fbpx Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

Data publikacji: 05.07.2022

Ordo Iuris

· W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.

· W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ok. 40 organizacji z całej Polski, a także eksperci w obszarach polityki rodzinnej i demograficznej oraz edukacji i wychowania oraz dziennikarze, m.in. Jan Pospieszalski.

· Zgromadzeni ocenili działania państwa dotyczące wsparcia rodziny i demografii.

· Uczestnicy Forum zadeklarowali wypracowanie programu przeciwdziałania zjawiskom takim jak niski wskaźnik zawieranych małżeństw i urodzeń czy problemy psychiczne wśród młodzieży.

· Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Ordo Iuris, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk i Instytut Ona i On.

Forum miało na celu podzielenie się osiągnięciami i doświadczeniami z ostatnich dwóch lat oraz wstępne, warsztatowe zaplanowanie działań i projektów na najbliższy rok. W ocenie zebranych, polityka rodzinna i demograficzna wymaga głębokiej aktywizacji, podniesienia jej rangi i jasnego przeciwstawienia się antyrodzinnym nurtom i modom. Formułowane przez lata oczekiwania organizacji prorodzinnych w tym zakresie dotychczas nie spotkały się z realizacją Kolejne komitety, rady i gremia rządowe nie zakończyły swoich prac konstruktywnym programem wdrażanym przez rząd. Jednocześnie, przyjęcie 24 maja przez Radę Ministrów kontrowersyjnej uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030, może mieć negatywny wpływ na rodzinę i środowisko szkolne. Szkodliwe skutki wywołać może również uwzględnienie postulatów „gender mainstreaming” w obszarach kultury w Krajowym Planie Odbudowy.

Pomimo kolejnych programów socjalnych, w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Chociaż władze zapewniają ekonomiczne wsparcie dla młodych, zawieranych jest mniej małżeństw i rośnie liczba rozwodów. Również mimo deklarowanej troski rządu o zdrowie obywateli, dochodzi do coraz liczniejszych tragedii wśród dzieci i młodzieży (z samobójstwami włącznie), spotęgowanych przez zdalne nauczanie. Zadaniem Forum Organizacji Samorządowych w najbliższym roku będzie wypracowanie programu przeciwdziałania tym tendencjom, opartego na przeprowadzonych badaniach, doświadczeniach krajowych i zagranicznych.

Zebrani wyrazili jednoznaczne oczekiwanie, by instytucje publiczne realizowały jako swoje priorytetowe zadanie upowszechnienie kultury rodzinnej w Polsce, opartej zgodnie z konstytucyjną tożsamością Rzeczypospolitej na wdzięczności za chrześcijańskie dziedzictwo narodowe, na ochronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, na ochronie rodzicielstwa, macierzyństwa i ojcostwa oraz na pierwszeństwie wychowawczym rodziców w procesie edukacji.

Kolejne Forum Organizacji Prorodzinnych zapowiedziane zostało na wrzesień.

 

Wspieram

Finansowanie programu „Rodzina 500+”. Dokąd zmierzamy?

Dynamiczny wzrost inflacji sprawia, że w dyskursie publicznym coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności zwiększenia świadczenia wychowawczego. Podjęcie rozważań nad taką zmianą powinna jednak poprzedzić analiza kosztów funkcjonowania programu „Rodzina 500+” oraz realizacji postawionych przed nim celów. Obecnie brakuje bowiem ich jednoznacznego określenia oraz spięcia programu jako fundamentu spójnej polityki prorodzinnej.

Czytaj Więcej

Niż demograficzny a rozwiązania w systemie emerytalnym

Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim zmagają się współczesne państwa europejskie, w tym również Polska, jest problem niskiej dzietności.

Czytaj Więcej

Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski

· Instytut Ordo Iuris opublikował odpowiedź na zarzuty skierowane przez maltańskiego europosła Cyrusa Engerera, dotyczące m.in. rzekomej dyskryminacji kobiet i osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce.

Czytaj Więcej

Francja ustawowo ograniczyła dostęp do pornografii w Internecie. Czas na Polskę

Coraz więcej państw wskazuje na internetową pornografię jako zagrożenie dla zdrowia publicznego, szczególnie po wprowadzeniu epidemicznych lockdownów w 2020 r. Ochrona wolności słowa w Internecie nie może oznaczać przyzwolenia dla naruszania podstawowej zasady konstytucyjnej, jaką jest ochrona dziecka przed demoralizacją. Najwyższy czas, by Polska poszła w ślady Francji, gdzie uchwalono ustawę nakazującą zamykanie stron internetowych udostępniających pornografię bez filtrów weryfikujących wiek użytkownika.

Czytaj Więcej