Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Meksyk odrzucił instytucjonalizację związków jednopłciowych

Data publikacji: 08.12.2016

fotolia.com

Komisja do Spraw Konstytucyjnych Parlamentu w Meksyku odrzuciła projekt ustawodawczy kwestionujący tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. 19 posłów głosowało za odrzuceniem projektu, 8 przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Zdaniem przewodniczącego Komisji, Edgara Castillo Martineza, głosowanie „ostatecznie i definitywnie” zamyka dyskusję nad tą kwestią.

W grudniu 2006 r. Mexico City (Dystrykt Federalny) jako pierwsze w kraju formalnie uznało tzw. związki partnerskie osób o skłonnościach homoseksualnych. Trzy lata później w stolicy Meksyku wprowadzono kolejną nowelizację w prawie lokalnym, zmieniając definicję małżeństwa w kodeksie cywilnym z „wolnego związku między kobietą a mężczyzną” na „wolny związek między dwiema osobami”. Tym samym związkom jednopłciowym przyznano uprawnienia do tej pory przysługujące tylko małżeństwom, w tym możliwość adopcji dzieci. W sierpniu 2010 r. meksykański Sąd Najwyższy wydał dwa orzeczenia uznające konstytucyjność tzw. małżeństw homoseksualnych oraz ich legalność w całym kraju. Wkrótce podobne ustawodawstwo uchwaliły stany Quintana Roo (2012) i Coahuila (2014), zaś inne wprowadziły instytucję tzw. związków partnerskich.

W ubiegłym roku Sąd Najwyższy wydał wyrok, uznający za niekonstytucyjne wprowadzanie przez stany zakazu instytucjonalizowania związków osób tej samej płci. Orzeczenie nie wywarło bezpośredniego wpływu na zmianę prawa. Pary o skłonnościach homoseksualnych w dalszym ciągu muszą walczyć w sądzie o możliwość formalnego uznania ich związku przez władze stanowe. Większość z nich odmawia bowiem kwestionowania tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Niektóre stany (np. Jalisco) podjęły niezależną od władz federalnych decyzję o instytucjonalizacji związków jednopłciowych.

W maju br. prezydent Enrique Pena Nieto przedstawił projekt ustawy wprowadzający zmiany do konstytucji, uwzględniające orzecznictwo Sądu Najwyższego. Na ulice miast wyszły dziesiątki tysięcy obywateli demonstrujących przeciwko zmianom w prawie, podważającym wartości rodzinne i tożsamość małżeństwa. Organizatorzy oceniają, że w samym Mexico City w demonstracjach brało udział około 400-450 tys. osób. Ubrani na biało i niosący białe baloniki uczestnicy marszu, ocenianego jako jeden z największych w Meksyku na przestrzeni ostatnich lat, protestowali przeciwko instytucjonalizacji związków osób tej samej płci oraz przeciwko wprowadzaniu ideologii gender do szkół, zastrzegając prawo rodziców do kontroli edukacji seksualnej.

Magdalena Olek, analityk Instytutu Ordo Iuris, zwraca uwagę, że konstytucja Meksyku uznaje małżeństwo jedynie za „kontrakt cywilny” i nie potwierdza tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Zdaniem części prawników, otwiera to drogę do dyskusji nad zinstytucjonalizowaniem związków jednopłciowych. Na gruncie polskiej Konstytucji takie rozwiązanie nie jest możliwe, gdyż jednoznacznie chroni ona małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny.

Niemniej jednak, Unia Europejska przyjmuje coraz większą liczbę aktów prawnych dotyczących małżeństwa i rodziny, które zmierzają do prawnego zakwestionowania ich naturalnej tożsamości. Z tego powodu Instytut Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz Fundacja Rzecznik Praw Rodziny zarejestrowały Europejską Inicjatywę Obywatelską Mama Tata i Dzieci. Jej celem jest, aby na gruncie prawa europejskiego pojęcia „małżeństwo” oraz „rodzina” były używane jedynie w ich prawdziwym znaczeniu. Podpisy pod Inicjatywą można składać tutaj.

Wspieram

Prawo do dziecka czy prawa dziecka?

Takim tytułem opatrzony został artykuł w „The Washington Post” dotyczący ubiegłotygodniowej konferencji w Rzymie, zorganizowanej przez twórców tzw. Deklaracji z Casablanki. Dwudniowa konferencja, poświęcona dyskusji na temat globalnego zakazu macierzyństwa zastępczego, odbyła się w gmachu prywatnego rzymskokatolickiego uniwersytetu LUMSA (drugiego najstarszego uniwersytetu w Rzymie po Uniwersytecie Sapienza).

Czytaj Więcej

Wspólnie przeciwko procederowi surogacji. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Rzymie

· W Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu surogacji.

Czytaj Więcej

Sprzeczka powodem wszczęcia postępowania. Interwencja Ordo Iuris w obronie rodziny

· Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców nastolatki.

Czytaj Więcej

Projekt budżetu USA: płatny urlop macierzyński po raz pierwszy w historii. W Polsce funkcjonuje już od 1919 r.

· Biały Dom opublikował prezydencki projekt budżetu Stanów Zjednoczonych na rok 2025, w którym – po raz pierwszy w historii – znalazła się propozycja wprowadzenia płatnego, 12-tygodniowego urlopu macierzyńskiego.

Czytaj Więcej