociaż nie istnieje definicja prawna, trzeba uznać, że przemoc seksualna jest zachowaniem, które skutkuje czynnością seksualną wykonywaną przez drugą osobę, pomimo niezgody ofiary. Przemoc występuje również wtedy, gdy ofiara jest niepełnoletnia lub niepełnosprawna. Formami wykorzystania i przemocy seksualnej są między innymi:

  • gwałt lub zmuszenie do przyglądania się sytuacjom seksualnym, 
  • molestowanie seksualne poprzez dotyk (naruszenie nietykalności cielesnej) lub słowo, 
  • zmuszanie do kontaktu z treściami pornograficznymi,
  • szantażowanie w sferze seksualnej, 
  • opublikowanie zdjęć lub nagrań o treści seksualnej. 

Ordo Iuris przeciwdziała przemocy seksualnej

Darmowa pomoc prawna Ordo Iuris to jedna z usług, z której mogą skorzystać ofiary przemocy seksualnej. Jako Instytut, dla którego ochrona praw człowieka jest priorytetem, podejmujemy również interwencje w sprawach dotyczących dzieci i dorosłych. Interwencja polega m.in. na zgłoszeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury i reprezentacji ofiar podczas procesów sądowych.

Interwencja Ordo Iuris – zawiadomienie do prokuratury w sprawie Euroweek

Prawnicy Ordo Iuris skierowali do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dorosłych wolontariuszy biorących udział w spotkaniach i obozach Euroweek.

Czytaj Więcej
Subskrybuj przemoc seksualna