Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

6-latka zostanie z rodzicami. Norwegia mogła naruszyć Konwencję Praw Człowieka

Data publikacji: 06.10.2023

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Okręgowej oraz obrońcy i odmówił wydania do Norwegii rodziców 6-latki.

· Matka wyjechała wraz z córką do Polski w 2022 r. w obawie przed interwencją ze strony norweskiego urzędu ds. dzieci – Barnevernet, spowodowaną rzekomym zażywaniem narkotyków przez kobietę.

· Polskie służby nie potwierdziły tych informacji, jednak Norwegia wystawiła za rodzicami Europejski Nakaz Aresztowania.

· W sierpniu rodzice zostali aresztowani przez policję w Warszawie, a córka trafiła do domu dziecka. Zwolniono ich następnego dnia, a dziewczynka wróciła do rodziców.

· Sąd wskazał, że rodzice nie popełnili przestępstwa przylatując z dzieckiem do Polski oraz że wystąpiło ryzyko naruszenia przez Norwegię art. 8 Konwencji Praw Człowieka.

· Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

 

 

Matka wyjechała z córką do Polski na przełomie września i października 2022 r. Ojciec wielokrotnie odwiedzał je w Warszawie. Przeprowadzka do Polski doprowadziła do zainicjowania przez Barnevernet postępowania o przejęcie opieki nad dziewczynką, kiedy ta była już w Polsce. Służby norweskie zaalarmowały polską policję, jakoby małoletnia była pod opieką osoby, która jest uzależniona od narkotyków i zagraża dziecku. Ta informacja doprowadziła do interwencji funkcjonariuszy w miejscu zamieszkania matki z dzieckiem w październiku 2022 r. Jak wynika z notatek policji, informację na temat matki przekazane przez norweskie służby nie zostały potwierdzone.

 

Matka przedstawiła dokumenty, z których wynikało, że nie używa narkotyków, a także szereg zaświadczeń potwierdzających, że dziecko ma stabilną sytuację w Polsce. Dziewczynka jest pod opieką matki, ma zapewnioną opiekę medyczną, przedszkole oraz zajęcia dodatkowe. Na podstawie wywiadów kuratora oraz dowodów załączonych przez matkę dziecka, warszawski Sąd Rejonowy odstąpił od wszczynania postępowania o wgląd w sytuację rodzinną matki nad córką. Mimo to, w lipcu 2023 r. organy ścigania Królestwa Norwegii wydały za matką Europejski Nakaz Aresztowania z powodu rzekomego porwania córki przez matkę. To spowodowało, że polska policja zatrzymała matkę oraz ojca odwiedzjącego córkę 9 sierpnia 2023 r. w Warszawie.  Dziewczynka została umieszczona w domu dziecka co było dla niej traumatycznym przeżyciem, gdyż podczas rozłąki z rodzicami bardzo tęskniła zwłaszcza za matką i nie chciała jeść, płakała i domagała się kontaktu z matką.

 

Norwegia od lat zmaga się z problemem nadużyć Barnevernet, które w trybie natychmiastowym odbiera rodzicom dzieci z powodu podejrzenia ich zaniedbywania lub niewłaściwego traktowania. Następnie urząd przekazuje dzieci do rodziny zastępczej i uruchamia procedurę adopcyjną. Rodzice dzieci zazwyczaj zachowują prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, ale w niezwykle ograniczonym zakresie – pod nadzorem pracownika socjalnego, rzadko i krótko np. jedno godzinne spotkanie w roku, dwa 3-godzinne spotkania w roku, dwa 2-godzinne spotkania w roku. Zdaniem ETPC, taka praktyka jest niezgodna z art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Państwo powinno stworzyć warunki dla ponownego zjednoczenia dziecka z jego biologicznymi rodzicami, a jedynie w ostateczności przekazywać je na stałe do rodziny zastępczej (adopcyjnej). Tymczasem norweski system opieki społecznej opiera się na zasadzie „jednej szansy”, zgodnie z którą dziecko raz odebrane rodzicom już do niego nie wraca.  W połowie września Europejski Trybunał Praw Człowiek przyznał 150 tys. euro zadośćuczynienia rodzicom poszkodowanym przez norweski Barnevernet, który odebrał im dzieci.

 

Wspieram

NSA przeciwko aktywistom LGBT: w dowodzie osobistym dziecka nie wolno wpisywać „dwóch matek”

· Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok, w którym utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji z 2020 r., odmawiając umieszczenia w dowodzie osobistym dziecka „dwóch matek”, zamiast prawdziwych, biologicznych rodziców.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.02.2024

Skąd sprzeciw społeczny wobec Stref Czystego Transportu? Debata ekspertów wokół raportu Ordo Iuris

· Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się ustanawianie w Polsce Stref Czystego Transportu, wbrew protestom lokalnej społeczności.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.02.2024

Strefa Czystego Transportu w Warszawie wejdzie w życie. Ordo Iuris nie składa broni

· Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski odmówił stwierdzenia nieważności uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Transportu w Warszawie.

Czytaj Więcej

„Babciowe” tylko dla pracujących zarobkowo to szantaż wobec matek preferujących osobistą opiekę nad dzieckiem

Rząd Donalda Tuska podtrzymuje zamiar wprowadzenia „babciowego”, czyli świadczenia dla wybranych – tylko dla tych spośród młodych matek, które zrezygnują z osobistej opieki nad dzieckiem w wieku poniżej 3. roku życia i spełniają warunek zatrudnienia na etacie lub zleceniu.

Czytaj Więcej